ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.11.2003р. N 11/5-16-16888-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


До листiв Держмитслужби вiд 04.11.03 N 11/5-16-15723-ЕП та вiд 10.11.03 N 11/5-16-15941-ЕП

     У доповнення до зазначених листiв Держмитслужби повiдомляємо, що у зв'язку з необхiднiстю реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України наказу Держмитслужби щодо встановлення єдиного порядку заповнення графи 40 вантажної митної декларацiї вiдповiдно до порядку, визначеного Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.02 N 207), роз'яснення, наданi листом Держмитслужби вiд 04.11.03 N 11/5-16-15723-ЕП набудуть чинностi в термiни, передбаченi пунктом 3 Указу Президента України "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади" вiд 03.10.1992 N 493/92 (iз змiнами та доповненнями).

Заступник Голови Служби М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.