Документ скасований: Наказ МВС № 1127 від 20.11.2013

АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 жовтня 2004 року N 742/1090

Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї мiж органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрiшнiх справ України при передаваннi затриманих ними iноземцiв та осiб без громадянства

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 листопада 2004 р. за N 1398/9997


     Вiдповiдно до Законiв України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про мiлiцiю", "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 року N 1074 "Про Правила в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" та вiд 3 серпня 1998 року N 1199 "Про контрольованi прикордоннi райони", з метою врегулювання порядку передавання затриманих органами Державної прикордонної служби України та органами внутрiшнiх справ України iноземцiв та осiб без громадянства, що порушили вимоги законодавства України про державний кордон, правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства, наказуємо:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок взаємодiї мiж органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрiшнiх справ України при передаваннi затриманих ними iноземцiв та осiб без громадянства (додається).

     2. Начальникам головних управлiнь МВС України в Автономнiй Республiцi Крим, мiстi Києвi та Київськiй областi, управлiнь МВС України в областях, мiстi Севастополi та на транспортi, начальникам регiональних управлiнь, органiв охорони державного кордону Державної прикордонної служби України забезпечити виконання вимог Iнструкцiї, затвердженої цим наказом, та вжити заходiв щодо належної органiзацiї взаємодiї пiд час виконання покладених завдань.

     3. Спiльний наказ Державного комiтету у справах охорони державного кордону України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 25 грудня 1997 року N 477/877 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок передачi пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України iноземних громадян та осiб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв, приймання зазначених осiб органами МВС України, їх утримання та видворення за межi держави", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14 сiчня 1998 року за N 13/2453, вважати таким, що втратив чиннiсть з моменту набрання чинностi цим наказом.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону генерал-полковника Шишолiна П. А. та на заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України генерал-лейтенанта мiлiцiї Присяжнюка А. Й.

     5. Департаменту охорони державного кордону (Федосеєв А. Д.) подати наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     6. Наказ оголосити всiм зацiкавленим особам.

Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник М. М. Литвин
Мiнiстр внутрiшнiх справ України генерал-полковник мiлiцiї М. В. Бiлоконь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України
вiд 15 жовтня 2004 р. N 742/1090
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 листопада 2004 р. за N 1398/9997

Iнструкцiя
про порядок взаємодiї мiж органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрiшнiх справ України при передаваннi затриманих ними iноземцiв та осiб без громадянства

1. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiя про порядок взаємодiї мiж органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрiшнiх справ України при передаваннi затриманих ними iноземцiв та осiб без громадянства (далi - Iнструкцiя) розроблена у вiдповiдностi до Законiв України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про мiлiцiю", "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1995 року N 1074 "Про Правила в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю" та вiд 3 серпня 1998 року N 1199 "Про контрольованi прикордоннi райони".

     1.2. Ця Iнструкцiя визначає порядок передавання органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далi - органами Державної прикордонної служби України) та органами внутрiшнiх справ України iноземцiв та осiб без громадянства (далi - ОБГ), що є порушниками законодавства України про державний кордон i правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства (далi - правопорушники), якi були затриманi:

     1.2.1. Органами внутрiшнiх справ України - у контрольованих прикордонних районах пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону;

     1.2.2. Органами Державної прикордонної служби України - поза межами контрольованих прикордонних районiв за порушення законодавства України про правовий статус iноземцiв та ОБГ;

     1.2.3. Органами внутрiшнiх справ України та органами Державної прикордонної служби України пiд час спiльного несення служби як у межах контрольованих прикордонних районiв, так i поза ними за порушення законодавства України про правовий статус iноземцiв та ОБГ.

     1.3. Передавання затриманих правопорушникiв органами Державної прикордонної служби України до органiв внутрiшнiх справ України (або навпаки) здiйснюється протягом однiєї доби з моменту адмiнiстративного затримання.

