Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2006 N 172


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України України
21 березня 2006 р. за N 296/12170


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, i з метою приведення нормативно-правових актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести до Класифiкатора документiв, наведеного в додатку 9 до наказу Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами), таку змiну:

     У роздiлi 0 "Митнi документи" рядок

"

0030 Лист-узгодження

"

     замiнити рядком

"

0030 Лист про погодження

".

     2. У пунктi 4.5 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335 (зi змiнами), слова "за листами узгодження мiж митницею за мiсцем державної реєстрацiї особи та митницею оформлення" замiнити словами "за листами про погодження".

     3. У пунктi 1.4 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 N 129 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745 (зi змiнами), слова "за листом-узгодженням мiж митним органом призначення та митним органом за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi" замiнити словами "за листом про погодження".

     4. У пунктi 2 Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 19.08.2004 N 607 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2004 за N 1095/9694, слова "листа-узгодження на митне оформлення товарiв в iншому митному органi" замiнити словами "листа про погодження".

     5. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 5 днiв пiсля офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва А. В. Дашкевич
В. о. Мiнiстра фiнансiв України В. М. Кальник
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.