ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.01.99 N 11/4-289

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо надiслання наказу Держмитслужби вiд 08.10.98 N 632

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо наказ Держмитслужби вiд 08.10.98 N 632 "Про визнання таким, що втратив чиннiсть наказ Держмиткому вiд 25.10.96 N 491" (додається), що зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.98 за N 789/3229.

     При цьому роз'яснюємо.

     1. Вiдповiдно до Закону України вiд 23.12.97 N 762/97-ВР "Про внесення змiн до Закону України "Про пiдприємництво" агентування морського торговельного флоту - вид пiдприємницької дiяльностi, який пiдлягає лiцензуванню.

     2. Митне оформлення запасiв споживання здiйснюється вiдповiдно до п.8 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 N 469/2909.

     3. При постачаннi запасiв споживання на українськi судна судновласниками або судновими агентами зазначеним Порядком передбачено подання вантажної митної декларацiї, в графi 1 якої зазначається "ЕК 31 ЗС".

     4. При постачаннi запасiв споживання на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi судна судновими агентами зазначеним Порядком передбачено подання вантажної митної декларацiї, в графi 1 якої зазначається "ЕК 10 ЗС".

     Iншi господарськi операцiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi здiйснюються у загальному порядку. При цьому митний режим має встановлюватися митницею на пiдставi поданих до митного оформлення документiв вiдповiдно до iснуючих нормативних документiв Держмитслужби.

     5. На залiзничному та рейсовому автотранспортi декларуються товари, якi реалiзуються через вагони-ресторани, бари тощо.

     6. З метою спрощення митного оформлення запасiв споживання дозволяється застосування положень п.2 наказу Держмиткому вiд 18.04.95 N 172 "Про спрощення процедур митного оформлення при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй", зареєстрованому у Мiнiстерствi юстицiї України 06.05.95 за N 128/664, на авiацiйному, автомобiльному i залiзничному видах транспорту.

     7. Лист Держмитслужби вiд 25.02.98 N 11/3-1851 втратив чиннiсть.

     Додаток: згадане на 1 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.