ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.12.2003 р. N 11/5-10-17261-ЕП

 

Заступнику Голови Служби - начальнику Київської регiональної митницi
Гутнику А.Є.


Щодо декларування транспортних засобiв

     Державною митною службою України розглянуто лист Київської регiональної митницi вiд 24.11.03 N 25/23-15389-ЕП щодо митного оформлення транспортних засобiв, якi надходять на митну територiю України у складi окремих партiй.

     Повiдомляємо, що пунктом 1.1 наказу Держмитслужби вiд 06.10.03 N 655 внесено змiни до пункту 1.4 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї у вiдповiдностi до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 14.10.02 N 555). Затвердженi змiни дозволяють суб'єктам господарювання при здiйсненнi ними декларування транспортних засобiв на їх розсуд подавати як окремi ВМД на кожний транспортний засiб, так i одну декларацiю на декiлька транспортних засобiв. Разом з цим, враховуючи вимоги пункту 12 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, одна ВМД на декiлька транспортних засобiв може складатись тiльки при декларуваннi транспортних засобiв, що надходять на митну територiю України у складi однiєї партiї.

     В процесi розробки наказу Держмитслужби вiд 06.10.03 N 655 його положення опрацьовувались Мiнiстерством внутрiшнiх справ України й погодженi ним без зауважень.

З повагою
Заступник Голови Служби
М.Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.