ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017 N 26


Про затвердження Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної фiскальної служби України
вiд 31 сiчня 2017 року N 44,
листами Державної фiскальної служби України
вiд 1 березня 2017 року N 5210/7/99-99-18-02-02-17,
вiд 3 березня 2017 року N 5506/7/99-99-18-02-02-17,
наказами Державної фiскальної служби України
вiд 29 березня 2017 року N 213,
вiд 27 квiтня 2017 року N 322,
вiд 18 травня 2017 року N 358,
вiд 16 червня 2017 року N 423,
вiд 20 червня 2017 року N 431,
вiд 4 вересня 2017 року N 579,
вiд 12 грудня 2017 року N 837,
вiд 2 лютого 2018 року N 60,
вiд 26 лютого 2018 року N 98,
вiд 24 травня 2018 року N 321,
вiд 25 червня 2018 року N 399,
вiд 3 серпня 2018 року N 543,
вiд 1 жовтня 2018 року N 626,
вiд 28 листопада 2018 року N 782,
вiд 26 березня 2019 року N 235,
вiд 15 квiтня 2019 року N 303,
вiд 27 травня 2019 року N 429,
вiд 9 липня 2019 року N 542

     Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України та з метою забезпечення виконання пункту 35 глави 5 Плану заходiв з iмплементацiї роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, на 2016 - 2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 2014 року N 847-р зi змiнами, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Класифiкатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв (далi - Класифiкатор);

     Опис Класифiкатора.

     2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв ДФС, митниць ДФС забезпечити використання у роботi кодiв, встановлених Класифiкатором.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази ДФС:

     вiд 23.02.2016 N 154 "Про затвердження Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи";

     вiд 15.03.2016 N 221, вiд 11.04.2016 N 293, вiд 19.04.2016 N 338 "Про внесення змiн до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи";

     вiд 29.06.2016 N 559, вiд 05.07.2016 N 607, вiд 03.08.2016 N 679, вiд 11.08.2016 N 699, вiд 15.08.2016 N 703, вiд 21.09.2016 N 786, вiд 21.09.2016 N 787, вiд 24.10.2016 N 884, вiд 21.11.2016 N 959 "Про внесення Змiн до наказу ДФС вiд 23.02.2016 N 154".

     4. Департаменту органiзацiї роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.

     5. Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу ДФС вiд 07.10.2014 N 168.

     6. Цей наказ набирає чинностi з 01 березня 2017 року.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної фiскальної служби України вiд 31.01.2017р. N 44)

     7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови М. В. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДФС
19.01.2017 N 26

Класифiкатор ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

Код мiсця митного оформлення Ознака пункту пропуску Назва мiсця митного оформлення Адреса
українською мовою англiйською мовою назва областi назва населеного пункту iндекс назва вулицi тощо
UA120000   Державна фiскальна служба України State fiscal service of Ukraine м. Київ м. Київ 04655 Львiвська площа, 8
UA100000   Київська мiська митниця ДФС Kyiv City Customs Office м. Київ м. Київ 03124 бульвар Вацлава Гавела, 8-а
UA100010   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Zakhidnyi" м. Київ м. Київ 03164 вул. Малинська, 20
UA100020   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Zakhidnyi" м. Київ м. Київ 03115 вул. М. Краснова, 27
UA100030 140 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Захiдний", пункт пропуску "Рiчпорт" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Zakhidnyi", Checkpoint "Richport" м. Київ м. Київ 04071 вул. Набережно-Лугова, 2
UA100040   Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Skhidnyi" м. Київ м. Київ 04212 вул. Богатирська, 1-д
UA100050   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Skhidnyi" м. Київ м. Київ 04077 вул. Днiпроводська, 1
UA100060   Митний пост "Захiдний" (керiвництво) Customs Post "Zakhidnyi" (Senior Staff) м. Київ м. Київ 03164 вул. Малинська, 20
UA100070   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Skhidnyi" м. Київ м. Київ 02092 вул. Довбуша, 22
UA100080   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Skhidnyi" м. Київ м. Київ 02099 вул. Зрошувальна, 7
UA100090   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Skhidnyi" м. Київ м. Київ 04080 вул. Новокостянтинiвська, 2-а, залiзнична станцiя "Київ - Петрiвка"
UA100100   Митний пост "Схiдний" (керiвництво) Customs Post "Skhidnyi" (Senior Staff) м. Київ м. Київ 02092 вул. Довбуша, 22
UA100110   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Столичний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Stolychnyi" м. Київ м. Київ 03036 вул. Новопирогiвська, 58
