ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.11.2002 р. N 11/4-10-11060-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про заповнення окремих граф ВМД

     На запити митниць щодо застосування положень Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 14.10.2002 N 555 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за N 860/7148 вiд 31.10.2002 (далi - Порядок) повiдомляємо.

     1. Згiдно з пунктом 3.1 Порядку графа 37 ВМД заповнюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207) та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України за N 462/6750 вiд 29.05.2002 (далi - Iнструкцiя).

     Якщо вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг декларуються товари, щодо яких ранiше оформлювалися загальнi ВМД, попереднi декларацiї, декларацiї-зобов'язання, то третiм i четвертим знаком 6-значного коду процедури перемiщення товарiв проставляється "00"

     2. Згiдно з пунктом 4.1. Порядку графа 33 ВМД заповнюється вiдповiдно до Iнструкцiї.

     Якщо транзит здiйснюється без застосування фiнансових гарантiй, то зазначаються першi чотири знаки коду товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Згiдно з Положенням про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06. 96 N 700, власник товарiв або уповноважена ним особа на власний розсуд обирає один iз видiв фiнансових гарантiй як альтернативу охоронi та супроводженню товарiв митними органами чи перевезенням на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75.

     Таким чином, при здiйсненнi транзиту з використанням гарантiї, що надається вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 та у разi охорони i супроводження товарiв силами митних органiв, у графi 33 також зазначаються першi чотири знаки коду товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Заступник Голови Служби П.В. Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.