Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

11.11.2004 N 808


Про внесення доповнення до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 листопада 2004 р. за N 1459/10058


     Вiдповiдно до статтi 81 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами та доповненнями) i на виконання окремого доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.11.2004 N 49286/0/1-04 наказую:

     1. Доповнити опис графи С вантажної митної декларацiї в главi 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, абзацом другим такого змiсту:

     "При використаннi вексельної форми розрахунку в пiдроздiлi графи С "дата сплати (надходження) податку або збору за платiжним дорученням" посадова особа вiддiлу митних платежiв зазначає дату видачi векселя, а в дужках - дату його погашення".

     У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третiм.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю (Заяц В.В.) та Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Нiколайчук О.О.) у 10-денний строк пiсля пiдписання цього наказу допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог пункту 1 цього наказу.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Начальникам митниць iнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу, у тому числi шляхом висвiтлення його в засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у мiсцях проведення митного контролю.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.