Документ набуває чинності з: 01.03.2023

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 грудня 2021 р. N 1381


Про затвердження Технiчного регламенту прогулянкових суден i водних мотоциклiв

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент прогулянкових суден i водних мотоциклiв, що додається до оригiналу.

     2. Установити, що не повинно обмежуватися введення в обiг або введення в експлуатацiю:

     продукцiї, що вiдповiдає вимогам Технiчного регламенту прогулянкових суден, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 2011 р. N 1147 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 87, ст. 3168), яка розмiщена на ринку або введена в експлуатацiю протягом року з дати набрання чинностi цiєю постановою;

     рушiйних двигунiв iз запалюванням вiд iскри потужнiстю 15 кВт або менше, що виготовленi малими та середнiми пiдприємствами, якi розмiщенi на ринку протягом трьох рокiв з дати набрання чинностi цiєю постановою, за умови, що викиди забруднюючих речовин таких двигунiв не перевищують граничних рiвнiв, встановлених Технiчним регламентом прогулянкових суден i водних мотоциклiв, затвердженим цiєю постановою.

     3. Внести до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), змiну, що додається.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 2011 р. N 1147 "Про затвердження Технiчного регламенту прогулянкових суден" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 87, ст. 3168);

     пункт 19 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 серпня 2013 р. N 632 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

     5. Мiнiстерству iнфраструктури забезпечити впровадження Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     6. Ця постанова набирає чинностi з 1 березня 2023 року.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2021 р. N 1381

ЗМIНА,
що вноситься до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

     Пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

"2. Прогулянковi судна i воднi мотоцикли постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2021 р. N 1381 "Про затвердження Технiчного регламенту прогулянкових суден i водних мотоциклiв" Морська адмiнiстрацiя".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.