ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 16.08.2005 р. N 11/3-15/9986-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надання роз'яснень

     Згiдно з пунктом 4 роздiлу II Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законiв України" вiд 07.07.2005 N 2771-IV статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" доповнено пунктом 5.17 такого змiсту:

     "5.17. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з тимчасового ввезення на митну територiю України та подальшого вивезення з митної територiї України (а також з ввезення на митну територiю України ранiше вивезеного з митної територiї України) товарiв за перелiком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України, та повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України за договорами оперативного лiзингу. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабiнет Мiнiстрiв України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України".

     Враховуючи вищезазначене, до внесення в установленому порядку доповнень до Перелiку документiв, подання яких потрiбне для застосування пiльгового режиму оподаткування при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 17.05.2000 N 285, та Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, при здiйсненнi митного оформлення повiтряних суден, якi ввозяться на митну територiю України за договорами оперативного лiзингу, слiд застосовувати код пiльги в обкладеннi податком на додану вартiсть - "106".

Заступник Голови Служби П. В. Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.