ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.03.2003 р. N 11/2-14-4642-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В доповнення до листа Державної митної служби України вiд 05.02.2002 N 11/3-14-1152 повiдомляємо наступне.

     Додатком 2 до Протоколу А до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною i Республiкою Македонiя, встановлено поетапний графiк скасування ввiзного мита на окремо визначений перелiк товарiв (продукцiї) походженням з Македонiї, що ввозиться на митну територiю України.

     Протоколом А до Додатку 2 Протоколу А зазначеної Угоди визначено перелiк товарiв (продукцiї), що пiдлягає вилученню з режиму вiльної торгiвлi, а також товарiв, ставки ввiзного мита на якi згiдно встановленого графiку знижуються.

     Товари, що мають позначку "(1)", оподатковуються у вiдповiдностi з пунктами 2 та 3 статтi 3 вищевказаної Угоди ввiзним митом за пiльговими ставками Митного тарифу України, що дiяли станом на 01.01.2001 року, з урахуванням встановленого графiку зниження їх розмiру у розкладi, зазначеному в додатку N 1 до цього листа.

     Товари, що мають позначку "(2)", оподатковуються у вiдповiдностi з пунктами 2 та 3 статтi 3 вищевказаної Угоди ввiзним митом за пiльговими ставками Митного тарифу України, що дiяли станом на 01.01.2001 року, з урахуванням встановленого графiку зниження їх розмiру у розкладi, зазначеному в додатку N 2 до цього листа.

     Товари, що не мають позначок у Протоколi А до Додатку 2 Протоколу А оподатковуються у вiдповiдностi з пунктом 2 статтi 3 вищевказаної Угоди ввiзним митом за пiльговими ставками Митного тарифу України.

     Також звертаємо Вашу увагу на те, що у разi зменшення законами України розмiру ставок ввiзного мита на товари, що класифiкуються у 25 - 97 групi УКТ ЗЕД (за винятком товарiв, зазначених у Додатку 1 до цiєї Угоди), основне мито, визначене пунктом 2 статтi 3 Угоди, замiнюється таким зменшеним митом з дати набуття чинностi зниженої ставки ввiзного мита (див. пункт 3 статтi 3 Угоди).

     Додаток:
     Додаток N 1 - на 21 арк.;
     Додаток N 2 - на 2 арк.;

Перший заступник Голови Служби О.Б.Єгоров

 

