ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Харкiв

09.12.2008 N 1162


Про внесення змiн до наказу

     На виконання пункту 2 наказу Харкiвської митницi вiд 19.05.2008 N 387 "Про внесення змiн до наказу Харкiвської митницi вiд 15.01.2008 N 11" наказую:

     1. Перелiк товарiв, щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження (далi - Перелiк), затверджений наказом Харкiвської митницi вiд 15.01.2008 N 11 "Щодо контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв", викласти у редакцiї, що додається.

     2. Начальнику загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. направити наказ у структурнi пiдроздiли Харкiвської митницi згiдно з розсилкою.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно з розподiлом обов'язкiв.

В.о. начальника митницi О.О.Трифонов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Харкiвської митницi
19.05.2008 N 387
в редакцiї наказу 09.12.2008 N 1162

Перелiк товарiв, щодо яких iснує можливiсть неправильного декларування даних про країну їх походження

     1. Товари, щодо яких Митним тарифом України установленi диференцiйованi пiльговi та повнi ставки ввiзного мита:

2401 - 2403 5402 6103 - 6106 8482101000
3901109000 5407 6112 8482109000
4011100000 5502 - 5506 6306 - 6307 8482200000
4011402000 5601 - 5603 6802 931000 8482300000
4011500000 5607 - 5609 6802939000 8482400000
5101 5702 - 5705 6802991000 8482500000
5202 5806 - 5808 6802999000 8708609998
5208 - 5209 5910 - 5911 6908
5212 6001 7113

     2. Товари, стосовно яких встановленi спецiальнi та антидемпiнговi заходи згiдно iз рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi.

     3. Товари, якi вилученi з режиму вiльної торгiвлi з окремими країнами СНД.

     4. Товари, що пiдлягають оподаткуванню вивiзним (експортним) митом.

Начальник ВМП Є.О. Шиков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.