2. Порядок передавання органами внутрiшнiх справ України правопорушникiв, якi були затриманi у контрольованих прикордонних районах

     2.1. Органи внутрiшнiх справ України надсилають до органiв Державної прикордонної служби України письмовi подання про передавання правопорушникiв, зазначених у пунктi 1.2.1 цiєї Iнструкцiї (додаток 1 - на осiб, у яких є в наявностi документи, що посвiдчують особу; додаток 2 - на осiб, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу).

     Разом з iноземцем або ОБГ передаються копiї матерiалiв адмiнiстративного затримання, передбаченi законодавством України про адмiнiстративнi правопорушення (протокол про адмiнiстративне затримання, протокол особистого огляду та огляду i вилучення речей та документiв та iн.). Матерiали адмiнiстративного затримання передаються встановленим порядком через загальне дiловодство органiв Державної прикордонної служби України.

     Кожний факт передавання правопорушникiв, затриманих органами внутрiшнiх справ України за порушення чи спробу порушення державного кордону, органам Державної прикордонної служби України оформляється актом у двох примiрниках (додаток 3).

     Разом з особою передаються речi, предмети, цiнностi, документи, якi їй належать.

     2.2. Доставку затриманих правопорушникiв до мiсць тимчасового тримання органiв Державної прикордонної служби України здiйснюють конвойнi та патрульно-постовi пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ України.

3. Порядок передавання органами Державної прикордонної служби України правопорушникiв, затриманих поза межами контрольованих прикордонних районiв за порушення законодавства України про правовий статус iноземцiв та ОБГ

     3.1. Органи Державної прикордонної служби України надсилають письмовi подання до органiв внутрiшнiх справ про передавання та приймання правопорушникiв, зазначених у пунктi 1.2.2 цiєї Iнструкцiї (додаток 1 - на осiб, у яких є в наявностi документи, що посвiдчують особу; додаток 2 - на осiб, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу).

     Разом з iноземцем або ОБГ передаються копiї матерiалiв адмiнiстративного затримання, передбаченi законодавством України про адмiнiстративнi правопорушення (протокол про адмiнiстративне затримання, протокол особистого огляду та огляду i вилучення речей та документiв та iнше). Матерiали адмiнiстративного затримання передаються встановленим порядком через загальне дiловодство органiв внутрiшнiх справ України.

     Кожний факт передавання правопорушникiв, затриманих органами Державної прикордонної служби України за порушення правил перебування iноземцiв та ОБГ на територiї України, оформляється актом у двох примiрниках (додаток 3).

     Разом з особою передаються речi, предмети, цiнностi, документи, якi належать їй.

     3.2. Доставку затриманих правопорушникiв до приймальникiв-розподiльникiв органiв внутрiшнiх справ України здiйснюють транспортом органiв Державної прикордонної служби України.

4. Порядок передавання правопорушникiв, затриманих пiд час спiльного несення служби нарядами вiд органiв внутрiшнiх справ України та органiв Державної прикордонної служби України як у межах контрольованих прикордонних районiв, так i поза ними

     4.1. У разi затримання правопорушникiв пiд час спiльного несення служби нарядами органiв внутрiшнiх справ України та органiв Державної прикордонної служби України (згiдно з планами взаємодiї органiв внутрiшнiх справ України та органiв Державної прикордонної служби України):

     4.1.1. У межах контрольованих прикордонних районiв (пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону) затриманi правопорушники направляються до пунктiв тимчасового тримання органiв Державної прикордонної служби України.

     4.2. Поза межами контрольованих прикордонних районiв (за порушення законодавства України про правовий статус iноземцiв та ОБГ) затриманi правопорушники направляються до приймальникiв-розподiльникiв органiв внутрiшнiх справ України.

