ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.01.2008р. N 16/2-4/111-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
(крiм РIМ та Енергетичнної регiональної)Начальникам митниць


Щодо дотримання вимог нормативних актiв при заповненнi графи 31 ВМД

     За результатами проведеного Департаментом митної вартостi монiторингу митних оформлень товарiв пiдпозицiї 441820 за УКТЗЕД (дверi та їх рами, наличники i пороги), країна походження яких Бiлорусiя, виявленi факти зазначення в однiй графi 31 ВМД рiзних товарiв, якi мають рiзнi фiзичнi та цiновi характеристики, наприклад: двернi блоки, двернi полотна; двернi полотна, стiйки дверної коробки; двернi полотна, стiйки дверних коробок, наличники.

     Зазначення в графi 31 ВМД вiдомостей про товари, якi мають однаковi коди за УКТЗЕД, але рiзнi характеристики та данi, що впливають на рiвень оподаткування (зокрема, фактурна i митна вартостi), є порушенням вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.09.97 N 307 (зi змiнами i доповненнями), Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами i доповненнями).

     Вимоги щодо дотримання положень вищевказаних нормативних актiв в частинi зазначення в окремих графах 31 ВМД вiдомостей про товари, якi мають однаковi коди за УКТЗЕД, але рiзнi характеристики та данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування (зокрема, фактурна i митна вартостi, торгiвельна марка), тощо), були доведенi до вiдома митних органiв листом Держмитслужби вiд 23.09.08 N 11/2-16/10489-ЕП.

     На першому етапi контролю за дотриманням вимог зазначених вище нормативних актiв в частинi заповнення графи 31 ВМД визначений перелiк товарiв, пiд час декларування яких необхiдно неухильно дотримуватись зазначених вище вимог, i монiторинг митних оформлень яких буде здiйснюватись на постiйнiй основi (зазначений перелiк доведений до митних органiв листами вiд 30.09.08 N 11/2-16/10762-ЕП, вiд 22.10.08 N 11/2-16/11583-ЕП та вiд 26.11.2008 N 11/2-16/12965-ЕП).

     При цьому, визначення такого перелiку не позбавляє необхiдностi дотримуватися вимог зазначених вище нормативних актiв в частинi заповнення графи 31 ВМД при декларуваннi iнших товарiв.

     Враховуючи зазначене, прошу посилити контроль за дотриманням вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї в частинi заповнення графи 31 ВМД при декларуваннi товарiв, в тому числi i товарiв пiдпозицiї 441820 за УКТЗЕД.

Заступник директор Департаменту К.В.Шелепова
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.