UA100120   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Столичний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Stolychnyi" м. Київ м. Київ 03045 Столичне шосе, 100
UA100130   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Столичний" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Stolychnyi" м. Київ м. Київ 03036 Повiтрофлотський проспект, 92-б
UA100140   Митний пост "Столичний" (керiвництво) Customs Post "Stolychnyi" (Senior Staff) м. Київ м. Київ 03045 вул. Новопирогiвська, 58
UA100150 130 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Aeroport "Kyiv" (Zhuliany)" м. Київ м. Київ 03036 проспект Повiтрофолотський, 96 (Аеропорт "Київ" (Жуляни))
UA100160 130 Вiддiли митного оформлення N 2 - 5 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" Customs Clearance Divisions No 2-5, Customs Post "Aeroport "Kyiv" (Zhuliany)" м. Київ м. Київ 03036 вул. Медова, 2
UA100170   Митний пост "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" (керiвництво) Customs Post "Aeroport "Kyiv" (Zhuliany)" (Senior Staff) м. Київ м. Київ 03036 вул. Медова, 2
UA100180 120 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Спецiалiзований", пункт контролю на станцiї "Київ - Пасажирський" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Spetsializovanyi", Control Point At "Kyiv - Pasazhyrskyi" Station м. Київ м. Київ 03999 вул. Кiрпи, 2
UA100190   Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Spetsializovanyi м. Київ м. Київ 01032 Вокзальна площа, 3
UA100200   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 4074 вул. Лугова, 9
UA100210   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 03045 бульвар Вацлава Гавела, 8-а
UA100220   Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 3, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 02660 вул. Червоноткацька, 88
UA100230   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 01103 проїзд Вiйськовий, 1
UA100240   Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 4, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 03083 вул. Пирогiвський шлях, 34
UA100250   Сектор митного оформлення N 6 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 6, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 02088 вул. Є. Харченка, 64
UA100260   Сектор митного оформлення N 7 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 7, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 03039 провулок Руслана Лужевського, 14
UA100270   Сектор митного оформлення N 5 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 5, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 04073 вул. Сирецька, 27-а
UA100280   Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 2, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 04073 вул. Марка Вовчка, 18-а
UA100290   Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 03151 вул. Молодогвардiйська, 20-а
UA100300   Сектор митного оформлення N 8 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 8, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 03126 проспект Вiдрадний, 107-а
UA100310   Митний пост "Спецiалiзований" (керiвництво) Customs Post "Spetsializovanyi" (Senior Staff) м. Київ м. Київ 04074 вул. Лугова, 9
UA100320   Сектор митного оформлення N 9 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector No 9, Customs Post "Spetsializovanyi" м. Київ м. Київ 02092 вул. Алма-Атинська, 14-а
UA101000   Житомирська митниця ДФС Zhytomyr Customs Office Житомирська м. Житомир 10003 вул. Перемоги, 25
UA101010 122 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Коростень", пункт контролю на станцiї "Коростень" пункту пропуску "Виступовичi - Словечно" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Korosten", Control Point At Korosten Station, Checkpoint "Vystupovychi - Slovechno" Житомирська м. Коростень 11500 вул. Горького, 23-а
UA101020   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Коростень" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Korosten" Житомирська м. Коростень 11500 вул. Толстого, 3
UA101030   Сектор митного оформлення "Малин" митного поста "Коростень" Customs Clearance Sector "Malyn", Customs Post "Korosten" Житомирська м. Малин 11601 вул. Кримського, 120
UA101040   Митний пост "Коростень" (керiвництво) Customs Post "Korosten" (Senior Staff) Житомирська м. Коростень 11500 вул. Сосновського, 28-г
UA101050   Митний пост "Новоград-Волинський" Customs Post "Novohrad-Volynskyi" Житомирська с. Наталiвка 11742 вул. Промислова, 13
UA101060   Сектор митного оформлення "Баранiвка" митного поста "Новоград-Волинський" Customs Clearance Sector "Baranivka", Customs Post "Novohrad-Volynskyi" Житомирська м. Баранiвка 12700 вул. Старченка, 9
