Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 жовтня 1996 р. N 1245


Про внесення змiн до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" та з метою вдосконалення тарифного регулювання Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     2. Внести змiни до таких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України 1994 р., N 11, ст. 266)

     виключити цифри i слова:

"09.01 Кава 5 30
09.01 11000
09.01 12000
Кава несмажена 0 10
85.16 50000 Печi мiкрохвильовi 10 40
85.20 Магнiтофони та iнша звукозаписуюча апаратура 10 40"

     замiнити:

     цифри i слова:

71.13 Ювiлiрнi вироби з дорогоцiнних металiв, включаючи вироби з дiамантами, дорогоцiнним та напiвдорогоцiнним камiнням 50 150"

     цифрами i словами:

"71.16 Вироби з природних чи культивованих перлiв, дорогоцiнного чи напiвдорогоцiнного камiння (природного,
штучного або реконструйованого)
50 50"

     цифри i слова:

85.21 Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення 10 40

     цифрами i словами:

85.21
(крiм
85.21 10390,
85.21 10310)
Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення 10 10

     б) у пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 1994 р. N 526 "Про внесення змiн до перелiку товарiв (продукцiї), на якi встановлюється акцизний збiр, та ставок цього збору"

     виключити цифри i слова:

"Вiдеотехнiка iмпортного виробництва 20"
"Телевiзори кольорового зображення 10"

     в) у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1995 р. N 139 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на товари, яких достатньо виробляється в Українi" (ЗП України 1995 р., N 5, ст. 128)

     виключити цифри i слова:

"94.01
(крiм
94.01 10100,
94.01 20000,
94.01 90100)
Меблi для сидiння (крiм зазначених у позицiї 94.02), якi трансформуються або не трансформуються в лiжка i їхнi частини 20 30"

     замiнити цифри i слова:

"94.01
(крiм
94.03 10930,
94.03 20100,
94.03 30910,
94.03 60300,
94.03 70100)
Меблi iншi i їхнi частини 20 30"

     цифрами i словами:

"94 03
(Крiм
94.03 10100,
94.03 10510,
94.03 10590,
94.03 10910,
94.03 10990,
94.03 20100,
94.03 30910,
94.03 60300,
94.03 70100)
Меблi iншi та їх частини 20 20"

     г) У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 1995 р. N 675 "Про фонд розвитку паливно-енертетичного комплексу" (ЗП України 1996 р., N 1, ст. 1З)

виключити цифри i слова:

"27.10 00330
27.10 00350
Бензини моторнi, iншi 15% (але не менше 15екю)
27.10 00610,
27.10 00650,
27.10 00690
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 15% (але не менше 15екю)

     Ввiзне мито не запроваджується на продукти нафтопереробки, що належать нерезидентам i реалiзується на територiї України, у разi виготовлення таких продуктiв нафтопереробки українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на давальницьких умовах";

     д) у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 1996 р. N 94 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв i до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України 1996 р., N 6, ст. 184)

     замiнити цифри i слова:

"02.07 М'ясо i харчовi субпродукти домашньої птицi, що зазначенi в позицiї 01.05, свiжi, охолодженi або мороженi 30%,але не менш як 0,7 екю за 1 кг 30%, але не менш як 0,7 екю за 1 кг"

цифрами i словами:

"02.07
(крiм
02.07 39130
02.07 39230
02.07 41510)
М'ясо i харчовi субпродукти домашньої птицi, що зазначенi в позицiї 01.05, свiжi, охолодженi або мороженi 30%,але не менш як 0,7 екю за 1 кг 30%, але не менш як 0,7 екю за 1 кг"

     е) у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1996 р. N 212 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв"

     виключити цифри i слова:

"16.04 30100 Iкра осетрових (чорна iкра) 10 екю за 1 кг 10 екю за 1 кг
16.04 30900 Замiнники iкри (червона iкра ) 6 екю за 1 кг 6 екю за 1 кг
16.05 10000 Краби готовi або консервованi 20 % але не менш як 6 екю за 1 кг 20%, але не менш як 6 екю за 1 кг
16.05 20000 Креветки готовi або консервованi 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг 20%. але не менш як 4 екю за 1 кг
16.05 30000 Омари готовi або консервованi 20%, але не менш як 8 екю за 1кг 20%, але не менш як 8 екю за 1кг
16.05 40000 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi 20%, але не менш як 4 екю за 1кг 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг
18.0690110-
18.06 90390
Шоколад з начинкою або без начинки 30%. але не менш як 0,7 екю за 1 кг 30%, але не менш як 0,7 екю за 1кг
22.03 00 Пиво солодове 0,5 екю за 1 л 0,5 екю за 1 л
42.03 10000 Тiльки одяг з натуральної шкiри 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку
42.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз норки 30%, але не менш як 20 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 20 екю за 1 штуку
43.03 10900 Тiльки одяг хутровий iз нутрiї, песця або лисицi 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку"

     замiнити: цифри i слова:

21.01 10110 Екстракти, есенцiї та концентрати кави твердi 3 екю за 1 кг 3 екю за 1 кг"

     цифрами i словами:

21.01 10110 Екстракти, есенцiї та концентрати кави твердi, крiм розчинної кави 3 екю за 1 кг 3 екю за 1 кг"

     є) у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 770 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв"

     виключити цифри i слова:

85.23 12000 Магнiтна стрiчка завширки бiльш як 4 мм, але не бiльш як 6.5 мм 15 40"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 1996 р. N 1245

ПЕРЕЛIК
рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 р. N 741 "Про перелiк товарiв (продукцiї), на якi встановлюється акцизний збiр та ставки цього збору" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 27).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 1993 р. N 167 "Про ставки акцизного збору на окремi товари" (ЗП України, 1993 р., N6, ст. 116).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 травня 1993 р. N 333 "Про встановлення диференцiйованих ставок акцизного збору на хутровi вироби, що виготовляються пiдприємствами з iноземними iнвестицiями за участю українського капiталу" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 206).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд ЗО червня 1993 р. N 489 "Про змiну ставок акцизного збору на тютюновi вироби".

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 1993 р. N 687 "Про скасування акцизного збору на телевiзори" (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 12).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 1993 р. N 852 "Про змiну ставки акцизного збору на спирт, що використовується для виготовлення спиртованих сокiв" (ЗП України, 1994 р., N3, ст. 56).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 грудня 1993 р. N 994 "Про доповнення перелiку товарiв (продукцiї), на якi встановлюється акцизний збiр" (ЗП України, 1994 р., N4, ст. 92).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1993 р. N 1021 "Про змiну ставок акцизного збору на окремi товари (продукцiю) вiтчизняного виробництва i перелiк iмпортних товарiв (продукцiї), на якi встановлюється акцизний збiр, та ставки цього збору" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 95).

Прем'єр-мiнiстр України П.Лазаренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.