Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1096 від 02.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2728-ЕП від 31.08.1999
Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1999 року N 1250
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3165-ЕП від 05.10.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3165-ЕП від 05.10.1999
Наказ СРМ № 395 від 24.06.1999
Про застосування в Схiднiй РМ положень Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв
Наказ СРМ № 123 від 13.03.2001
Про встановлення порядку митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв (маломiрних суден)
Наказ СРМ № 247 від 29.05.2001
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Наказ СРМ № 10 від 10.01.2002
Про затвердження "Технологiї митного оформлення транспортних засобiв (номерних агрегатiв) iндивiдуального користування у вiддiлi оформлення транспортних засобiв Схiдної регiональної митницi"
Наказ ЗРМ № 315 від 08.12.2003
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв та контролю за їх доставкою у митницi призначення вiддiлом оформлення транспортних засобiв Рава-Руської митн
Наказ № 244 від 10.10.2006
Про втрату чинностi наказу Рава-Руської митницi
Наказ № 241 від 13.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами, у секторi оформлення транспортних засобiв вантажного вiддiлу Глухiвської митницi
Наказ № 241 від 13.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами, у секторi оформлення транспортних засобiв вантажного вiддiлу Глухiвської митницi
Наказ № 37 від 25.01.2006
Про внесення змiн до наказу Глухiвської митницi вiд 13.05.2005 N 241
Наказ № 37 від 25.01.2006
Про внесення змiн до наказу Глухiвської митницi вiд 13.05.2005 N 241
Наказ № 144 від 12.09.2005
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв вiддiлом оформлення транспортних засобiв Яворiвської митницi
Наказ № 77 від 13.07.2006
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Наказ № 77 від 13.07.2006
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Наказ № 19 від 15.01.2007
Про внесення змiн до наказу Кучурганської митницi вiд 14.09.2006 р. N 231
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3271-ЕП від 14.10.1999
Щодо пропуску транспортних засобiв через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3922-ЕП від 13.12.1999
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-3850-ЕП від 08.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3942-ЕП від 14.12.1999
Про визначення року виготовлення транспортного засобу
Постанова КМУ № 218 від 04.02.2000
Про внесення змiни i доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-564-ЕП від 23.02.2000
Щодо змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-609-ЕП від 25.02.2000
Щодо оподаткування митом транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами
Лист ДМКУ № 11/2-4085 від 14.06.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1307-ЕП від 13.04.2000
Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Закон України ВР № 986-XIV від 16.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо фiнансування дорожнього господарства
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-2750-0-401 від 27.03.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 164 від 27.03.2000
Про затвердження Порядку нарахування митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Лист ДМКУ № 11/2-3859 від 06.06.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1517-ЕП від 27.04.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3979 від 28.04.2000
Перелік та обсяги товарів по СП "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Лист ДПАУ № 87/2/16-2110 від 23.03.2000
Постанова КМУ № 958 від 14.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення
Постанова КМУ № 958 від 14.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2344-ЕП від 27.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2344-ЕП від 27.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.