UA101070   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Житомир - центральний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Zhytomyr - Tsentralnyi" Житомирська с. Олiївка 12402 вул. Садова, 4
UA101080   Сектор митного оформлення "Коростишiв" митного поста "Житомир - центральний" Customs Clearance Sector "Korostyshiv", Customs Post "Zhytomyr - Tsentralnyi" Житомирська м. Коростишiв 12500 вул. Горького, 68
UA101090   Вiддiл митного оформлення "Бердичiв" митного поста "Житомир - центральний" Customs Clearance Division "Berdychiv", Customs Post "Zhytomyr - Tsentralnyi" Житомирська м. Бердичiв 13300 вул. Одеська, 18/2, ВМ N 3
UA101100 130 Пункт пропуску "Аеродром "Озерне" (Житомир)" митного поста "Житомир - центральний" Checkpoint "Aerodrom Ozerne", Customs Post "Zhytomyr - Tsentralnyi" Житомирська смт Озерне 10014 Аеродром "Озерне" (Житомир)
UA101110   Митний пост "Житомир - центральний" (керiвництво) Customs Post "Zhytomyr - Tsentralnyi" (Senior Staff) Житомирська с. Олiївка 12402 вул. Садова, 4
UA101120 112 Вiддiл митного оформлення "Виступовичi" митного поста "Пiвнiчний", пункт пропуску "Виступовичi - Нова Рудня" Customs Clearance Division "Vystupovychi", Customs Post "Pivnichnyi", Checkpoint "Vystupovychi - Nova Rudnia" Житомирська с. Рудня 11147 Руднянська сiльська рада за межами населеного пункту, 19 кiлометр автодороги державного значення Р-28 "Виступовичi - Житомир"
UA101130 212 Вiддiл митного оформлення "Вiльча" митного поста "Пiвнiчний", пункт пропуску "Вiльча - Олександрiвка" Customs Clearance Division "Vilcha", Customs Post "Pivnichnyi", Checkpoint "Vilcha - Oleksandrivka" Київська с. Луговики 07031 пункт пропуску "Вiльча - Олександрiвка"
UA101140   Позицiю виключено          
UA101150   Позицiю виключено          
UA101160 212 Вiддiл митного оформлення "Майдан Копищанський" митного поста "Пiвнiчний", пункт пропуску "Майдан-Копищанський - Глушкевичi" Customs Clearance Division "Maidan Kopyshchanskyi", Customs Post "Pivnichnyi", Checkpoint "Maidan-Kopyshchanskyi - Hlushkevychi" Житомирська с. Майдан Копищенський 11017 с. Майдан Копищенський
UA101170   Сектор митного оформлення "Олевськ" митного поста "Пiвнiчний" Customs Clearance Sector "Olevsk", Customs Post "Pivnichnyi" Житомирська м. Олевськ 11001 вул. Покальчука, 15
UA101180   Митний пост "Пiвнiчний" (керiвництво) Customs Post "Pivnichnyi" (Senior Staff) Житомирська м. Овруч 11102 вул. Героїв Майдану, 1/21
UA101190 122 Вiддiл митного оформлення "Овруч" митного поста "Пiвнiчний", пункт контролю на станцiї "Овруч" пункт пропуску "Виступовичi - Словечно" Customs Clearance Division "Ovruch", Customs Post "Pivnichnyi", Control Point At Ovruch Station, Checkpoint "Vystupovychi - Slovechno" Житомирська м. Овруч 11104 вул. Бiлоруська, 2
UA102000   Чернiгiвська митниця ДФС Chernihiv Customs Office Чернiгiвська м. Чернiгiв 14017 проспект Перемоги, 6
UA102010 112 Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Новi Яриловичi", пункт пропуску "Славутич - Комарин" Customs Clearance Division No 6, Customs Post "Novi Yarylovychi", Checkpoint "Slavutych - Komaryn" Чернiгiвська с. Пакуль 15543 вул. Чернiгiвська, 26-а
UA102020 122 Вiддiл митного оформлення N 1, пункт пропуску "Горностаївка - Терюха" Customs Clearance Division No 1, Checkpoint "Hornostaivka - Teriukha" Чернiгiвська смт Добрянка 15011 залiзнична станцiя "Горностаївка"
UA102030 122 Пункт пропуску "Неданчичi - Iолча" вiддiлу митного оформлення N 1 Checkpoint "Nedanchychi - Iolcha", Customs Clearance Division No 1 Чернiгiвська с. Неданчичi 15046 вул. Вокзальна, 1
UA102040 112 Вiддiли митного оформлення N 1 - 4 митного поста "Новi Яриловичi", пункт пропуску "Новi Яриловичi - Нова Гута" Customs Clearance Divisions No 1 - 4 and No 3, Customs Post "Novi Yarylovychi", Checkpoint "Novi Yarylovychi - Nova Huta" Чернiгiвська с. Скиток 15013 вул. Лiсна, 54
UA102050   Митний пост "Новi Яриловичi" (керiвництво) Customs Post "Novi Yarylovychi" (Senior Staff) Чернiгiвська с. Скиток 15013 вул. Лiсна, 54
UA102060 111/112 Митний пост "Сенькiвка", пункт пропуску "Сенькiвка - Новi Юрковичi, Веселiвка" Customs Post "Senkivka", Checkpoint "Senkivka - Novi Yurkovychi, Veselivka" Чернiгiвська с. Сенькiвка 15120 вул. Дружби, 38
UA102070 122 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сновськ", пункт пропуску "Щорс - Терехiвка" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Snovsk", Checkpoint "Shchors - Terekhivka" Чернiгiвська м. Сновськ 15200 вул. Банкова, 7
