ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 04.06.2010 р. N 18/1-3/1451-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


В доповнення до листа ДАРУР та А вiд 02.06.2010 N 18/1-3/1422-ЕП

     Доводимо до вiдома:

     1. У разi виникнення об'єктивних проблем з залученням до проведення митних оглядiв посадових осiб ВКПР, ВКМВ та КТ, СБК та ПМП, начальниками митниць, пiд особисту вiдповiдальнiсть, приймається рiшення щодо складу комiсiй, якi здiйснюють митний огляд товарiв.

     2. Митний огляд товарiв на кордонi, що проводиться вiдповiдно до листiв Держмитслужби України вiд 31.05.2010 N 11/4-10.27/5197-ЕП та вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП має здiйснюватися в обсягах, необхiдних для iдентифiкацiї товару, перевiрки вiдповiдностi товаросупровiдним документам та ваговим показникам.

     3. По всiх випадках неналежного виконання митними органами листiв Держмитслужби України вiд 31.05.2010 N 11/4-10.27/5197-ЕП та вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП буде доповiдатися керiвництву Держмитслужби з пропозицiями щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi винних осiб.

     4. В черговiй частинi Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту встановлений додатковий апарат факсимiльного зв'язку N (044) 461-12-78.

     5. Начальникам митних органiв про результати роботи щодо виконання вищезазначених листiв Держмитслужби до 10 години ранку кожного понедiлка надавати звiт до Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту для послiдуючого узагальнення та доповiдi керiвництву Держмитслужби України.

В. о. начальника Департаменту В. М. Лисий
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.