Начальник вiддiлу по роботi з iноземцями Департаменту охорони державного кордону Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України полковник А. Д. Федосеєв
Начальник управлiння iммiграцiйної роботи та протидiї нелегальнiй мiграцiї Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiдполковник мiлiцiї С. В. Губський

 

Додаток 1
до пунктiв 2.1, 3.1 Iнструкцiї
Орган Державної прикордонної
служби України
(орган внутрiшнiх справ України)

"___" ____________ 20__ р.
N _______________________
м. _______________________

Начальнику Р(М)ВВС
____________________ району,
____________________ областi
Начальнику органу Державної
прикордонної служби України
 
(вiйськове звання; прiзвище)
м. _________________________

ПОДАННЯ
щодо передавання та приймання iноземцiв та ОБГ, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон i про правовий статус iноземцiв та ОБГ, у яких є в наявностi документи, що посвiдчують особу

1. Вiдомостi про особу, яку планується передати:
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання
 
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  
2. Документи, що посвiдчують особу:
Назва документа Номер документа Ким, коли виданий
     
     
     
3. Неповнолiтнi дiти, якi затриманi разом з особою:
Прiзвище, iм'я Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     
     
     
4. Обставини прибуття в Україну:
Дата i мiсце перетинання кордону  
 

На якiй пiдставi прибув в Україну (нелегально; за дiйсним паспортним документом i за наявностi в'їзної вiзи вiдповiдного типу; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на постiйне проживання та посвiдки на постiйне проживання; за посвiдченням особи без громадянства для виїзду за кордон; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на працевлаштування та посвiдки на тимчасове проживання; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про навчання; за наявностi iнших документiв чи в iншому порядку, якщо це передбачено законодавством України)

 
 

На якiй пiдставi перебуває в Українi (нелегально; реєстрацiя на територiї України паспортного документа або наявнiсть посвiдки на постiйне або тимчасове проживання в Українi, або документiв, що посвiдчують отримання статусу бiженця чи притулку в Українi)

 
 
5. Обставини затримання:
Дата, час, мiсце затримання  
 
Орган, яким здiйснено затримання  
 
Пiдстави затримання  
 
Начальник органу Державної прикордонної служби України
(начальник органу внутрiшнiх справ України)
     
(вiйськове звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)
"___" ____________ 20__ р.
  
Начальник вiддiлу по роботi з iноземцями Департаменту охорони державного кордону Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України полковник
А. Д. Федосеєв
Начальник управлiння iммiграцiйної роботи та протидiї нелегальнiй мiграцiї Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiдполковник мiлiцiї С. В. Губський

 

Додаток 2
до пунктiв 2.1, 3.1 Iнструкцiї
Орган Державної прикордонної
служби України
(орган внутрiшнiх справ України)

"___" ____________ 20__ р.
N _______________________
м. _______________________

Начальнику Р(М)ВВС
____________________ району,
____________________ областi
Начальнику органу Державної
прикордонної служби України
 
(вiйськове звання; прiзвище)
м. _________________________

ПОДАННЯ
щодо передавання та приймання iноземцiв та ОБГ, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон i про правовий статус iноземцiв та ОБГ, у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу

1. Вiдомостi про особу, яку планується передати
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання
 
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  
2. Документи, що посвiдчують особу, вiдсутнi; установочнi данi подаються зi слiв затриманого.
3. Неповнолiтнi дiти, якi затриманi разом з особою
Прiзвище, iм'я Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     
     
     
4. Обставини прибуття в Україну:
Дата i мiсце перетинання кордону  
 

На якiй пiдставi прибув в Україну (нелегально; за дiйсним паспортним документом i за наявностi в'їзної вiзи вiдповiдного типу; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на постiйне проживання та посвiдки на постiйне проживання; за посвiдченням особи без громадянства для виїзду за кордон; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на працевлаштування та посвiдки на тимчасове проживання; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про навчання; за наявностi iнших документiв чи в iншому порядку, якщо це передбачено законодавством України)

 
 

На якiй пiдставi перебуває в Українi (нелегально; реєстрацiя на територiї України паспортного документа або наявнiсть посвiдки на постiйне або тимчасове проживання в Українi, або документiв, що посвiдчують отримання статусу бiженця чи притулку в Українi)

 
 
5. Обставини затримання
Дата, час, мiсце затримання  
 
Орган, яким здiйснено затримання  
 
Пiдстави затримання  
 
Начальник органу Державної прикордонної служби України
(начальник органу внутрiшнiх справ України)
     
(вiйськове звання) (особистий пiдпис) (прiзвище)
"___" ____________ 20__ р.
  