UA102080   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сновськ" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Snovsk" Чернiгiвська м. Корюкiвка 15300 вул. Передзаводська, 4
UA102090 122 Пункт контролю на станцiї "Хоробичi" пункту пропуску "Щорс - Терехiвка" вiддiлу митного оформлення N 1 митного посту "Сновськ" Control Point At Khorobychi Station, Checkpoint "Shchors - Terekhivka", Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Snovsk" Чернiгiвська с. Хоробичi 15122 станцiя "Хоробичi"
UA102100   Митний пост "Сновськ" (керiвництво) Customs Post "Snovsk" (Senior Staff) Чернiгiвська м. Сновськ 15200 вул. Банкова, 7
UA102110 111 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Новгород-Сiверський", пункт пропуску "Грем'яч - Погар" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Novhorod-Siverskyi", Checkpoint "Hremiach - Pohar" Чернiгiвська область с. Грем'яч 16020 вул. Набережна, 61
UA102120   Сектор митного оформлення митного поста "Новгород-Сiверський" Customs Clearance Sector, Customs Post "Novhorod-Siverskyi" Чернiгiвська м. Новгород-Сiверський 16000 вул. Чкалова, 9
UA102130 211 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Новгород-Сiверський", пункт пропуску "Миколаївка - Ломакiвка" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Novhorod-Siverskyi", Checkpoint "Mykolaivka - Lomakivka" Чернiгiвська с. Миколаївка 15430 вул. Семенiвська, 179
UA102140   Митний пост "Новгород-Сiверський" (керiвництво) Customs Post "Novhorod-Siverskyi" (Senior Staff) Чернiгiвська м. Новгород-Сiверський 16000 вул. Чкалова, 9
UA102150   Вiддiл митного оформлення N 3 Customs Clearance Division No 3 Чернiгiвська смт Козелець 17000 вул. Соборностi, 118
UA102160 122 Митний пост "Чернiгiв-вантажний" пункт контролю на станцiї "Чернiгiв" пункту пропуску "Горностаївка - Терюха" Customs Post "Chernihiv - Vantazhnyi", Control Point At Chernihiv Station, Checkpoint "Hornostaivka - Teriukha" Чернiгiвська м. Чернiгiв 14017 проспект Перемоги, 6
UA102170   Вiддiл митного оформлення N 2 Customs Clearance Division No 2 Чернiгiвська м. Прилуки 17500 вул. Пирятинська, 2-в
UA102180   Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 2 Customs Clearance Seсtor No 1, Customs Clearance Division No 2 Чернiгiвська м. Прилуки 17500 вул. Незалежностi, 21
UA102190   Сектор митного оформлення митного поста "Чернiгiв - вантажний" Customs Clearance Sector, Customs Post "Chernihiv - Vantazhnyi" Київська область м. Славутич 7100 вул. 77 Гвардiйської дивiзiї, 7/1
UA102200   Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 2 Customs Clearance Sector No 2, Customs Clearance Division N 2 Чернiгiвська м. Бахмач 16500 вул. Роменська, 1
UA102210   Сектор митного оформлення N 3 вiддiлу митного оформлення N 2 Customs Clearance Sector No 3, Customs Clearance Division N 2 Чернiгiвська м. Нiжин 16600 вул. Борзнянський шлях, 57-г
UA102220   Позицiю виключено          
UA102220   Сектор митного оформлення N 4 вiддiлу митного оформлення N 2 Customs Clearance Sector No 4, Customs Clearance Division No 2 Чернiгiвська м. Iчня 16700 вул. Бунiвка, 166-а
UA102230   Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Новi Яриловичi" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Novi Yarylovychi" Чернiгiвська с. Рiвнопiлля 15582 Гомельське шосе, 6
UA110000   Днiпропетровська митниця ДФС Dnipropetrovsk Customs Office Днiпропетровська м. Днiпро 49000 вул. Княгинi Ольги, 22
UA110010   Митний пост "Кам'янське" Customs Post "Kamyans'ke" Днiпропетровська м. Кам'янське 51900 3-й Травневий провулок, 22
UA110020   Сектор митного оформлення "Вiльногiрськ" митного поста "Кам'янське" Customs Clearance Sector "Vilnohirsk", Customs Post "Kamyans'ke" Днiпропетровська м. Вiльногiрськ 51700 вул. Степова, 1
UA110030 130 Вiддiли митного оформлення N 1 та N 2 митного поста "Аеропорт", пункт пропуску "Днiпро" "Customs Clearance Division No 1 and No 2, Customs Post "Aeroport", Checkpoint "Dnipro" Днiпропетровська м. Днiпро 49042 вул. Аеропорт, 42
UA110040   Митний пост "Новомосковськ" Customs Post "Novomoskovsk" Днiпропетровська м. Новомосковськ 51200 вул. Сучкова, 115
UA110050   Сектор митного оформлення "Павлоград" митного поста "Новомосковськ" Customs Clearance Sector "Pavlohrad", Customs Post "Novomoskovsk" Днiпропетровська м. Павлоград 51400 вул. Терьошкiна, 2
UA110060 130 Пункт пропуску "Кривий Рiг - аеропорт" Checkpoint "Kryvyi Rih - Aeroport" Днiпропетровська м. Кривий Рiг 50000 КП "Аеропорт Кривий Рiг"
UA110070   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кривий Рiг" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Kryvyi Rih" Днiпропетровська м. Кривий Рiг 50051 вул. Криворiжсталi, 1