Додаток N 1

Група 57
Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги

Код Назва Базова ставка мита,% Ставка мита,% Додат-
ковi ОВО
2003 рiк 2004 рiк 2005 рiк
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi:          
5701 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:          
5701 10 10 00 - - з вмiстом понад 10 мас.% шовку або шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв 8,1 4,1 2,0 0 м2
  - - iншi:          
5701 10 91 00 - - - з вмiстом не бiльш як 350 вузлiв на 1 м основи 8,2%, але не бiльш як 2,8 євро за 1 кв.м 4,1%, але не бiльш як 1,4 євро за 1 кв.м 2,0%, але не бiльш як 0,7 євро за 1 кв.м 0 м2
5701 10 93 00 - - - з вмiстом понад 350 вузлiв, але не бiльш як 500 вузлiв на 1 м основи 8,2%,але не бiльш як 2,8 євро за 1 кв.м 4,1%, але не бiльш як 1,4 євро за 1 кв.м 2,0%, але не бiльш як 0,7 євро за 1 кв.м 0 м2
5701 10 99 00 - - - з вмiстом понад 500 вузлiв на 1 м основи 8,2%, але не бiльш як 2,8 євро за 1 кв.м 4,1%, але не бiльш як 1,4 євро за 1 кв.м 2,0%, але не бiльш як 0,7 євро за 1 кв.м 0 м2
5701 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
5701 90 10 00 - - з шовку, вiдходiв шовку, крiм гребеневих пачосiв, з синтетичних волокон, з пряжi товарної позицiї 5605 або з текстильних матерiалiв, з вмiстом металевих ниток 5 2,5 1,3 0 м2
5701 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 3,8 1,9 1,0 0 м2
5702 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканi, нетафтинговi, нефлокованi, обробленi чи необробленi, включаючи "килим", "сумах", "кермани" та аналогiчнi килими ручної роботи:          
5702 10 00 00 - килими "килим", "сумах", "кермани" та подiбнi килими ручної роботи 3,3 1,7 0,8 0 м2
5702 20 00 00 - покриття для пiдлоги з кокосового волокна 4,4 2,2 1,1 0 м2
  - iншi, ворсовi, необробленi:          
5702 31 - - з вовни або тонкого волосу тварин:          
5702 31 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 31 30 00 - - - килими "вiльтон" 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 31 90 00 - - - iншi 5 2,5 1,3 0 м2
5702 32 - - з синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:          
5702 32 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 32 90 00 - - - iншi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
5702 39 10 00 - - - з бавовни 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 39 90 00 - - - iншi 8,1 4,1 2,0 0 м2
  - iншi, ворсовi обробленi:          
5702 41 - - з вовни або тонкого волосу тварин:          
5702 41 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 41 90 00 - - - iншi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 42 - - з синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:          
5702 42 10 00 - - - килими аксмiнстерськi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 42 90 00 - - - iншi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
5702 49 10 00 - - - з бавовни 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 49 90 00 - - - iншi 5 2,5 1,3 0 м2
  - iншi, неворсовi, необробленi:          
5702 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 52 00 00 - - з синтетичних або штучних текстильних матерiалiв 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 59 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8,1 4,1 2,0 0 м2
  - iншi, неворсовi обробленi:          
5702 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 92 00 00 - - з синтетичних або штучних текстильних матерiалiв 8,1 4,1 2,0 0 м2
5702 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8,1 4,1 2,0 0 м2
5703 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, обробленi чи необробленi:          
5703 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:          
5703 10 10 00 - - вибивнi тафтинговi 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 10 90 00 - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 20 - з нейлону або iнших полiамiдiв:          
  - - вибивнi тафтинговi:          
5703 20 11 00 - - - у виглядi квадратiв, з максимальною площею 0,3 м2 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 20 19 00 - - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
  - - iншi:          
5703 20 91 00 - - - у виглядi квадратiв, з максимальною площею 0,3 м2 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 20 99 00 - - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 30 - з iнших синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:          
  - - з полiпропiлену:          
5703 30 11 00 - - - у виглядi квадратiв, з максимальною площею 0,3 м2 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 30 19 00 - - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
  - - iншi:          
  - - - вибивнi тафтинговi:          
5703 30 51 00 - - - - у виглядi квадратiв, з максимальною площею 0,3 м2 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 30 59 00 - - - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
  - - - iншi:          
5703 30 91 00 - - - - у виглядi квадратiв, з максимальною площею 0,3 м2 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 30 99 00 - - - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
5703 90 10 00 - - у виглядi квадратiв, з максимальною площею 0,3 м2 8,6 4,3 2,2 0 м2
5703 90 90 00 - - iншi 8,6 4,3 2,2 0 м2
5704 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, обробленi чи необробленi:          
5704 10 00 00 - у виглядi квадратiв з максимальною площею 0,3 м2 6,7 3,4 1,7 0 м2
5704 90 00 00 - iншi 6,7 3,4 1,7 0 м2
5705 00 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi:          
5705 00 10 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8,1 4,1 2,0 0 м2
  - з синтетичних та штучних текстильних матерiалiв:          
5705 00 31 00 - - у виглядi квадратiв з максимальною площею 0,3 м2 8,1 4,1 2,0 0 м2
5705 00 39 00 - - iншi 8,1 4,1 2,0 0 м2
5705 00 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8,1 4,1 2,0 0 м2

