Документ скасований: Постанова КМУ № 775 від 22.08.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 лютого 1999 р. N 255


Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2002 року N 390,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     З метою посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем, та забезпечення поповнення дохiдної частини державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити, що вивезення за межi митної територiї України, а також транзит через цю територiю окремих видiв товарiв, перелiк яких визначається Державною митною службою, здiйснюються за умови надання митним органам фiнансових гарантiй, передбачених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 р. N 700 i вiд 4 жовтня 1996 р. N 1216, чи за умови їх охорони i супроводження силами митних органiв iз залученням у необхiдних випадках пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ або податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 р. N 699.

(абзац другий постанови iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002р. N 390)

     Порядок надання фiнансових гарантiй та порядок охорони i супроводження зазначених вантажiв визначаються Мiнiстерством фiнансiв залежно вiд митного режиму, виду товарiв i виду транспорту, який використовується для перемiщення цих вантажiв.

(абзац другий постановляючої частини iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.