UA110080   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кривий Рiг" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Kryvyi Rih" Днiпропетровська смт Радушне 53081 Нiкопольське шосе, 2-а
UA110090   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Кривий Рiг" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Kryvyi Rih" Днiпропетровська м. Кривий Рiг 50023 вул. Прорiзна, 89-а
UA110100   Митний пост "Кривий Рiг" (керiвництво) Customs Post "Kryvyi Rih" (Senior Staff) Днiпропетровська м. Кривий Рiг 50075 вул. Степана Тiльги, 20
UA110110   Митний пост "Лiски" Customs Post "Lisky" Днiпропетровська м. Днiпро 49007 вул. Бориса Кротова, 3
UA110120   Позицiю виключено          
UA110130   Позицiю виключено          
UA110140   Митний пост "Нiкополь" Customs Post "Nikopol" Днiпропетровська м. Нiкополь 53200 вул. Героїв Чорнобиля, 106-г
UA110150   Митний пост "Слобожанський" Customs Post "Slobozhans'kyy" Днiпропетровська смт Слобожанське 52005 вул. Нижньоднiпровська, 1 к
UA110160   Позицiю виключено          
UA110170   Позицiю виключено          
UA110180   Митний пост "Правобережний" Customs Post "Pravoberezhnyy" Днiпропетровська м. Днiпро 49038 вул. Десантникiв, 5
UA110190   Митний пост "Лiвобережний" Customs Post "Livoberezhnyy" Днiпропетровська м. Днiпро 49083 вул. Новоселiвська, 23
UA110200   Позицiю виключено          
UA110210   Сектор митного оформлення "ДМК" митного поста "Кам'янське" Customs Clearance Sector "DMK", Customs Post "Kamyans'ke" Днiпропетровська м. Кам'янське 51925 вул. Iгнатiя Ясюковича, 11
UA112000   Запорiзька митниця ДФС Zaporizhzhia Customs Office Запорiзька м. Запорiжжя 69041 вул. Сергiя Синенка, 12
UA112010 130 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Запорiжжя - аеропорт", пункт пропуску "Запорiжжя - аеропорт" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Zaporizhzhia - Aeroport", Checkpoint "Zaporizhzhia - Aeroport" Запорiзька м. Запорiжжя 69013 вул. Блакитна, 4
UA112020   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Zaporizhzhia - Aeroport" Запорiзька м. Запорiжжя 69068 вул. Фелiкса Мовчановського, 54
UA112030   Митний пост "Запорiжжя - аеропорт" (керiвництво) Customs Post "Zaporizhzhia - Aeroport" (Senior Staff) Запорiзька м. Запорiжжя 69068 вул. Фелiкса Мовчановського, 54
UA112040   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бердянськ" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Berdiansk" Запорiзька м. Бердянськ 71112 вул. Шевченка, 31
UA112050 150 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бердянськ", пункт пропуску "Бердянський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Berdiansk", Checkpoint "Berdianskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Запорiзька м. Бердянськ 71112 вул. Горького, 6
UA112060   Сектор митного оформлення митного поста "Бердянськ" Customs Clearance Sector, Customs Post "Berdiansk" Запорiзька м. Бердянськ 71101 вул. Мелiтопольське шосе, буд. 77-б
UA112070   Митний пост "Запорiжсталь" Customs Post "Zaporizhstal" Запорiзька м. Запорiжжя 69008 вул. Пiвденне шосе, 74-а
UA112080   Митний пост "Запорiжжя - центральний" Customs Post "Zaporizhzhia - Tsentralnyi" Запорiзька м. Запорiжжя 69600 вул. Привокзальна, 9-а
UA112090   Митний пост "Мелiтополь" Customs Post "Melitopol" Запорiзька м. Мелiтополь 72316 вул. Зiндельса, 2
UA112100   сектор митного оформлення "Днiпрорудний" митного поста "Мелiтополь" Customs Clearance Sector "Dniprorudnyi", Customs Post "Melitopol" Запорiзька м. Днiпрорудне 71630 вул. Центральна, 12-а, кв. 39
UA112110   сектор митного оформлення "Пологи" митного поста "Мелiтополь" Customs Clearance Sector "Polohy", Customs Post "Melitopol" Запорiзька м. Пологи 70600 вул. Магiстральна, буд. 142
UA112120 920 Контрольний пункт в'їзду - виїзду "Мелiтополь" Entry - Exit Control Point "Melitopol" Запорiзька м. Мелiтополь 72304 вул. Фрунзе, буд. 272/3
UA112130   Митний пост "Бердянськ" (керiвництво) Customs Post "Berdiansk" (Senior Staff) Запорiзька м. Бердянськ 71112 вул. Шевченка, 31
UA125000   Київська митниця ДФС Kyiv Customs Office Київська м. Бориспiль 08307 мiжнародний аеропорт "Бориспiль"
UA125010   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Spetsializovanyi" Київська с. Мартусiвка 08343 вул. Мойсеєва, 72
UA125020   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Spetsializovanyi" Київська с. Гора 08324 вул. Центральна, 21-ж
UA125030   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Skhidnyi" Київська с. Велика Олександрiвка 08320 вул. Бориспiльська, 9
UA125040   Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Skhidnyi" Київська с. Пролiски 08322 вул. Промислова, 9
