Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-8837 від 18.09.1997
Про призупинення дії п. 1 постанови КМУ від 17.09.96 р. N 1139
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-647-ЕП від 03.04.1998
Лист ДМКУ № 11/18-5473 від 08.12.1995
Лист ДМКУ № 11/18-5473 від 08.12.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4187 від 28.04.1998
Щодо митного оформлення предметiв, що ввозяться в Україну громадянами-резидентами на умовах, зазначених в абзацi 3 пункту 3 постанови ВР України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-1245-ЕП від 14.03.2001
Щодо проекту тимчасової Методики вирiшення актуальних питань митного оформлення транспортних засобiв, кузовiв та агрегатiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-2592-ЕП від 21.02.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-2592-ЕП від 21.02.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-2592-ЕП від 21.02.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-2118 від 04.03.1998
Щодо технiчних та реєстрацiйних документiв на транспортнi засоби, що видаються власникам в Австрiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-4034-ЕП від 18.03.2003
Про ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами-нерезидентами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-4034-ЕП від 18.03.2003
Про ввезення транспортних засобiв на митну територiю України громадянами-нерезидентами
Наказ ДМКУ № 3 від 03.01.1995
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-19-5557-ЕП від 10.04.2003
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-4642-ЕП від 02.10.2001
Про пiдвищення вiдповiдальностi при митному оформленнi транспортних засобiв з наданням пiльг
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-09-5949-ЕП від 17.04.2003
Про видачу посвiдчень на реєстрацiю транспортних засобiв в органах ДАI МВС України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-7068 від 25.07.1997
Щодо листа Держмитслужби вiд 28.01.97 р. N 11/6-769
Постанова КМУ № 1024 від 06.07.1998
Про здiйснення контролю за наявнiстю страхового сертифiката у власникiв (користувачiв) зареєстрованих в Українi транспортних засобiв у разi виїзду на територiю iншої країни
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-13-8036-ЕП від 26.05.2003
Щодо посилення контролю за ввезенням фiзичними особами запасних частин до автомобiлiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-7726-ЕП від 20.05.2003
Про митне оформлення транспортних засобiв, ввезених за цiльовими чеками
Наказ КРМ № 602 від 11.06.2003
Щодо удосконалення порядку завiрення вантажних митних декларацiй на транспортнi засоби для реєстрацiї в Державнiй автоiнспекцiї МВС України
Наказ ЧРМ № 845 від 11.12.2002
Про затвердження Порядку дiй посадових осiб митних органiв при визначеннi митної вартостi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-10186-ЕП від 04.07.2003
Про митне оформлення та декларування транспортних засобiв iндивiдуального користування, що тимчасово ввозяться
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 174 від 08.07.2003
Про внесення змiни до Правил роздрiбної торгiвлi транспортними засобами i номерними агрегатами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19-10709-ЕП від 16.07.2003
Про митне оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-11818-ЕП від 06.08.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 523 від 06.08.2003
Про затвердження Примiрного положення про вiддiл (сектор) оформлення транспортних засобiв регiональної митницi (митницi)
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3179-ЕП від 28.10.2003
До листа Держмитслужби вiд 23.10.2003 N 16/16-3112-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-14884 від 16.10.2003
Про митне оформлення автомобiлiв, що ввозяться в Україну як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-17261-ЕП від 04.12.2003
Щодо декларування транспортних засобiв
Наказ Мінюсту № 142/5/2092 від 24.11.2003
Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Постанова КМУ № 1995 від 24.12.2003
Про внесення змiни до пункту 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18512-ЕП від 30.12.2003
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18512-ЕП від 30.12.2003
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18475-ЕП від 29.12.2003
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Розпорядження КМУ № 818-р від 27.12.2003
Про митне оформлення автомобiлiв, що надiйшли на адресу ТОВ "Союз"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18714-ЕП від 31.12.2003
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-46-ЕП від 10.01.2004
Про виправлення технiчної помилки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-15-94-ЕП від 12.01.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-1149-ЕП від 03.02.2004
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-1149-ЕП від 03.02.2004
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-511-ЕП від 10.02.2004
Про дотримання умов взаємності при митному оформленні транспортних засобів іноземних диппредставництв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-09-17/1607-ЕП від 12.02.2004
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18425-ЕП від 29.12.2003
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/2603-ЕП від 05.03.2004
Про надання роз'яснень
Постанова КМУ № 331 від 17.03.2004
Про внесення змiн до пункту 7 Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Постанова КМУ № 331 від 17.03.2004
Про внесення змiн до пункту 7 Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1252-ЕП від 31.03.2004
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.03.2004 N 331
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1252-ЕП від 31.03.2004
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.03.2004 N 331
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1883-ЕП від 17.05.2004

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.