Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 405 від 26.07.2000

Наказ Державної митної служби України

вiд 12 серпня 1999 року N 519


Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, якi перемiщуються мiжнародними кур'єрськими службами мiж Бориспiльською та Київською спецiалiзованою митницями

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 серпня 1999 р. за N 581/3874


     Керуючися статтею 38 Митного кодексу України, на виконання пункту 1.14 роздiлу 1 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.98 за N 339/2779 (зi змiнами, внесеними наказом Держмитслужби вiд 11.11.98 N 710 "Про затвердження змiн i доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 04.12.98 за N 779/3219), НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок пропуску вантажiв, якi перемiщуються мiжнародними кур'єрськими службами мiж Бориспiльською та Київською спецiалiзованою митницями (додається).

     2. Такий же порядок пропуску вантажiв, якi перемiщуються мiжнародними кур'єрськими службами, застосовувати в iнших митницях, куди надходять цi вантажi.

     3. Скасувати листи Держмитслужби вiд 18.11.98 N 10/1-2798-ЕП та вiд 22.06.99 N 09/1-1875-ЕП.

     4. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Бiльчук О. С.), Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) забезпечити в установлений термiн державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України
вiд 12 серпня 1999 р. N 519
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 серпня 1999 р. за N 581/3874


ПОРЯДОК
ПРОПУСКУ ВАНТАЖIВ, ЯКI ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ МIЖНАРОДНИМИ
КУР'ЄРСЬКИМИ СЛУЖБАМИ МIЖ БОРИСПIЛЬСЬКОЮ ТА КИЇВСЬКОЮ
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЮ МИТНИЦЯМИ

     1. Пiдроздiли Бориспiльської митницi здiйснюють пропуск через митний кордон України та направлення вантажiв, якi перемiщуються мiжнародними кур'єрськими службами (типу DXL International Ukraine, ELIN Ltd та iншi), у Київську спецiалiзовану митницю без застосування заходiв нетарифного регулювання (подання митницi дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв тощо) та без подання попередньої (акцизної) вантажної митної декларацiї (далi - АД), попередньої вантажної митної декларацiї (далi - ПД), попереднього повiдомлення (далi - ПП) для здiйснення митного контролю та митного оформлення в зонах митного контролю, установлених Київською спецiалiзованою митницею.

     2. Пiдставою для пропуску вантажiв, що перемiщуються мiжнародними кур'єрськими службами, на митну територiю України i направлення в Київську спецiалiзовану митницю є подання кур'єрськими службами Бориспiльськiй митницi товаросупровiдних документiв (авiацiйної транспортної накладної та манiфесту, який мiстить данi про одержувачiв, скорочене найменування, кiлькiсть та вартiсть вантажiв тощо; у разi надходження поодиноких вантажiв - вiдповiдно авiанакладної та iнвойсу; при надходженнi вантажiв документарного характеру - авiанакладної).

     3. Вiддiлом оформлення кур'єрських служб Київської спецiалiзованої митницi здiйснюється митний контроль у частинi подання митним органам належних дозвiльних документiв.

     АД, ПД i ПП не застосовуються у разi направлення вантажiв з Київської спецiалiзованої митницi в митницi призначення для здiйснення митного оформлення. Заходи нетарифного регулювання застосовуються в митницях призначення.

     4. Митний контроль та митне оформлення вантажiв, якi вивозяться кур'єрськими службами з України, у частинi передбаченого законодавством подання митним органам безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України належних дозвiльних документiв на вивезення окремих товарiв (предметiв), здiйснювати в зонах митного контролю, визначених Київською спецiалiзованою митницею.

     5. Контроль за доставкою вантажiв у митницi призначення здiйснюється iз застосуванням провiзної вiдомостi.

Заступник начальника Управлiння
органiзацiї митного контролю
О. В. Мещеряков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.