ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.12.08 N 11/2-16/13573-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     За результатами постiйного аналiзу заповнення граф 31 ВМД Департаментом митної вартостi виявляються порушення вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (в частинi зазначення в окремих графах 31 ВМД вiдомостей про товари, якi мають однаковi коди за УКТЗЕД та рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо)).

     Вимоги щодо практичного застосування зазначених положень Iнструкцiї доводились до вiдома митних органiв листами Держмитслужби вiд 23.09.08 N 11/2-16/10489-ЕП, вiд 30.09.08 N 11/2-16/10762-ЕП, вiд 22.10.08 N 11/2-16/11583-ЕП та вiд 26.11.08 N 11/2-16/12965-ЕП.

     Прошу вжити заходiв щодо недопущення порушення вищезазначених положень Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.