Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8526Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:
-[85269]iншi:

- - 8526 91радiонавiгацiйнi прилади:
- - - 8526 91 20радiонавiгацiйнi приймачi:
- - - - 8526 91 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8526 91 20 90iншi
- - - 8526 91 80iншi:
- - - - 8526 91 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8526 91 80 90iншi
- - 8526 92 00радiоапаратура дистанцiйного керування:
- - - 8526 92 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8526 92 00 90iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.