ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.04.99 N 09/1-1246-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.99 N 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем" Держмитслужбi наданi повноваження визначати перелiки окремих видiв товарiв, ввезення, вивезення та транзит яких здiйснюються за умови надання митним органам фiнансових гарантiй, передбачених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 700 i вiд 04.10.96 N 1216, чи за умови їх охорони i супроводження вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 699.

     Повiдомляємо, що до затвердження Держмитслужбою вiдповiдних перелiкiв дозволяється за обранням суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати ввезення та митне оформлення нафтопродуктiв за кодами ТН ЗЕД 2710 00330, 2710 00350 (бензини моторнi) та 2710 00610, 2710 00650, 2710 00690 (дизельне пальне) пiд гарантiї незалежних фiнансових посередникiв на умовах, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.96 N 1216 та у порядку, встановленому наказом Держмитслужби вiд 29.07.98 N 447, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 29.10.99 за N 698/3138.

     Додатково роз'яснюємо, що при розмiщеннi зазначених вище товарiв у режим митного лiцензiйного складу гарантiї незалежних фiнансових посередникiв погашаються одразу пiсля розмiщення товарiв у цей режим, а при прийняттi цих товарiв, увезених на митну територiю України, на вiдповiдальне зберiгання пiд митним контролем пiдприємствами - одразу пiсля завершення митного оформлення товарiв вiдповiдно до обраного режиму.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.