ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02-09-99р. N 11/2-9295

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання у роботi надсилаємо збiрник документiв стосовно додаткового двох вiдсоткового митного збору встановленого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 N 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65" (лист Держмитслужбн вiд 29.06.99 N 15/1-1945-ЕП).

     Вiдповiдно до вказаної постанови Кабiнет Мiнiстрiв України зазначений додатковий митний збiр нараховується та сплачується у таких випадках (листи Держмитслужби вiд 07.07.99 N 15/1-2051-ЕП, вiд 21.07.99 N 15/1-2226-ЕП):

     - у разi iмпорту товарiв на митну територiю України (оформлення вантажної митної декларацiї типу "IМ 40");

     - у разi тимчасового ввезення товарiв на митну територiю України (оформлення вантажної митної декларацiї тилу "IМ 31") за договорами лiзингу (оренди), застави, iпотеки.

     Додатковий митний збiр не справляється:

     - у разi ввезення давальницької сировини, яка належить iноземному замовнику i ввозиться на митну територiю України для переробки (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.99 N 1116 "Про деякi питання справляння митних зборiв";

     - у разi ввезення нафти сирої та нафтопродуктiв за кодами згiдно з ТН ЗЕД 27.09 00900, 27.10 00650, 27.10 00330, 27.10 00350, 27.10 00610, 27.10 00690 (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.07.99 N 1293 "Про деякi заходи щодо спроoенyя митного оформлення нафти та нафтопродуктiв");

     - у разi якщо повертаються на митну територiю України експортованi товари, оформленi у митному вiдношеннi, якi перетнули митний кордон України, але не були пропущенi на митну територiю країни призначення (лист Держмитслужби вiд 07.07.99 N 15/1-2051-ЕП);

     - у разi ввезення гуманiтарної допомоги (лист Держмитслужби вiд 07.07.99 N 15/1-2051-ЕП);

     - у випадку здiйснення митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що належать суб'єктам господарської дiяльностi України та попередньо оформлених в режимi тимчасового вивезення, при їх зворотному ввезеннi на митну територiю України (листи Держмитслужби вiд 07.07.99 N 15/1-2051-ЕП)

     - при здiйсненнi митного оформлення суден та повiтряних суден, що тимчасово ввозяться на митну територiю України для ремонту (листи Держмитслужби вiд 06.07.99 N 15/1-2033-ЕП, вiд 14.07.99 N 15/1-2136-ЕП);

     - при здiйсненнi митного оформлення обладнання, товарiв та матерiалiв, що ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю (лист Держмитслужби вiд 25.08.99 N 15/1-2644-ЕП);

     - при здiйсненнi митного оформлення товарiв, що надходять на виконання Рамкової Угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi (лист Держмитслужби вiд 25.08.99 N 15/1-2644-ЕП);

     - при здiйсненнi митного оформлення iмпортного обладнання, що ввозиться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про надання позики вiд 28.09.95 N 3865-UA (Проект реабiлiтацiї гiдроенергетики та управлiння в системi) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку (лист Держмитслужби вiд 25.08.99 N 15/1-2646-ЕП, вiдповiдно до роз'яснень Мiнiстерства юстицiї України вiд 30.07.99 N 17-9-2472);

     - при здiйсненнi митного оформлення товарiв, якi ввозяться вiдповiдно до Угоди вiд 25.10.93 Про створення Українського науково-технологiчного центру (лист Держмитслужби вiд 31.08.99 N 15/1-2740).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.