АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5930 від 24.06.1997
Стосовно митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами в Україну
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7487 від 14.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2711-ЕП від 11.11.1998
Про митне оформлення транспортних засобiв при ввезеннi в Україну для тимчасового користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2710-ЕП від 11.11.1998
Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2710-ЕП від 11.11.1998
Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-018-ЕП від 05.01.1999
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Постанова ВР № 2954-XII від 28.01.1993
Про порядок введення в дiю Закону України "Про дорожнiй рух"
Декрет КМУ № 2-93 від 11.01.1993
Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
Постанова КМУ № 1014 від 06.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Постанова КМУ № 793 від 20.07.1996
Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 129 від 04.02.1997
Про призупинення дiї пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1996 р. N 1139
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Наказ ДМКУ № 310 від 09.07.1996
Про внесення доповнення до наказу Держмиткому від 13.06.95р. N 253
Лист ДМКУ № 05/1027 від 05.08.1993
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Телетайпограма ДМКУ № Т-783 від 16.09.1994
Лист ДМКУ № 05/2274 від 14.07.1995
Лист ДМКУ № 11/18-3893 від 12.09.1995
Лист ДМКУ № 11/18-1258 від 27.02.1996
Лист ДМКУ № 11/2-9125 від 09.12.1996
Про митне оформлення предметiв (товарiв), якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-769 від 28.01.1997
Про митне оформлення транспортних засобiв та накладення митного обмеження на їх вiдчуження
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/2-2340 від 17.03.1997
Про вивезення громадянами транспортних засобiв за межi україни
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/2-2340 від 17.03.1997
Про вивезення громадянами транспортних засобiв за межi україни
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6275 від 03.07.1997
Стосовно окремих випадкiв митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6275 від 03.07.1997
Стосовно окремих випадкiв митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на територiю України

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.