Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

02.04.2004 N 232


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 квiтня 2004 р. за N 477/9076


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 року N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (iз змiнами й доповненнями) i з метою спрощення процедури заповнення окремих граф вантажної митної декларацiї наказую:

     1. Уважати таким, що втратив чиннiсть, додаток 3 Класифiкатор митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, у редакцiї наказiв Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750, вiд 02.09.2003 N 585 (iз змiнами), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.09.2003 за N 818/8139.

     У зв'язку з цим додатки 4-12 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 уважати вiдповiдно додатками 3-11.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Департаменту правового забезпечення (Очич Ю.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його державної реєстрацiї.

     4. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) до набрання чинностi цим наказом:

     4.1. Забезпечити приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до цього наказу.

     4.2. Розробити проект Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв i подати його на затвердження в установленому порядку.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома фiзичних i юридичних осiб.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.