Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3851-ЕП від 08.12.1999
Про скасування листiв Держмиткому
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 20.12.1999
Про створення робочої групи для розроблення Тимчасового типового порядку митного контролю та митного оформлення нафти та нафтопродуктiв, що перемiщуються морським
Наказ КРМ № 889 від 29.12.1999
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.02.99 р. N 85
Наказ КРМ № 891 від 30.12.1999
Про введення в дiю нової редакцiї "Тимчасової технологiчної схеми оформлення та контролю провiзних документiв iмпортних вантажiв в КРМ"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 782 від 02.12.1999
Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи
Лист КРМ № 1-15/149-ЕП від 17.02.1999
Про направлення iмпортних вантажiв у конткретнi транзитно-вантажнi вiддiли Київської регiональної митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 864 від 28.12.1999
Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 88 від 17.02.2000
Щодо визнання таким, що втратив чинність наказу Держмитслужби від 23.04.96 N 167
Наказ КРМ № 165 від 25.02.2000
Про затвердження Порядку класифікації при митному оформленні товарів "групи ризику", які ввозяться на митну територію України
Доручення КРМ № 42 від 10.04.2000
Щодо митного оформлення вантажів, які надходять на адресу представництв іноземних держав, міжнародних організацій, представітельствам іноземних фірм та їх співробітникам
Наказ ДМСУ (до 2012) № 228 від 24.04.2000
Про затвердження Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Наказ КРМ № 357 від 10.05.2000
Про перехід ТВВ-3 на 2-змінний графік роботи
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/2-2036-ЕП від 02.06.2000
Наказ КРМ № 394 від 29.05.2000
Про внесення змін до тимчасової Технологічної схеми митного оформлення вантажів в ТВВ-З при двозмінному режимі роботи, затвердженої наказам КРМ від 10. 05. 2000 року N357.
Наказ КРМ № 425 від 05.06.2000
Наказ КРМ № 446 від 09.06.2000
Про затвердження Технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв
Наказ КРМ № 470 від 20.06.2000
Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв
Наказ КРМ № 459 від 20.06.1997
Про затвердження Типової технологiї митного оформлення вантажiв
Наказ КРМ № 483 від 23.06.2000
Про введення в дiю "Тимчасової Технологiчної схеми стягнення митних платежiв при оформленнi вантажiв з застосуванням ВМД на м/п "Гостомель"
Наказ КРМ № 485 від 23.06.2000
Щодо внесення змiн до "Тимчасової технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв" затвердженої наказом КРМ N 470
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2385-ЕП від 30.06.2000
Щодо перемiщення через митний кордон України джерел iонiзуючого випромiнювання
Наказ Мінекобезпеки № 15/7 від 18.01.2000
Про затвердження Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання та форми реєстрацiйної картки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 331/109 від 08.06.2000
Про втрату чинностi наказом Держмиткому та МЗЕЗторгу вiд 10.08.96 N 373/514
Доручення КРМ № 77 від 29.06.2000
Щодо порядку визначення країни походження товарiв при митному оформленнi
Наказ КРМ № 264 від 30.04.2000
Про внесення змiн в пункт 11 наказу Київської регiональної митницi вiд 11.01.2000р. N 13
Інше від 19.07.2000
Наказ КРМ № 930 від 01.11.2007
Про внесення ЗАТ з II "Край Керама" до Реєстру пiдприємств, щодо товарiв яких не застосовуються окремо визначенi заборони й обмеження, установленi нормативно-правовими актами Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-31/12309-ЕП від 03.12.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1029/674 від 06.12.2007
Про внесення змiн до Порядку обмiну iнформацiєю щодо обiгу, облiку та погашення податкових векселiв для забезпечення звiрки
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/3-2672-ЕП від 24.07.2000
Про втрату чинностi наказом Держмиткому та МЗЕЗторгу вiд 10.08.96 N 373/514
Наказ КРМ № 499 від 03.07.2000
Про посилення контролю при митному оформленнi аудiо- та вiдеотехнiки, що ввозиться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2897-ЕП від 10.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/3-3006-ЕП від 17.08.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 507 від 11.09.2000
Тимчасовий порядок здiйснення митного контролю за ввезенням на митну територiю України товарiв перевiзниками, внесеними до Перелiку ТЕО, якi користуються режимом сприяння
Доручення КРМ № 65 від 09.06.2000
Щодо посилення контролю за проведенням митного огляду вантажiв при проходженнi суб'єктами ЗЕД митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3528-ЕП від 21.09.2000
Щодо сприяння у митному оформленнi
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-3542-ЕП від 21.09.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3665-ЕП від 28.09.2000
До листа Держмитслужби вiд 26.09.2000 N16/16-3619-ЕП
Наказ КРМ № 817 від 11.10.2000
Про затвердження "Тимчасової технологiї митного оформлення транспортних засобiв (номерних агрегатiв), якi належать фiзичним особам"
Наказ КРМ № 715 від 12.09.2000
Про перепiдпорядкування групи по оформленню виставок вiддiлу по контролю за вантажами та багажем дипломатичного корпусу та iнофiрм до ТВВ-9
Наказ КРМ № 766 від 28.09.2000
Про внесення доповнень та змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 30.12.99 р. N 891.
Доручення КРМ № 127 від 13.10.2000
Про отримання цiнової iнформацiї оперативними пiдроздiлами у вiддiлi тарифiв та митної вартостi
Наказ КРМ № 318 від 20.04.2000
Про лiквiдацiю ТВВ-10 (Вiддiлу по оформленню виставок) та передачу його функцiй
Наказ КРМ № 866 від 23.10.2000
Про затвердження "Технолигiчної схеми анулювання ВМД в базi даних вантажни митних декларацiй в Київськiй регiональнiй митницi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-4531-ЕП від 24.11.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 24.04.99 N 239
Наказ ДМСУ (до 2012) № 678 від 28.11.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 632/242 від 09.11.2000
Про запровадження системи облiку транспортних вантажопотокiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-4685-ЕП від 04.12.2000
В додаток до листа ДМСУ вiд 21.09.2000 N 20/1-3542-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-4857-ЕП від 13.12.2000
Про наказ Держмитслужби вiд 28.11.2000 N 679

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.