UA125050   Сектор митного оформлення (Яготин) митного поста "Схiдний" Customs Clearance Sector (Yahotyn), Customs Post "Skhidnyi" Київська м. Яготин 07700 вул. Фiлатова, 112
UA125060   Сектор митного оформлення (ТММ Експрес) митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector (TMM Express), Customs Post "Spetsializovanyi" Київська с. Пролiски 08322 вул. Броварська, 1
UA125070   Сектор митного оформлення (Вельт Експрес) митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector (Welt Express), Customs Post "Spetsializovanyi" Київська м. Бориспiль 08322 вул. Броварська, 1-а
UA125080   Сектор митного оформлення (Пост Iнтернешнл) митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Sector (Post International), Customs Post "Spetsializovanyi" Київська с. Петропавлiвська Борщагiвка 08130 вул. Велика Кiльцева, 4-в
UA125090   Позицiю виключено          
UA125090   Митний пост "Спецiалiзований" (керiвництво) Customs Post "Spetsializovanyi" (Senior Staff) Київська с. Мартусiвка 08343 вул. Мойсеєва, 72
UA125100 130 Митний пост "Аеропорт Бориспiль", пункт пропуску "Бориспiль" Customs Post "Aeroport Boryspil", Checkpoint "Boryspil" Київська с. Гора 08300 вул. Бориспiль-7
UA125110   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Zakhidnyi" Київська с. Чайки 08130 вул. Антонова, 1-а
UA125120   Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Zakhidnyi" Київська с. Копилiв 08033 вул. Миру, 4
UA125130   Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Zakhidnyi" Київська смт Гостомель 08290 вул. Садова, 26-а
UA125140 130 Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Захiдний", пункт пропуску "Гостомель" Customs Clearance Division No 6, Customs Post "Zakhidnyi", Checkpoint "Gostomel" Київська аеродром "Гостомель" смт Гостомель 08290 вул. Автодорожна, 1
UA125150   Сектор митного оформлення (Капiтанiвка) митного поста "Захiдний" Customs Clearance Sector (Kapitanivka), Customs Post "Zakhidnyi" Київська с. Капiтанiвка 08112 вул. Дачна, 5-а
UA125160   Сектор митного оформлення (Пилиповичi) митного поста "Захiдний" Customs Clearance Sector (Pylypovychi), Customs Post "Zakhidnyi" Київська с. Пилиповичi 07840 вул. Привокзальна, 15
UA125170   Позицiю виключено          
UA125180   Позицiю виключено          
UA125190   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Zakhidnyi" Київська м. Вишневе 08132 вул. Промислова, 2-а
UA125200   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Zakhidnyi" Київська с. Софiївська Борщагiвка 08131 вул. Чорновола, 46-а
UA125210   Митний пост "Захiдний" (керiвництво) Customs Post "Zakhidnyi" (Senior Staff) Київська с. Чайки 08130 вул. Антонова, 1-а
UA125220   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Skhidnyi" Київська с. Квiтневе 07408 вул. Гоголiвська, 1-а
UA125230   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Skhidnyi" Київська смт Велика Димерка 07442 вул. Броварська, 150
UA125240   Митний пост "Схiдний" (керiвництво) Customs Post "Skhidnyi" (Senior Staff) Київська с. Квiтневе 07408 вул. Гоголiвська, 1-а
UA125250   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Pivdennyi" Київська смт Калинiвка 08623 вул. Iндустрiальна, 5
UA125260   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Pivdennyi" Київська м. Обухiв 08700 вул. Трипiльська, 33
UA125270   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Pivdennyi" Київська м. Бiла Церква 09100 шосе Сквирське, 227-т
UA125280   Сектор митного оформлення (Здорiвка) митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Sector (Zdorivka), Customs Post "Pivdennyi" Київська с. Здорiвка 08626 вул. Генрiха Аверверзера, 1
UA125290   Митний пост "Пiвденний" (керiвництво) Customs Post "Pivdennyi" (Senior Staff) Київська смт Калинiвка 08623 вул. Iндустрiальна, 5
UA125300   Сектор митного оформлення (Фастiв) митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Sector (Fastiv), Customs Post "Pivdennyi" Київська м. Фастiв 08500 вул. Полiграфiчна, 7
UA204000   Рiвненська митниця ДФС Rivne Customs Office Рiвненська м. Рiвне 33028 вул. Соборна, 104
UA204010   Митний пост "Рiвне" Customs Post "Rivne" Рiвненська м. Рiвне 33024 вул. Млинiвська, 23
UA204020   Сектор митного оформлення митного поста "Рiвне" Customs Clearance Sector, Customs Post "Rivne" Рiвненська с. Бiла Криниця 35342 вул. Рiвненська, 114
UA204030 130 Пункт пропуску "Рiвне - аеропорт" Checkpoint "Rivne - Tsentralnyi" Рiвненська с. В. Омеляна 35360 вул. Авiаторiв, 5-а
UA204040   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сарни" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Sarny" Рiвненська м. Сарни 34500 вул. Технiчна, 2
