Периодическая декларация

ПЕРIОДИЧНА МИТНА ДЕКЛАРАЦIЯ

     Статтею 260 Митного кодексу України встановлено, що перiодична митна декларацiя може подаватися на регулярне перемiщення через митний кордон України товарiв однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах протягом не бiльше 180 днiв та пiд зобов'язання про подання додаткової декларацiї на товари, перемiщенi за перiодичною митною декларацiєю протягом попереднього календарного мiсяця, у порядку та на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Орган доходiв i зборiв не має права вiдмовити в прийняттi тимчасової або перiодичної митної декларацiї, якщо виконано всi умови, встановленi Митним кодексом України.

     Вiдмова органу доходiв i зборiв в прийняттi тимчасової або перiодичної митної декларацiї повинна бути вмотивованою, а про причини вiдмови має бути письмово повiдомлено декларанта.

     Положення про митнi декларацiї затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450. До 15 числа мiсяця, що настає за кожним календарним мiсяцем перемiщення товарiв через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю, декларант або уповноважена ним особа зобов'язанi:
     - подати додаткову декларацiю (додатковi декларацiї) iз зазначенням точних вiдомостей про товари, перемiщенi через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю вiдповiдно до заявленого митного режиму протягом вiдповiдного календарного мiсяця;
     - подати передбаченi законодавством документи, необхiднi для здiйснення митного оформлення товарiв, крiм документiв, поданих разом з перiодичною митною декларацiєю;
     - сплатити митнi платежi, що справляються пiд час перемiщення або у зв'язку з перемiщенням товарiв через митний кордон України.

     Оформлення органом доходiв i зборiв перiодичної митної декларацiї передбачає необхiднiсть виконання вимог Митного кодексу України, передбачених для помiщення товарiв в обраний митний режим та сплати митних платежiв або забезпечення їх сплати вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 931 від 30.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/1589-ЕП від 12.02.2004
Про застосування перiодичної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/5820-ЕП від 07.05.2004
Про внесення змiн до листа Держмитслужби вiд 12.02.04 N 25/4-14-34/1589-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/6936-ЕП від 01.06.2004
Про оформлення ВМД на товари, що ввозились в Україну за перiодичною митною декларацiєю
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/468-ЕП від 05.12.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/2123-ЕП від 01.03.2006
Щодо використання у виробничiй дiяльностi товарiв, ввезених за ПМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/2524-ЕП від 11.03.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/8645-ЕП від 04.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/9514-ЕП від 29.08.2006
Про вiдкликання листа Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-18/11052-ЕП від 04.10.2006
Щодо дотримання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.06 N 1364
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/30-ЕП від 20.01.2007
Наказ Харківської митниці № 134 від 26.02.2007
Про затвердження Порядку розгляду посадовими особами митницi заяв пiдприємств щодо декларування товарiв за перiодичною митною декларацiєю
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/1142-ЕП від 02.07.2007
Про застосування перiодичної митної декларацiї при ввезеннi товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/5357-ЕП від 16.05.2008
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, листiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/9732-ЕП від 03.09.2008
Щодо порядку заповнення перiодичної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/9783-ЕП від 04.09.2008
Щодо вiдклику листа
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/12488-ЕП від 14.11.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/12709-ЕП від 20.11.2008
До листа Держмитслужби вiд 13.11.08 N 11/6-10/12453-ЕП
Постанова КМУ № 62 від 27.01.2010
Про внесення змiн до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.15/1607-ЕП від 24.02.2010
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2010 N 62
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/184-ЕП від 11.02.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/1964-ЕП від 05.03.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/319-ЕП від 11.03.2010
Щодо форматно-логiчного контролю заповнення граф перiодичної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/2491-ЕП від 24.03.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/3337-ЕП від 01.03.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/4521-ЕП від 13.05.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/9505-ЕП від 08.09.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/696-ЕП від 17.01.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.10/4239-ЕП від 14.03.2011
Про внесення змiни до листа Держмитслужби вiд 13.05.2010 N 11/3-10.10/4521-ЕП
Постанова КМУ № 281 від 21.03.2011
Про внесення змiн до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.10/5252-ЕП від 30.03.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/5698-ЕП від 06.04.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/9467-ЕП від 25.06.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/15313-ЕП від 10.11.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/2419-ЕП від 03.03.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.1/1215-ЕП від 03.07.2012
Щодо застосування окремих норм Митного кодексу України
Лист ДФСУ № 8651/7/99-99-24-01-04-17 від 28.10.2014
Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони "Крим"
Лист ДФСУ № 99/24-01-04/5041 від 28.10.2014
Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони "Крим"
Лист ДФСУ № 16747/7/99-99-18-02-02-17 від 29.06.2017
Про декларування природного газу
Постанова КМУ № 415 від 27.05.2020
Про внесення змiни до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання забезпечення сплати митних платежiв

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.