ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.06.99 N 15/1-1900-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що з 23.06.99 набрала чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.99 N 1080 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" (УК N 115 вiд 23.06.99).

     Вiдповiдно до п.11.5 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" в редакцiї Закону України вiд 06.05.99 N 624 - ХIV "Про внесення змiн до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" ввезення товарiв критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва в момент перетину митного кордону до 01.01.2001 здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть.

     При цьому, до внесення вiдповiдних змiн до Додатку 7 до наказу Держмитслужби України вiд 30.01.98 N 40 у третьому пiдроздiлi графи 36 ВМД зазначається преференцiя "06".

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.