UA204050 122 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сарни, пункт контролю на станцiї "Сарни" пункту пропуску "Удрицьк - Горинь" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Sarny Control Point At Sarny Station, Checkpoint "Udrytsk - Horyn" Рiвненська м. Сарни 34500 вул. Привокзальна, 8
UA204060   Позицiю виключено          
UA204060   "Митний пост "Сарни" (керiвництво) "Customs Post "Sarny" (Senior Staff) Рiвненська м. Сарни 34500 вул. Технiчна, 2
UA204070   Митний пост "Дубно-1" Customs Post "Dubno-1" Рiвненська м. Дубно 35600 вул. Семидубська, 101
UA204080   Вiддiл митного оформлення "Костопiль" митного поста "Рiвне" Customs Clearance Division "Kostopil" Customs Post "Rivne" Рiвненська м. Костопiль 35000 вул. Степанська, 9
UA204090 112 Митний пост "Городище", пункт пропуску "Городище - Верхнiй Теребежiв" Customs Post "Horodyshche", Checkpoint "Horodyshche - Verkhnii Terebezhiv" Рiвненська с. Городище 34110 вул. Бiлоруська, 26
UA204100 122 Митний пост "Удрицьк", пункт пропуску "Удрицьк - Горинь" Customs Post "Udrytsk", Checkpoint "Udrytsk - Horyn" Рiвненська с. Удрицьк 34113 пункт пропуску "Удрицьк - Горинь"
UA204110 212 Митний пост "Прикладники", пункт пропуску "Прикладники - Невель" Customs Post "Prykladnyky", Checkpoint "Prykladnyky - Nevel" Рiвненська с. Прикладники 34012 пункт пропуску "Прикладники - Невель"
UA205000   Волинська митниця ДФС Volyn Customs Office Волинська с. Римачi 44350 вул. Призалiзнична, 13
UA205010 113 Вiддiли митного оформлення 1 - 4 митного поста "Ягодин", пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск" Customs Clearance Divisions No 1 - 4, Customs Post "Yahodyn", Checkpoint "Yahodyn - Dorohusk" Волинська с. Старовойтове 44332 вул. Прикордонникiв, мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Ягодин"
UA205020   Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Ягодин" Customs Clearance Divisions No 5, Customs Post "Yahodyn" Волинська с. Старовойтове 44332 вул. Прикордонникiв, 1
UA205030 123 Сектор митного оформлення митного поста "Ягодин", пункт пропуску "Ягодин - Дорогуск" Customs Clearance Sector, Customs Post "Yahodyn", Checkpoint "Yahodyn - Dorohusk" Волинська с. Римачi 44350 станцiя "Ягодин", мiжнародний пункт пропуску для залiзничного сполучення "Ягодин"
UA205040 122 Митний пост "Ковель", пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Ковель" пункту пропуску "Заболоття - Хотислав" Customs Post "Kovel", Control Point At Kovel Railway Station, Checkpoint "Zabolottia - Khotyslav" Волинська м. Ковель 45000 вул. Володимирська, 150
UA205050   Митний пост Ягодин (керiвництво) Customs Post "Yahodyn" (Senior Staff) Волинська с. Старовойтове 44332 вул. Прикордонникiв, мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Ягодин"
UA205060 112 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Доманове", пункт пропуску "Доманове - Мокрани" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Domanove", Checkpoint "Domanove - Mokrany" Волинська с. Доманове 44110 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Доманове"
UA205070 122 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Доманове", пункт пропуску "Заболоття - Хотислав" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Domanove", Checkpoint "Zabolottia - Khotyslav" Волинська смт Заболоття 44142 вул. Незалежностi, 1, мiжнародний пункт пропуску для залiзничного сполучення "Заболоття"
UA205080   Митний пост "Доманове" (керiвництво) Customs Post "Domanove" (Senior Staff) Волинська с. Доманове 44110 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Доманове"
UA205090   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Луцьк" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Lutsk" Волинська с. Струмiвка 45603 вул. Рiвненська, 4
UA205100   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Луцьк" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Lutsk" Волинська с. Струмiвка 45603 вул. Рiвненська, 74
UA205110   Митний пост Луцьк (керiвництво) Customs Post "Lutsk" (Senior Staff) Волинська с. Струмiвка 45603 вул. Рiвненська, 4
UA205120   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Володимир-Волинський" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Volodymyr-Volynskyi" Волинська м. Володимир-Волинський 44700 вул. Князя Олега, 53
UA205130 123 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Володимир-Волинський", пункт пропуску "Володимир-Волинський - Хрубешув" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Volodymyr-Volynskyi", Checkpoint "Volodymyr-Volynskyi - Khrubeshuv" Волинська с. Рокитниця 44732 ст. Iзов, мiжнародний залiзничний пункт пропуску "Володимир-Волинський"
