Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-2943 від 04.04.1997
Про порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами ЗЕД,якi користуються податковими пiльгами
Наказ ДМСУ (до 2012) № 339 від 22.07.1997
Стосовно експорту спирту етилового та лiкеро-горiльчаних виробiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 460 від 31.07.1998
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв
Указ ПУ № 167/98 від 04.03.1998
Про заходи щодо пiдвищення вiдповiдальностi за розрахунки з бюджетами та державними цiльовими фондами
Наказ МЗЕЗторгу № 455/437 від 27.07.1998
Про митне оформлення товарiв за кодом 0207
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2038 від 03.09.1998
Про деякi змiни в порядку пропуску вантажiв на митну територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 485 від 10.08.1998
Про Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
Наказ ДМКУ № 7 від 30.12.1991
Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарiв, майна та транспортних засобiв
Наказ ДМКУ № 167 від 23.04.1996
Про затвердження Порядку роботи вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3123-ЕП від 21.12.1998
Щодо наказу Держмитслужби вiд 11.11.98 N 710
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-8578 від 11.08.1998
Щодо оформлення товарiв, якi були внесенi в статусний фонд пiдприємства
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 30.12.1998
Про затвердження Типової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 4 від 05.01.1999
Про затвердження Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-1408 від 10.02.1999
Про запровадження у дiю наказу Держмитслужби вiд 30.12.98 N 828
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-466-ЕП від 23.02.1999
До п. 3 листа Держмитслужби вiд 27.05.98 N 11/1-5298
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМКУ № 05/575 від 27.02.1995
Лист ДМКУ № 6/0621 від 17.05.1995
Про використання бланкiв посвiдчень
Лист ДМКУ № 11/4-2396 від 06.06.1995
Лист ДМКУ № 11/18-5372 від 05.12.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-2297 від 14.03.1997
"Щодо вiдмiтки дати перетину кордону в подорожнiх листах при перевезеннi вантажу"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5076 від 03.06.1997
Про дiї митниць по рiшенням судiв
Наказ ДМКУ № 295 від 03.07.1997
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 28.05.97 р. N 200
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1050-ЕП від 21.05.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5880 від 12.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-2922 від 17.03.1999
Щодо посилення контролю за порядком митного оформлення вантажiв та справлянням митних платежiв у пунктах пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-904-ЕП від 26.03.1999
Стосовно змiн до листа Держмитслужби вiд 22.05.97 N 11/6-4632
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-3368 від 26.03.1999
Щодо митного оформлення транзиту нафти
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2776 від 15.03.1999
Щодо митної вартостi товарiв українського походження, повернутих по рекламацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) від 01.04.1999
Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається Довiдка-розраху нок митної вартостi
Наказ КРМ № 138 від 09.03.1999
Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митих доходiв та платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1368-ЕП від 12.05.1999
Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.03.99 N 4
Наказ ДМСУ (до 2012) № 239 від 24.04.1999
Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки вiдмови
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1442-ЕП від 18.05.1999
Про впровадження в дiю наказу Держмитслужби вiд 24.04.99 N 239
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Наказ КРМ № 80 від 12.02.1999
Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв,що надiйшли авiацiйним транспортом в ДМА "Бориспiль" на адресу пiдприємств, якi знаходяться в зонi дiяльностi КРМ
Наказ ДМКУ № 83 від 06.03.1995
Iнструкцiя про порядок митного оформлення книжки МДП на товари та iншi предмети, що перевозяться мiж митницями з дотриманням процедури МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1810-ЕП від 16.06.1999
Щодо ввезення друкованої продукцiї на митну територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 347 від 09.06.1999
Про затвердження Порядку маркування ВМД, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування
Декрет КМУ № 33-93 від 08.04.1993
Про порядок вилучення та реалiзацiї вантажiв, що знаходяться у морських торговельних портах i на припортових залiзничних станцiях понад установленi термiни
Постанова КМУ № 995 від 09.06.1999
Про призупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 року N 863
Наказ КРМ № 369 від 02.06.1999
Тимчасовий порядок митного оформлнння вантажiв в ТВВ
Наказ КРМ № 565 від 01.09.1998
Наказ КРМ № 639 від 16.09.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоекономiчних операцiй приватних пiдприємцiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/1-2175-ЕП від 16.07.1999
Про порядок оформлення уповноваженими особами iноземних власникiв довiреностей на отримання товарно-матерiальних цiнностей
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ МОЗ № 174 від 22.07.1999
Про внесення змiн до Порядку ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2614-ЕП від 20.08.1999
Наказ КРМ № 394 від 17.07.1999
Щодо митного оформлення виробiв з ДСП i ДВП та скасування дiї наказу N 462

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.