Начальник вiддiлу по роботi з iноземцями Департаменту охорони державного кордону Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України полковник
А. Д. Федосеєв
Начальник управлiння iммiграцiйної роботи та протидiї нелегальнiй мiграцiї Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiдполковник мiлiцiї С. В. Губський

 

Додаток 3
до пунктiв 2.1, 3.1 Iнструкцiї
Кутовий штамп органу Державної прикордонної служби України
Кутовий штамп органу внутрiшнiх справ України

АКТ

м. _________________ "___" ____________ 20__ р.

приймання-передавання iноземцiв та ОБГ, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон i про правовий статус iноземцiв та ОБГ

1. Представник органу Державної прикордонної служби України (органу внутрiшнiх справ України), який передає особу (посада, звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)

 
 
 

2. Представник органу охорони державного кордону (органу внутрiшнiх справ), який приймає особу (посада, звання, прiзвище, iм'я, по батьковi)

 
 
3. Вiдомостi про особу, яка передається:
Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Стать  
Дата народження (число, мiсяць, рiк)  
Мiсце народження (країна, область, район, мiсто, село)  
 
 
Громадянство  
Країна та адреса останнього постiйного мiсця проживання
 
 
Нацiональнiсть (етнiчна належнiсть)  
Сiмейний стан  
 
Документи, що посвiдчують особу  
Назва документа Номер документа Ким, коли виданий
     
     
     
     
Неповнолiтнi дiти, якi передаються разом з особою (записуються в акт приймання-передавання одного з родичiв)
Прiзвище, iм'я Ким доводяться Дата, мiсце народження
     
     
     
     
4. Обставини прибуття в Україну:
Дата i мiсце перетинання кордону  
 

На якiй пiдставi прибув в Україну (нелегально; за дiйсним паспортним документом i за наявностi в'їзної вiзи вiдповiдного типу; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на постiйне проживання та посвiдки на постiйне проживання; за посвiдченням особи без громадянства для виїзду за кордон; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про наявнiсть дозволу на працевлаштування та посвiдки на тимчасове проживання; за дiйсним паспортним документом з вiдмiткою про навчання; за наявностi iнших документiв чи в iншому порядку, якщо це передбачено законодавством України)

 
 

На якiй пiдставi перебуває в Українi (нелегально; реєстрацiя на територiї України паспортного документа або наявнiсть посвiдки на постiйне або тимчасове проживання в Українi, або документiв, що посвiдчують отримання статусу бiженця чи притулку в Українi)

 
 
5. Обставини затримання
Дата, час, мiсце затримання  
Орган, яким здiйснено затримання  
Пiдстави затримання  
 
 

6. Iз затриманою особою передаються її речi, предмети, цiнностi, документи з точним їх перелiком i описом

 
 
 

7. З приводу приймання-передавання особа, яка приймає-передає, робить такi зауваження (прохання, скарги особи, яка передається, матерiальнi претензiї, тiлеснi ушкодження iнше)

 
 
 
Пiдпис представника органу Державної прикордонної служби України Пiдпис представника органу внутрiшнiх справ України
  
Начальник вiддiлу по роботi з iноземцями Департаменту охорони державного кордону Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України полковник
А. Д. Федосеєв
Начальник управлiння iммiграцiйної роботи та протидiї нелегальнiй мiграцiї Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiдполковник мiлiцiї С. В. Губський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.