Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

24.07.2003р. N 489


Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 4 серпня 2003 р. за N 668/7989

     Вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш"" та з метою вдосконалення механiзму контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через митний кордон України НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити порядковий номер 51 роздiлу 2 "Особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України" додатка 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, словами й цифрами такого змiсту:

"Iнститут технiчної теплофiзики" (Київ) 95
"Київська полiтехнiка" (Київ) 96
"Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї" (Київ) 97
"Укрiнфотех" (Київ) 98

     2. Управлiнню митної статистики (Копосов С.А.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у п'ятиденний строк пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України внести необхiднi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї, у тому числi до довiдникiв програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, що використовуються при митному оформленнi.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.