При железнодорожных перевозках

ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

     Вiдповiдно до статтi 218 Митного кодексу України, строки здiйснення митних формальностей щодо залiзничного рухомого складу визначаються керiвником органу доходiв i зборiв за погодженням з iншими контролюючими органами та адмiнiстрацiєю залiзницi, а в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України - крiм того, з керiвником вiдповiдного органу охорони державного кордону України.

     Залiзниця несе передбачену Митним кодексом України та iншими законодавчими актами України вiдповiдальнiсть за втрату чи неналежну доставку товарiв, що перебувають пiд митним контролем, до органу доходiв i зборiв призначення.

     Одним з основних документiв, який регламентує роботу залiзниць України, є Статут залiзниць України, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.98 N 457 на виконання Закону України вiд 04.07.96 N 273/96-ВР "Про залiзничний транспорт".

     Особливiстю перемiщення товарiв з використанням залiзничного траснпорту є використання накладної - основного перевiзного документу встановленої форми, оформленого вiдповiдно до Статуту та Правил i наданого залiзницi вiдправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається мiж вiдправником та залiзницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантiї внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станцiї призначення.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 149/123 від 03.04.1997
Про затвердження тимчасового перелiку пунктiв на митному кордонi України,через якi здiйснюється ввезення i вивезення транзитних пiдакцизних товарiв залiзничним транспортом
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-913-ЕП від 04.05.1998
Про критерiї встановлення поняття "партiя товарiв" при залiзничних перевезеннях
Постанова КМУ № 484 від 06.05.1996
Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-047-ЕП від 10.01.1999
Стосовно визначення залізничних станцій для митного оформлення багажу і вантажобагажу
Постанова КМУ № 2013 від 18.12.1998
Про визначення територiальних меж Львiвської та Одеської залiзниць на сумiжних з Республiкою Молдова територiях
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-173-ЕП від 21.01.1999
Стосовно визначення рухомого складу залiзничного транспорту, в якому перевозяться багаж i вантажобагаж
Лист ДМКУ № 11/3-2061 від 12.05.1995
Щодо митного оформлення вантажів, що переміщуються залізницею в ручному багажі громадян - представників суб'єктів господарювання
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-227 від 28.01.1999
Щодо методики визначення маси транзитних нафтопродуктiв, що перемiщуються залiзничним транспортом
Наказ ДМСУ (до 2012) № 442/696 від 10.11.1998
Про затвердження Iнструкцiї про порядок дiй митниць та залiзниць України при перемiщеннi через митний кордон України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських/поштово-багажних поїздiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-906-ЕП від 26.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-957-ЕП від 01.04.1999
Про впровадження в дiю наказу Мiнтрансу i Держмитслужби вiд 10.11.98 N 442/696
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1068-ЕП від 14.04.1999
Про впровадження в дiю наказiв Укрзалiзницi i Держмитслужби вiд 08.04.99 N 104-Ц/208 i N 105-Ц/209
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1148-ЕП від 21.04.1999
Про впровадження в дiю наказу Мiнтрансу i Держмитслужби вiд 10.11.98 N 442/696
Наказ Мінтрансу № 113 від 25.02.1999
Про затвердження Правил користування вагонами i контейнерами
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1664-ЕП від 04.06.1999
Типова технологiя взаємодiї митних органiв i залiзничних адмiнiстрацiй держав-учасникiв СНД з питань технологiї митного оформлення i контролю товарiв,багажу i вантажобагажу
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2156-ЕП від 15.07.1999
Стосовно порядку справляння зборiв у залiзничних пунктах пропуску
Наказ Мінтрансу № 347 від 06.07.1999
Про запровадження Тарифiв на перевезення залiзничним транспортом та переробку у портах окремих видiв транзитних вантажiв,що прямують через Керченський та Феодосiйський порти
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2513-ЕП від 12.08.1999
Тимчасовий порядок здiйснення митного контролю та оформлення товарiв, що перемiщуються транзитом в контрейлерних поїздах
Лист Мінекобезпеки № 20-8/15-397 від 17.09.1998
