КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 грудня 2015 р. N 1101


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування, але не ранiше набрання чинностi Законом України вiд 15 сiчня 2015 р. N 124-VIII "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2015 р. N 1101

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046; 2014 р., N 49, ст. 1291; 2015 р., N 65, ст. 2155):

     1) у вступнiй частинi постанови слова i цифри "статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" замiнити словами i цифрою "статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     2) у Технiчному регламентi, затвердженому зазначеною постановою:

     останнiй абзац пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Для цiлей цього Технiчного регламенту термiн "нацiональнi стандарти" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю", термiни "орган з оцiнки вiдповiдностi", "ризик", "технiчний регламент" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", термiн "лiкарськi засоби" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про лiкарськi засоби".";

     3) у текстi Технiчного регламенту слова "нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047; 2014 р. N 49, ст. 1291):

     1) у вступнiй частинi постанови слова i цифри "статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" замiнити словами i цифрою "статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     2) у Технiчному регламентi, затвердженому зазначеною постановою:

     останнiй абзац пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Для цiлей цього Технiчного регламенту термiн "нацiональнi стандарти" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю", термiн "користувач" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", термiни "орган з оцiнки вiдповiдностi", "ризик", "технiчний регламент" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", термiн "лiкарськi засоби" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про лiкарськi засоби".";

     3) у текстi Технiчного регламенту слова "нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048; 2014 р., N 49, ст. 1291, N 53, ст. 1415):

     1) у вступнiй частинi постанови слова i цифри "статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" замiнити словами i цифрою "статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     2) у Технiчному регламентi, затвердженому зазначеною постановою:

     останнiй абзац пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Для цiлей цього Технiчного регламенту термiн "нацiональнi стандарти" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю", термiни "орган з оцiнки вiдповiдностi", "ризик", "технiчний регламент" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", термiн "лiкарськi засоби" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про лiкарськi засоби".";

     3) у текстi Технiчного регламенту слова "нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.