ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.10.2003 р. N 11/5-09-15388-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальнику iнформацiйно аналiтичного митного управлiння


До листа Держмитслужби вiд 22.10.2003 N 11/5-09-15198-ЕП

     В додаток до листа Держмитслужби вiд 22.10.2003 N 11/5-09-15198-ЕП стосовно виконання вимог наказу Держмитслужби вiд 02.09.2003 N 585 "Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України" роз'яснюємо, що особливостi заповнення графи 29 ПП та ПД встановленi вимогами наказiв Держмитслужби вiд 24.04.99 N 240 "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення" та вiд 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв" вiдповiдно, а особливостi заповнення графи 53 внутрiшнього транзитного документу (ТР 80 ВН) встановленi вимогами наказу Держмитслужби вiд 12.04.2000 N 206 "Про затвердження Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України".

     Вимогами згаданих наказiв встановлено, що у вiдповiдних графах вищевказаних документiв необхiдно зазначати згiдно з Класифiкатором митних органiв України назву та код митного органу у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через митний кордон товарiв, у якому буде здiйснене їх ввезення на територiю України або у якому закiнчуватиметься перемiщення таких товарiв вiдповiдно.

     У зв'язку з зазначеним абзац другий листа Держмитслужби вiд 22.10.2003 N 11/5-09-15198-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.

Заступник Голови Служби М.М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.