Про експорт металобрухту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-8911 від 20.08.1999
Генеральна угода про спiвробiтництво та органiзацiю взаємовiдносин
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2975-ЕП від 17.09.1999
Наказ СРМ № 8 від 12.01.2004
Про втрату чинностi наказiв Схiдної РМ
Наказ ЗРМ № 422/510/Н від 14.09.2004
Про внесення змiни до Порядку взаємодiї оперативних пiдроздiлiв Захiдної РМ i залiзничних станцiй Львiвської залiзницi при перемiщеннi через митний кордон товарiв у вантажних залiзничних поїздах
Наказ ЗРМ № 134/420/41 від 01.04.2004
Про введення в дiю технологiчних схем пропуску через державний кордон України в залiзничному пунктi пропуску "Мостиська" осiб, транспортних засобiв, вантажiв та предметiв
Наказ ЗРМ № 343/983/62 від 08.09.2004
Про внесення змiн i доповнень до Технологiчної схеми
Наказ ДнРМ № 502/424 від 17.08.2004
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Днiпровської регiональної митницi та Днiпропетровської дирекцiї залiзничних перевезень Приднiпровської залiзницi вiд 01.06.2001 N 177/196
Наказ ЗРМ № 206/159 від 18.08.2004
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї Рава-Руської митницi i залiзничних станцiй Львiвської дирекцiї залiзничних перевезень при перемiщеннi через митний кордон товарiв у вантажних залiзничних поїзда
Наказ КтРМ № 600/928/158 від 19.10.2004
Про затвердження Технологiчної схеми порядку та строкiв проведення митних процедур щодо товарiв (вантажiв), якi перемiщуються вантажними залiзничними поїздами через пункт пропуску "Чоп"
Наказ № 532/167 від 26.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України в п/п "Мостиська" на вантажному напрямi осiб, залiзничних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними
Наказ № 259/496-Н від 08.09.2005
Про затвердження Порядку взаємодiї оперативних пiдроздiлiв митного оформлення Львiвської митницi i залiзничних станцiй Львiвської залiзницi при перемiщеннi через митний кордон товарiв (вантажiв)
Наказ № 731 від 01.08.2006
Про встановлення додаткових режимних правил в тимчасовiй зонi прикордонного контролю в мiжнародному пунктi контролю для залiзничного сполучення "Карабуцени"
Наказ № 92 від 01.02.2006
Про додатковi режимнi правила в пунктах пропуску (контролю) для залiзничного сполучення на дiлянцi Сумського прикордонного загону
Наказ № 645/323 від 21.06.2005
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Володимир-Волинський - Хрубешув"
Наказ № 714/183 від 04.07.2005
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску в мiжнародному пунктi пропуску для залiзничного сполучення "Рава-Руська - Верхрата"
Наказ № 149/280/н від 23.03.2006
Про внесення змiн до наказу Львiвської митницi та Львiвської залiзницi вiд 08.09.2005 N 259/496-н
Наказ № 99/278/ДН-1 від 17.07.2006
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї мп "Слобiдка" Ягорлицької митницi та пiдроздiлiв Укрзалiзницi станцiї Слобiдка пiд час перемiщення через митний кордон України в пп "Слобiдка" товарiв
Наказ № 844/1963/170 від 25.12.2006
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми порядку та строкiв проведення митних процедур щодо товарiв (вантажiв), якi перемiщуються вантажними залiзничними поїздами через пп "Чоп"
Наказ № 845/1962/171 від 25.12.2006
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми проведення митних процедур щодо товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi слiдують через пункт пропуску "Чоп"
Наказ № 51/86 від 31.01.2007
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв в пунктi контролю на залiзничнiй станцiї Конотоп
Наказ № 226/337 від 12.09.2006
Про затвердження Технологiчної схеми порядку контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв залiзничним транспортом через пункт пропуску "Кучурган - Новосавицьке" Кучурганської митницi
Наказ № 1977/849/173 від 25.12.2006
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв в мiжнародному для залiзничного сполучення пунктi пропуску "Чоп"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1722-ЕП від 09.09.2005
Інше № ЦЗМ-12/13 від 10.01.2007
Закон України ВР № 1172-XIV від 20.10.1999
Про транзит вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2954 від 04.04.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 104-Ц/208 від 08.04.1999
Про створення Координацiйної групи
Наказ ДМСУ (до 2012) № 105-Ц/209 від 08.04.1999
Про порядок взаємодiї митних та залiзничних органiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-235-ЕП від 27.01.2000

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.