ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi другiй статтi 401 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слова "внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної гвардiї України".

     2. У частинi шостiй статтi 106 Кримiнально-виконавчого кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21) слова "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Про Нацiональну гвардiю України".

     3. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 9 слова "внутрiшнiх вiйськ" замiнити словами "Нацiональної гвардiї України";

     2) пункт 20 частини першої статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "20) конвоювати, охороняти та у випадках, передбачених законом, утримувати осiб: затриманих у зв'язку iз вчиненням злочину, взятих пiд варту, а також обвинувачених i засуджених на вимогу судових органiв".

     4. У частинi четвертiй "Вступу" Статуту внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2009 р., N 41, ст. 600; 2013 р., N 41, ст. 550), слова "внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональну гвардiю України".

     5. У частинi четвертiй преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195; 2013 р., N 41, ст. 550), слова "внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональну гвардiю України".

     6. У текстi Статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 iз наступними змiнами), слова "внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна гвардiя України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У Дисциплiнарному статутi Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй преамбули слова "внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональну гвардiю України";

     2) частину другу статтi 12 пiсля слiв "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України" доповнити словами "командувач Нацiональної гвардiї України".

     8. У Законi України "Про загальну структуру i чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95, N 36, ст. 431):

     1) абзац дев'ятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "головний орган вiйськового управлiння, оперативно-територiальнi об'єднання, з'єднання, вiйськовi частини i пiдроздiли, вищi навчальнi заклади, навчальнi вiйськовi частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територiальних об'єднань Нацiональної гвардiї України";

     2) у статтi 2 слова та цифру "(за винятком чисельностi внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що визначається статтею 3 цього Закону)" замiнити словами "(за винятком чисельностi Нацiональної гвардiї України, що визначається Законом України "Про Нацiональну гвардiю України")";

     3) статтю 3 виключити;

     4) абзац четвертий пункту 2 статтi 4 виключити.

     9. У Законi України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 1; 2010 р., N 6, ст. 48; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) абзац п'ятий частини четвертої статтi 52 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональна гвардiя України";

     2) у частинi четвертiй статтi 8 слова "внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональна гвардiя України".

     10. У Законi України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233; 2013 р., N 48, ст. 682):

     1) абзац другий статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Головний орган вiйськового управлiння Нацiональної гвардiї України";

     2) у частинi першiй статтi 20 слова "Внутрiшнiх вiйськ" замiнити словами "Нацiональної гвардiї України".

     11. В абзацi третьому статтi 8 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258; 2008 р., N 24, ст. 231) слова "внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної гвардiї України".

     12. У частинi третiй статтi 4 Закону України "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 25, ст. 312) слова "внутрiшнiх вiйськ" замiнити словами "Нацiональної гвардiї України".

     13. У частинi сьомiй статтi 34 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 30, ст. 342, N 48, ст. 682):

     1) в абзацi першому слова "внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Нацiональної гвардiї України";

     2) абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "транспортних засобiв, якi належать Нацiональнiй гвардiї України, - уповноважений пiдроздiл Головного органу вiйськового управлiння Нацiональної гвардiї України".

     14. Частину третю статтi 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2014 р., N 5, ст. 62) пiсля слiв "у сферi виконання кримiнальних покарань" доповнити словами "командувача Нацiональної гвардiї України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 березня 2014 року
N 877-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.