Група 61
Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi

Код Назва Базова ставка мита,% Ставка мита,% Додат-
ковi ОВО
2003 2004 2005
6101 Пальта, дощовики, плащi, анораки (спортивнi непромокальнi куртки iз застiбкою-"блискавкою"), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103:          
6101 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6101 10 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 10 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 20 - з бавовни:          
6101 20 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 20 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 30 - з синтетичних або штучних волокон:          
6101 30 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 30 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 90 - з iншої текстильної сировини:          
6101 90 10 00 - - пальта, дощовики, накидки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6101 90 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 Пальта, дощовики, плащi, анораки (спортивнi непромокальнi куртки iз застiбкою-"блискавкою"), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104:          
6102 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6102 10 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 10 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 20 - з бавовни:          
6102 20 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 20 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 30 - з синтетичних або штучних волокон:          
6102 30 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 30 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6102 90 10 00 - - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6102 90 90 00 - - анораки, куртки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 Костюми або трiйки (двiйки), комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв:          
  - костюми або трiйки (двiйки):          
6103 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 12 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - комплекти:          
6103 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 22 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 23 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - пiджаки:          
6103 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 32 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 33 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти:          
6103 41 - - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6103 41 10 00 - - -штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 41 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 42 - - з бавовни:          
6103 42 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 42 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 43 - - з синтетичних волокон:          
6103 43 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 43 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6103 49 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - iншi:          
6103 49 91 00 - - - - з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6103 49 99 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 Костюми дамськi англiйськi, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат:          
  - костюми дамськi англiйськi:          
6104 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 12 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 13 00 00 - - з синтетичного волокна 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - комплекти:          
6104 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 22 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 23 00 00 - - з синтетичного волокна 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - жакети:          
6104 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 32 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 33 00 00 - - з синтетичного волокна 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - сукнi:          
6104 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 42 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 43 00 00 - - з синтетичного волокна 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 44 00 00 - - з штучного волокна 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - спiдницi та спiдницi-штани:          
6104 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 52 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 53 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 59 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти:          
6104 61 - - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6104 61 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 61 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 62 - - з бавовни:          
6104 62 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 62 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 63 - - з синтетичних волокон:          
6104 63 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 63 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 69 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6104 69 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - iншi:          
6104 69 91 00 - - - - з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6104 69 99 00 - - - - з текстильних матерiалiв iнших 12,2 6,1 3,1 0 шт
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв:          
6105 10 00 00 - з бавовни 12,1 6,05 3,0 0 шт
6105 20 - з синтетичних або штучних волокон:          
6105 20 10 00 - - з синтетичних волокон 12,1 6,05 3,0 0 шт
6105 20 90 00 - - з штучних волокон 12,1 6,05 3,0 0 шт
6105 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6105 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,1 6,05 3,0 0 шт
6105 90 90 00 - - з текстильних матерiалiв iнших 12,1 6,05 3,0 0 шт
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат:          
6106 10 00 00 - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6106 20 00 00 - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6106 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6106 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6106 90 30 00 - - з шовку або вiдходiв шовку 12,2 6,1 3,1 0 шт
6106 90 50 00 - - з льону або волокна рами 12,2 6,1 3,1 0 шт
6106 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6107 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнiй одяг та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв:          
  - труси та кальсони:          
6107 11 00 00 - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 шт
6107 12 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6107 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:          
6107 21 00 00 - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 шт
6107 22 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6107 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - iншi:          
6107 91 - - з бавовни:          
6107 91 10 00 - - - з махрових тканин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6107 91 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6107 92 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6107 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6108 Комбiнацiї або чохли до суконь та спiдниць, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат:          
  - комбiнацiї або чохли до суконь та спiдниць:          
6108 11 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6108 11 10 00 - - - з синтетичних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 11 90 00 - - - з штучних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6108 19 10 00 - - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 19 90 00 - - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - труси та панталони:          
6108 21 00 00 - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 22 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:          
6108 31 - - з бавовни:          
