ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.03.2000 р. N 09/1-894-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про ввезення товарiв за попереднiми вантажними митними декларацiями

     На численнi запити митних органiв та суб'єктiв ЗЕД стосовно порядку ввезення i митного оформлення товарiв, зазначених у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (зi змiнами i доповненнями), якi пiсля прийняття Верховною Радою України Закону України вiд 04.11.99 N 1214-XIV "Про внесення змiн до деяких Законiв України з питань оподаткування пiдакцизних товарiв (продукцiї)" не пiдлягають обкладенню акцизним збором, роз'яснюємо.

     При ввезеннi на митну територiю України товарiв, зазначених у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52, згiдно з наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 21.05.98 за N 339/2779, складається попередня вантажна митна декларацiя (АД).

     У зв'язку з внесенням змiн до Закону України вiд 11.07.96 N 313/96-ВР "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)", митне оформлення товарiв, зазначених у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" (зi змiнами i доповненнями), на якi чинним законодавством на момент оформлення АД не встановлено акцизний збiр, здiйснюється з поданням АД i сплатою всiх належних платежiв, за виключенням акцизного збору.

     Прошу довести цей лист до вiдома особового складу митниць, iнформувати суб'єктiв ЗЕД i громадян.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.