ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.11.08 N 11/2-16/12965-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо внесення доповнень до листа Держмитслужби вiд 30.09.08 N 11/2-16/10762-ЕП

     Категорiї товарiв, якi мiстяться в додатку до листа Держмитслужби вiд 30.09.08 N 11/2-16/10762-ЕП, доповнити товарами, що додаються.

     Цей лист набуває чинностi з 01.12.08.

     Додаток на 1 арк.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

 

Додаток

Товари, вiдомостi про якi зазначаються в окремих графах 31 ВМД (як окремi товари)

N з/п Код за УКТЗЕД Назва товару
1 3303 парфуми (духи) i туалетна вода
2 6911100000 посуд та прибори столовi з фарфору
3 6911100000 посуд та прибори столовi з фаянсу або тонкої керамiки
4 7322110000 радiатори для центрального опалення з ливарного чавуну
5 7322190000 радiатори для центрального опалення, iншi
6 843311 - 843360 сiльгосптехнiка
7 8459 верстати металорiзальнi
8 846711 - 846789 iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном
9 8525 передавачi, теле/вiдео камери
10 841510 установки для кондицiонування повiтря, настiннi чи для вiкон
11 845121 машини для сушiння
12 3206200000 пiгменти та препарати, виготовленi iз сполук хрому
13 3214900090 замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхонь фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стель тощо
14 3604100000 вироби для влаштування феєрверкiв
15 3909100000 смоли карбамiднi; смоли тiокарбамiднi
16 8516101100 водонагрiвачi безiнерцiйнi
17 8516605100 панелi з електронагрiвальними елементами для умонтування
18 8516608000 електропечi вмонтованi
19 8516609000 електронагрiвальнi прилади
20 8429-8430 шляхобудiвельна технiка
21 9401710000 меблi для сидiння з металевим каркасом, оббитi
22 9401790000 меблi для сидiння з металевим каркасом, iншi
23 9403500000 меблi дерев'янi типу спальнi
24 9403601000 меблi дерев'янi для столових та житлових кiмнат
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.