6108 31 10 00 - - - сорочки нiчнi 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 31 90 00 - - - пiжами 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 32 - - з синтетичних або штучних волокон:          
  - - - з синтетичних волокон:          
6108 32 11 00 - - - - сорочки нiчнi 0 0 0 0 шт
6108 32 19 00 - - - - пiжами 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 32 90 00 - - - з штучних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6108 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 0 0 0 0 шт
  - iншi:          
6108 91 - - з бавовни:          
6108 91 10 00 - - - з махрових полотен 12,2 6,1 3,1 0 шт
6108 91 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6108 92 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6108 99 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6108 99 10 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6108 99 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6109 Тенiски та майки, трикотажнi:          
6109 10 00 00 - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 шт
6109 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6109 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,1 6,1 3,0 0 шт
6109 90 30 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,1 3,0 0 шт
6109 90 90 00 - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 шт
6110 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подiбнi вироби, включаючи тонкi светри, трикотажнi:          
6110 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6110 10 10 00 - - светри та пуловери з вмiстом не менш як 50 мас.% вовни та масою 600 г або бiльше на один вирiб 10,5 5,3 2,6 0 шт
  - - iншi:          
  - - - для чоловiкiв або хлопцiв:          
6110 10 31 00 - - - - з вовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - з тонкого волосу тварин:          
6110 10 35 00 - - - - - з вовни кашемiрської кози 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 10 38 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - для жiнок або дiвчат:          
6110 10 91 00 - - - - з вовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - з тонкого волосу тварин:          
6110 10 95 00 - - - - - з вовни кашемiрської кози 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 10 98 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 20 - з бавовни:          
6110 20 10 00 - - светри тонкi 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - - iншi:          
6110 20 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 20 99 00 - - - для жiнок або дiвчат 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 30 - з синтетичних або штучних волокон:          
6110 30 10 00 - - светри тонкi 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - - iншi:          
6110 30 91 00 - - - для чоловiкiв або для хлопцiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 30 99 00 - - - для жiнок або дiвчат 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6110 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12,2 6,1 3,1 0 шт
6110 90 90 00 - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6111 Одяг дитячий та додатковi речi до одягу, трикотажнi:          
6111 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6111 10 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi 8,9 4,5 2,2 0 пар
6111 10 90 00 - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 -
6111 20 - з бавовни:          
6111 20 10 00 - - рукавички 8,9 4,5 2,2 0 пар
6111 20 90 00 - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 -
6111 30 - з синтетичних волокон:          
6111 30 10 00 - - рукавички 8,9 4,5 2,2 0 пар
6111 30 90 00 - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 -
6111 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 -
6112 Костюми спортивнi (тренувальнi), комбiнезони та комплекти лижнi, майки, труси та плавки купальнi, трикотажнi:          
  - костюми спортивнi (тренувальнi):          
6112 11 00 00 - - з бавовни 0 0 0 0 шт
6112 12 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6112 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6112 20 00 00 - комбiнезони та комплекти лижнi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - майки, труси та плавки купальнi для чоловiкiв або хлопцiв:          
6112 31 - - з синтетичних волокон:          
6112 31 10 00 - - - з вмiстом5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 4 2 0 шт
6112 31 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6112 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6112 39 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 4 2 0 шт
6112 39 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - майки, купальники для жiнок або дiвчат:          
6112 41 - - з синтетичних волокон:          
6112 41 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 4 2 0 шт
6112 41 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6112 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6112 49 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки 8 4 2 0 шт
6112 49 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6113 00 Одяг трикотажний товарних позицiй 5903, 5906 або 5907:          
6113 00 10 00 - трикотажний товарної позицiї 5906 8 4 2 0 шт
6113 00 90 00 - iнший 12,2 6,1 3,1 0 шт
6114 Одяг трикотажний iнший:          
6114 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 -
6114 20 00 00 - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 -
6114 30 00 00 - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 -
6114 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, трикотажнi:          
  - колготки:          
6115 11 00 00 - - з синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки менш як 67 децитексiв 12,1 6,1 3,0 0 шт
6115 12 00 00 - - з синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 67 децитексiв або бiльше 12,1 6,1 3,0 0 шт
6115 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6115 19 10 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,1 6,1 3,0 0 шт
6115 19 90 00 - - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 шт
6115 20 - панчохи та гольфи жiночi, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки менш як 67 децитексiв:          
  - - з синтетичних ниток:          
6115 20 11 00 - - - гольфи 12,1 6,1 3,0 0 пар
6115 20 19 00 - - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 пар
6115 20 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 пар
  - iншi:          
6115 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,1 6,1 3,0 0 пар
6115 92 00 00 - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 пар
6115 93 - - з синтетичних ниток:          
6115 93 10 00 - - - панчохи еластичнi, для хворих з варикозним розширенням вен 8 4 2 0 пар
6115 93 30 00 - - - гольфи (крiм панчiх лiкувальних) 12,1 6,1 3,0 0 пар
  - - - iншi:          
6115 93 91 00 - - - - панчохи жiночi 12,1 6,1 3,0 0 пар
6115 93 99 00 - - - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 пар
6115 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 пар
6116 Рукавички, мiтенки та рукавицi, трикотажнi:          
6116 10 - просоченi або покритi пластичними матерiалами чи гумою:          
6116 10 20 00 - - рукавички просоченi або покритi гумою 5 2,5 1,3 0 пар
6116 10 80 00 - - iншi 8 4 2 0 пар
  - iншi:          
6116 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 8,9 4,5 2,2 0 пар
6116 92 00 00 - - з бавовни 8,9 4,5 2,2 0 пар
6116 93 00 00 - - з синтетичного волокна 8,9 4,5 2,2 0 пар
6116 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 8,9 4,5 2,2 0 пар
6117 Додатковi готовi речi до одягу, трикотажнi iншi; трикотажнi частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажнi:          
6117 10 00 00 - шалi, шарфи, хустки, кашне, мантiї, вуалi, вуалетки та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 шт
6117 20 00 00 - краватки, краватки-метелики, краватки-шарфи 12,2 6,1 3,1 0 -
6117 80 - iншi додатковi речi:          
6117 80 10 00 - - трикотажнi, еластичнi або прогумованi 8 4 2 0 -
6117 80 90 00 - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6117 90 00 00 - частини 12,2 6,1 3,1 0 -

