ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.11.98 N 10/1-2863-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про скасування листа Держмитслужби вiд 17.08.98 N 10/1-1866-ЕП

     У зв'язку з виходом наказу Держмитслужби вiд 11.08.98 N 487 "Про внесення змiн та доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592 та зареєстрованого у Мiн'юстi України 20.01.97 р. за N 5/1809", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.08.98 за N 530/2970, вважати таким, що втратив чиннiсть лист Держмитслужби вiд 17.08.98 N 10/1-1866-ЕП.

     В подальшому при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням митницi мають керуватися зазначеним наказом Держмитслужби та листом Держмитслужби вiд 06.05.97 N 11/6-3964.

     Також повiдомляємо, що пiд час випуску товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням товари продовжують перебувати у режимi митного складу. Термiн зберiгання товарiв в режимi митного складу встановлюється з дати їх розмiщення в цей режим (тобто з моменту первинного розмiщення на митний лiцензiйний склад) без урахування того, випускались такi товари зi складу тимчасово з наступним поверненням чи нi.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.