Група 62
Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних

Код Назва Базова ставка мита,% Ставка мита,% Додат-
ковi ОВО
2003 2004 2005
6201 Пальта, дощовики, плащi, анораки (спортивнi непромокальнi куртки з застiбкою-"блискавкою"), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203:          
  - пальта, дощовики, плащi та аналогiчнi вироби:          
6201 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 12 - - з бавовни:          
6201 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 12 90 00 - - - масою одного виробу понад 1кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 13 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6201 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 13 90 00 - - - масою одного виробу понад 1кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - iншi:          
6201 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 92 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 93 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6201 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 Пальта, дощовики, плащi, анораки (спортивнi непромокальнi куртки iз застiбкою-"блискавкою"), куртки та подiбнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204:          
  - пальта, дощовики, плащi та подiбнi вироби:          
6202 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 12 - - з бавовни:          
6202 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 12 90 00 - - - масою одного виробу понад 1 кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 13 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6202 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 13 90 00 - - - масою одного виробу понад 1 кг 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - iншi:          
6202 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 92 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 93 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6202 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 Костюми або трiйки (двiйки), комплекти, пiджаки, штани, комбi-незони з бретельками, бриджi та шорти (крiм купальних), для чоловiкiв або хлопцiв:          
  - костюми або трiйки (двiйки):          
6203 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 12 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6203 19 10 00 - - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 19 30 00 - - - з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 19 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - комплекти:          
6203 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 22 - - з бавовни:          
6203 22 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 22 80 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 23 - - з синтетичних волокон:          
6203 23 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 23 80 00 - - - iншi 12,2       шт
6203 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
  - - - з штучних волокон:          
6203 29 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 29 18 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 29 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - пiджаки:          
6203 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 32 - - з бавовни:          
6203 32 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 32 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 33 - - з синтетичних волокон:          
6203 33 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 33 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
  - - - з штучних волокон:          
6203 39 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 39 19 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 39 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти:          
6203 41 - - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6203 41 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 41 30 00 - - - комбiнезони з бретельками 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 41 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 42 - - з бавовни:          
  - - - штани та бриджi:          
6203 42 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - iншi:          
6203 42 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 42 33 00 - - - - - з велюру та плюшу з розрiзаним ворсом 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 42 35 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - комбiнезони з бретельками:          
6203 42 51 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 42 59 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 42 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 43 - - з синтетичних волокон:          
  - - - штани та бриджi:          
6203 43 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 43 19 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - комбiнезони з бретельками:          
6203 43 31 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 43 39 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 43 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
  - - - з штучних волокон:          
  - - - - штани та бриджi:          
6203 49 11 00 - - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 49 19 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - комбiнезони з бретельками:          
6203 49 31 00 - - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 49 39 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 49 50 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6203 49 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 Костюми дамськi англiйськi, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат:          
  - костюми дамськi англiйськi:          
6204 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 12 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 13 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6204 19 10 00 - - - з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 19 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - комплекти:          
6204 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 22 - - з бавовни:          
6204 22 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 22 80 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 23 - - з синтетичних волокон:          
6204 23 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 23 80 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
  - - - з штучних волокон:          
6204 29 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 29 18 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 29 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - жакети:          
6204 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 32 - - з бавовни:          
6204 32 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 32 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 33 - - з синтетичних волокон:          
6204 33 10 00 - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 33 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
  - - з штучних волокон:          
6204 39 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 39 19 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 39 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - сукнi:          
6204 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 42 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 43 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 44 00 00 - - з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6204 49 10 00 - - - з шовку або вiдходiв шовку 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 49 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - спiдницi та спiдницi-штани:          
6204 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 52 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 53 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 59 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6204 59 10 00 - - - з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 59 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - штани, комбiнезони з бретельками, бриджi та шорти:          
6204 61 - - з вовни або тонкого волосу тварин:          
6204 61 10 00 - - - штани та бриджi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 61 80 00 - - - комбiнезони з бретельками 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 61 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 62 - - з бавовни:          
  - - - штани та бриджi:          
6204 62 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - iншi:          
6204 62 31 00 - - - - - з джинсової тканини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 62 33 00 - - - - - з велюру та плюшу з розрiзаним ворсом 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 62 39 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - комбiнезони з бретельками:          
6204 62 51 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 62 59 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 62 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 63 - - з синтетичних волокон:          
  - - - штани та бриджi:          
6204 63 11 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 63 18 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - комбiнезони з бретельками:          
6204 63 31 00 - - - - робочi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 63 39 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 63 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 69 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
  - - - з штучних волокон:          
  - - - - штани та бриджi:          
6204 69 11 00 - - - - - робочi 10 5 2,5 0 шт
6204 69 18 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - комбiнезони з бретельками:          
6204 69 31 00 - - - - - робочi 10 5 2,5 0 шт
6204 69 39 00 - - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 69 50 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6204 69 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв:          
6205 10 00 00 - з вовни або з тонкого волосу тварин 12,1 6,05 3,0 0 шт
6205 20 00 00 - з бавовни 12,1 6,05 3,0 0 шт
6205 30 00 00 - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,05 3,0 0 шт
6205 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6205 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12,1 6,05 3,0 0 шт
6205 90 90 00 - - iншi 12,1 6,05 3,0 0 шт
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат:          
6206 10 00 00 - з шовку або вiдходiв шовку 12,2 6,1 3,1 0 шт
6206 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6206 30 00 00 - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6206 40 00 00 - з синтетичних або з штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 шт
6206 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6206 90 10 00 - - з льону або волокна рами 12,2 6,1 3,1 0 шт
6206 90 90 00 - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або хлопцiв:          
  - труси та кальсони:          
6207 11 00 00 - - з бавовни 12,1 6,05 3,0 0 шт
6207 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,05 3,0 0 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:          
6207 21 00 00 - - з бавовни 12,1 6,05 3,0 0 шт
6207 22 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,05 3,0 0 шт
6207 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,05 3,0 0 шт
  - iншi:          
6207 91 - - з бавовни:          
6207 91 10 00 - - - халати купальнi, домашнi та аналогiчнi вироби з тканин махрового типу 12,2 6,1 3,1 0 шт
6207 91 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6207 92 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,2 6,1 3,1 0 -
6207 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
6208 Майки та сорочки, комбiнацiї або чохли до суконь, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi та подiбнi вироби, для жiнок або дiвчат:          
  - комбiнацiї або чохли до суконь та спiднi спiдницi:          
6208 11 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,05 3,0 0 шт
6208 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6208 19 10 00 - - - з бавовни 12,1 6,05 3,0 0 шт
6208 19 90 00 - - - iншi 12,1 6,05 3,0 0 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:          
6208 21 00 00 - - з бавовни 12,1 6,05 3,0 0 шт
6208 22 00 00 - - з синтетичних або штучних волокон 12,1 6,05 3,0 0 шт
6208 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,05 3,0 0 шт
  - iншi:          
6208 91 - - з бавовни:          
  - - - пеньюари, халати купальнi, домашнi та подiбнi вироби:          
6208 91 11 00 - - - - з тканин махрового типу 12,2 6,1 3,1 0 шт
6208 91 19 00 - - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6208 91 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6208 92 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6208 92 10 00 - - - пеньюари, халати купальнi, домашнi та подiбнi вироби 12,2 6,1 3,1 0 -
6208 92 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6208 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
6209 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу:          
6209 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 10 5 2,5 0 -
6209 20 00 00 - з бавовни 10,5 5,25 2,63 0 -
6209 30 00 00 - з синтетичних волокон 10,5 5,25 2,63 0 -
6209 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 10,5 5,25 2,63 0 -
6210 Одяг промислового виробництва з матерiалiв товарної позицiї 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907:          
6210 10 - з матерiалiв товарної позицiї 5602 або 5603:          
6210 10 10 00 - - з матерiалiв товарної позицiї 5602 10 5 2,5 0 -
  - - з матерiалiв товарної позицiї 5603:          
6210 10 91 00 - - - в стерильних упаковках 12,2 6,1 3,1 0 -
6210 10 99 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6210 20 00 00 - одяг iнший, подiбний наведеному у пiдпозицiях 6201 11-6201 19 12,2 6,1 3,1 0 шт
6210 30 00 00 - одяг iнший, подiбний наведеному у пiдпозицiях 6202 11-6202 19 12,2 6,1 3,1 0 шт
6210 40 00 00 - одяг iнший для чоловiкiв або хлопцiв 12,2 6,1 3,1 0 -
6210 50 00 00 - одяг iнший для жiнок або дiвчат 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 Костюми спортивнi (тренувальнi), комбiнезони та комплекти лижнi, майки, труси та плавки купальнi; iнший одяг:          
  - купальники та плавки:          
6211 11 00 00 - - для чоловiкiв або хлопцiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 12 00 00 - - для жiнок або дiвчат 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 20 00 00 - комбiнезони та комплекти лижнi 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - одяг iнший для чоловiкiв або хлопцiв:          
6211 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 32 - - з бавовни:          
6211 32 10 00 - - - одяг робочий 12,2 6,1 3,1 0 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:          
6211 32 31 00 - - - - верх якого виконано з тiєї самої тканини 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - iншi:          
6211 32 41 00 - - - - - верхнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 32 42 00 - - - - - нижнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 32 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 33 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6211 33 10 00 - - - одяг робочий 12,2 6,1 3,1 0 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:          
6211 33 31 00 - - - - верх якого виконано з тiєї самої тканини 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - iншi:          
6211 33 41 00 - - - - - верхнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 33 42 00 - - - - - нижнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 33 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
  - одяг iнший для жiнок або дiвчат:          
6211 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 42 - - з бавовни:          
6211 42 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг 12,2 6,1 3,1 0 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:          
6211 42 31 00 - - - - верх якого виконано з тiєї самої тканини 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - iншi:          
6211 42 41 00 - - - - - верхнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 42 42 00 - - - - - нижнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 42 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 43 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6211 43 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг 12,2 6,1 3,1 0 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:          
6211 43 31 00 - - - - верх якого виконано з тiєї самої тканини 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - - - - iншi:          
6211 43 41 00 - - - - - верхнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 43 42 00 - - - - - нижнi частини 12,2 6,1 3,1 0 шт
6211 43 90 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 -
6211 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки та подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi:          
6212 10 00 00 бюстгальтери та корсажi 6,5 3,25 1,6 0 шт
6212 20 00 00 - пояси i пояси-труси 6,5 3,25 1,6 0 шт
6212 30 00 00 - жiноча бiлизна 6,5 3,25 1,6 0 шт
6212 90 00 00 - iншi 6,5 3,25 1,6 0 -
6213 Хусточки та носовi хусточки:          
6213 10 00 00 - з шовку або вiдходiв шовку 10 5 2,5 0 шт
6213 20 00 00 - з бавовни 10 5 2,5 0 шт
6213 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 10 5 2,5 0 шт
6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi i вуалетки та подiбнi вироби:          
6214 10 00 00 - з шовку або вiдходiв шовку 8 4 2 0 шт
6214 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин 8 4 2 0 шт
6214 30 00 00 - з синтетичних волокон 8 4 2 0 шт
6214 40 00 00 - з штучних волокон 8 4 2 0 шт
6214 90 - з iнших текстильних матерiалiв:          
6214 90 10 00 - - з бавовни 8 4 2 0 шт
6214 90 90 00 - - iншi 8 4 2 0 шт
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки:          
6215 10 00 00 - з шовку або вiдходiв шовку 6,3 3,2 1,6 0 шт
6215 20 00 00 - з синтетичних або штучних волокон 6,3 3,2 1,6 0 шт
6215 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв 6,3 3,2 1,6 0 шт
6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi 7,6 3,8 1,9 0 -
6217 Додатковi речi до одягу промислового виробництва iншi; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної позицiї 6212:          
6217 10 00 00 - додатковi речi до одягу 6,3 3,2 1,6 0 -
6217 90 00 00 - частини 12,2 6,1 3,1 0 -

Група 63
Iншi готовi текстильнi вироби; комплекти; мотлох та ганчiр'я

Код Назва Базова ставка мита,% Ставка мита,% Додат-
ковi ОВО
2003 2004 2005
  I. ГОТОВI ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ IНШI          
6301 Ковдри та пледи дорожнi:          
6301 10 00 00 - ковдри електричнi зiгрiвальнi 6,9 3,5 1,7 0 шт
6301 20 - ковдри (крiм електричних зiгрiвальних) та пледи дорожнi з вовни або тонкого волосу тварин:          
6301 20 10 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 шт
  - - iншi:          
6301 20 91 00 - - - повнiстю з вовни або тонкого волосу тварин 12,2 6,1 3,1 0 шт
6301 20 99 00 - - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6301 30 - ковдри (крiм електричних зiгрiвальних) та пледи дорожнi з бавовни:          
6301 30 10 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 шт
6301 30 90 00 - - iншi 7,5 3,8 1,9 0 шт
6301 40 - ковдри (крiм електричних зiгрiвальних) та пледи дорожнi з синтетичних волокон:          
6301 40 10 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 шт
6301 40 90 00 - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6301 90 - ковдри та пледи дорожнi iншi :          
6301 90 10 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 шт
6301 90 90 00 - - iншi 12,2 6,1 3,1 0 шт
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна:          
6302 10 - бiлизна постiльна трикотажна:          
6302 10 10 00 - - з бавовни 12 6 3 0 -
6302 10 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 6 3 0 -
  - бiлизна постiльна з набивної тканини:          
6302 21 00 00 - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 22 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6302 22 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3,5 1,7 0 -
6302 22 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6302 29 10 00 - - - з льону або волокна рами 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 29 90 00 - - - iнша 10 5 2,5 0 -
  - бiлизна постiльна iнша:          
6302 31 - - з бавовни:          
6302 31 10 00 - - - змiшаної з льоном 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 31 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 32 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6302 32 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3,5 1,7 0 -
6302 32 90 00 - - - iнша 10 5 2,5 0 -
6302 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6302 39 10 00 - - - з льону 10 5 2,5 0 -
6302 39 30 00 - - - з волокна рами 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 39 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 40 00 00 - бiлизна столова трикотажна 12 6 3 0 -
  - бiлизна столова iнша:          
6302 51 - - з бавовни:          
6302 51 10 00 - - - змiшаної з льоном 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 51 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 52 00 00 - - з льону 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 53 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6302 53 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3,5 1,7 0 -
6302 53 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 59 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 60 00 00 - бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна 12,1 6,1 3,0 0 -
  - iнша:          
6302 91 - - з бавовни:          
6302 91 10 00 - - - змiшаної з льоном 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 91 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 92 00 00 - - з льону 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 93 - - з синтетичних або штучних волокон:          
6302 93 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3,5 1,7 0 -
6302 93 90 00 - - - iнша 12,1 6,1 3,0 0 -
6302 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 -
6303 Фiранки, гардини та штори свiтлонепроникнi; запони для лiжок:          
  - трикотажнi:          
6303 11 00 00 - - з бавовни 12 6 3 0 м2
6303 12 00 00 - - з синтетичних волокон 12 6 3 0 м2
6303 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12 6 3 0 м2
  - iншi:          
6303 91 00 00 - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 м2
6303 92 - - з синтетичних волокон:          
6303 92 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3,5 1,7 0 м2
6303 92 90 00 - - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 м2
6303 99 - - з iнших текстильних матерiалiв:          
6303 99 10 00 - - - з нетканих матерiалiв 6,9 3,5 1,7 0 м2
6303 99 90 00 - - - iншi 12,1 6,1 3,0 0 м2
6304 Вироби для меблювання iншi, крiм виробiв товарної позицiї 9404:          
  - покривала постiльнi:          
6304 11 00 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 шт
6304 19 - - iншi:          
6304 19 10 00 - - - з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 шт
6304 19 30 00 - - - з льону або волокна рами 12,1 6,1 3,0 0 шт
6304 19 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 шт
  - iншi:          
6304 91 00 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 -
6304 92 00 00 - - крiм трикотажних, з бавовни 12,1 6,1 3,0 0 -
6304 93 00 00 - - крiм трикотажних, з синтетичних волокон 12,1 6,1 3,0 0 -
6304 99 00 00 - - крiм трикотажних, з iнших текстильних матерiалiв 12,1 6,1 3,0 0 -
6305 Мiшки та пакети пакувальнi:          
6305 10 - з джуту або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303:          
6305 10 10 00 - - що використовувались 2,3 1,2 0,6 0 -
6305 10 90 00 - - iншi 4,5 2,3 1,1 0 -
6305 20 00 00 - з бавовни 5 2,5 1,3 0 -
  - з текстильних матерiалiв синтетичних або штучних:          
6305 32 - - контейнери гнучкi промiжнi великої мiсткостi:          
  - - - iз стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену:          
6305 32 11 00 - - - - трикотажнi 12 6 3 0 -
  - - - - iншi:          
6305 32 81 00 - - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 120 г/м2 7,2 3,6 1,8 0 -
6305 32 89 00 - - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю понад 120 г/м2 7,2 3,6 1,8 0 -
6305 32 90 00 - - - iншi 7,2 3,6 1,8 0 -
6305 33 - - з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену, iншi:          
6305 33 10 00 - - - трикотажнi 12 6 3 0 -
  - - - iншi:          
6305 33 91 00 - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 120 г/м2 7,2 3,6 1,8 0 -
6305 33 99 00 - - - - з тканини з поверхневою щiльнiстю понад 120 г/м2 7,2 3,6 1,8 0 -
6305 39 00 00 - - iншi 7,2 3,6 1,8 0 -
6305 90 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 2 1 1 0 -
6306 Брезент та штори вiд сонця; тенти; паруси для човнiв, серфiнгiв або яхт; спорядження для кемпiнгiв:          
  - брезент та штори вiд сонця:          
6306 11 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 -
6306 12 00 00 - - з синтетичних волокон 5 2,5 1,3 0 -
6306 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
  - тенти:          
6306 21 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 -
6306 22 00 00 - - з синтетичних волокон 10 5 2,5 0 -
6306 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 5 2,5 1,3 0 -
  - паруси:          
6306 31 00 00 - - з синтетичних волокон 12,2 6,1 3,1 0 -
6306 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 -
  - матраци надувнi :          
6306 41 00 00 - - з бавовни 12,2 6,1 3,1 0 шт
6306 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 12,2 6,1 3,1 0 шт
  - iншi:          
6306 91 00 00 - - з бавовни 2 1 0,5 0 -
6306 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 10 5 2,5 0 -
6307 Вироби готовi iншi, включаючи викройки одягу:          
6307 10 - ряднини або ганчiрки для миття пiдлоги, посуду, витирання пороху та подiбнi вироби для догляду:          
6307 10 10 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 -
6307 10 30 00 - - з нетканого полотна 6,9 3,5 1,7 0 -
6307 10 90 00 - - iншi 7,7 3,9 1,9 0 -
6307 20 00 00 - пояси та жилети рятувальнi 6,3 3,2 1,6 0 -
6307 90 - iншi:          
6307 90 10 00 - - трикотажнi 12 6 3 0 -
  - - iншi:          
6307 90 91 00 - - - з фетру або повстi 6,3 3,2 1,6 0 -
6307 90 99 00 - - - iншi 6,3 3,2 1,6 0 -
  II. НАБОРИ          
6308 00 00 00 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi 12,1 6,1 3,0 0 -
  III. МОТЛОХ ТА ГАНЧIР'Я          
6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися. 5,3 2,7 1,3 0 -
6310 Ганчiр'я, мотузки та троси, з текстильних матерiалiв, у виглядi решток або не придатних для використання речей:          
6310 10 - сортованi:          
6310 10 10 00 - - з вовни, тонкого або грубого волосу тварин 0 0 0 0 -
6310 10 30 00 - - з льону або бавовни 0 0 0 0 -
6310 10 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв 0 0 0 0 -
6310 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 -

Додаток N 2
 
Код товару згiдно з ТН ЗЕД Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Текстовий опис товару Базова ставка мита, % Ставка мита,% Додат-
ковi ОВО
2003 рiк 2004 рiк 2005 рiк 2006 рiк
852 820 710 8528 13 00 00 Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори:            
    - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення:            
    - - - що має розмiр екрану по дiагоналi не бiльш як 42 см 20 12 8 4 0 шт
8528 20730 8528 13 00 00 Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори:            
    - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення:            
    - - - що має розмiр екрану по дiагоналi бiльш як 42 см, але не бiльш як 52 см 20 12 8 4 0 шт
8528 20790 8528 13 00 00 Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори:            
    - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення:            
    - - - що має розмiр екрану по дiагоналi бiльш як 52 см 20 12 8 4 0 шт
852 820 910 ex 8528 30 90 00 Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори:            
    - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: iншi з екраном 8 5 3,2 1,6 0 шт
8528 20990 ex 8528 30 90 00 Приймачi телевiзiйнi, теж поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, записуючим чи вiдтворюючим звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори:            
    - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення: без екрану 8 5 3,2 1,6 0 шт
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.