UA205140   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Володимир-Волинський" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Volodymyr-Volynskyi" Волинська с. Осьмиловичi 45312 вул. Львiвська, 35
UA205150   Митний пост Володимир-Волинський (керiвництво) Customs Post "Volodymyr-Volynskyi" (Senior Staff) Волинська м. Володимир-Волинський 44700 вул. Князя Олега, 53
UA205160 113 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Володимир - Волинський", пункт пропуску "Устилуг - Зосин" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Volodymyr - Volynskyi", Checkpoint "Ustyluh - Zosin" Волинська м. Устилуг 44731 вул. Левiнцова, 60, мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Устилуг"
UA205170 112 Митний пост "Дольськ", пункт пропуску "Дольськ - Мохро" Customs Post "Dolsk", Checkpoint "Dolsk - Mokhro" Волинська с. Дольськ 44232 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Дольськ"
UA205180 112 Пункт пропуску "Пулемець - Томашiвка" митного поста "Пiща" Checkpoint "Pulemets - Tomashivka", Customs Post "Pishcha" Волинська с. Пулемець 44013 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Пулемець"
UA205190 212 Пункт пропуску "Пiща - Олтуш" митного поста "Пiща" Checkpoint "Pishcha - Oltush", Customs Post "Pishcha" Волинська с. Пiща 44010 с. Пiща, мiждержавний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Пiща"
UA205200   Митний пост "Пiща" (керiвництво) Customs Post "Pishcha" (Senior Staff) Волинська с. Пiща 44010 с. Пiща, мiждержавний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Пiща"
UA206000   Iвано-Франкiвська митниця ДФС Ivano-Frankivsk Customs Office Iвано-Франкiвська м. Iвано-Франкiвськ 76010 вул. Короля Данила, 20
UA206010   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Прикарпаття" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Prykarpattia" Iвано-Франкiвська м. Iвано-Франкiвськ 76005 вул. Польова, 6
UA206020   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Прикарпаття" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Prykarpattia" Iвано-Франкiвська м. Iвано-Франкiвськ, с. Микитинцi 76492 вул. Юностi, 47
UA206030   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Прикарпаття" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Prykarpattia" Iвано-Франкiвська с. Ямниця 77422 вул. Н. Яремчука, 2
UA206040 130 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Прикарпаття", пункт пропуску "Iвано-Франкiвськ" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Prykarpattia", Checkpoint "Ivano-Frankivsk" Iвано-Франкiвська м. Iвано-Франкiвськ 76011 вул. Є. Коновальця, 264-а
UA206050   Митний пост "Прикарпаття" (керiвництво) Customs Post "Prykarpattia" (Senior Staff) Iвано-Франкiвська м. Iвано-Франкiвськ 76005 вул. Польова, 6
UA206060   Митний пост "Коломия" Customs Post "Kolomyia" Iвано-Франкiвська м. Коломия 78200 вул. Iвана Шарлая, 55
UA206070   Митний пост "Калуш" Customs Post "Kalush" Iвано-Франкiвська м. Калуш 77300 вул. Промислова, 4
UA206080   Митний пост "Долина" Customs Post "Dolyna" Iвано-Франкiвська м. Долина 77503 вул. Облiски, 139
UA209000   Львiвська митниця ДФС Lviv Customs Office Львiвська м. Львiв 79000 вул. Костюшка, 1
UA209010 130 Митний пост "Львiв - аеропорт", пункт пропуску "Львiв" Customs Post "Lviv - Aeroport", Checkpoint "Lviv" Львiвська м. Львiв 79000 вул. Любiнська, 168, аеропорт ЦА
UA209020 113 Митний пост "Краковець", пункт пропуску "Кракiвець - Корчова" Customs Post "Krakovets", Checkpoint "Krakivets - Korchova" Львiвська смт Краковець 81033 вул. Михайла Вербицького, 54
UA209030 113 Митний пост "Мостиська", пункт пропуску "Шегинi - Медика" Customs Post "Mostyska", Checkpoint "Shehyni - Medyka" Львiвська с. Шегинi 81321 пункт пропуску "Шегинi - Медика"
UA209040 123 Митний пост "Мостиська - залiзничний", пункт пропуску "Мостиська - Пшемисль" Customs Post "Mostyska - zaliznychnyi", Checkpoint "Mostyska - Pshemysl" Львiвська с. Мостиська Друга 81320 Станцiя "Мостиська-2"
UA209050   Митний пост "Пiвденний" (керiвництво) Customs Post "Pivdennyi" (Senior Staff) Львiвська м. Стрий 82400 вул. Промислова, 7
UA209060 113 Митний пост "Рава-Руська", пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" Customs Post "Rava-Ruska". Checkpoin "Rava-Ruska - Khrebenne" Львiвська с. Рата 80316 вул. Гребiнського, 28
UA209070 113 Митний пост "Смiльниця", пункт пропуску "Смiльниця - Кросценко" Customs Post "Smilnytsia", Checkpoint "Smilnytsia - Krostsenko" Львiвська с. Терло 82069 корпус 8 - 9
UA209080 113 Митний пост "Грушiв", пункт пропуску "Грушiв - Будомєж" Customs Post "Hrushiv", Checkpoint "Hrushiv - Budomiezh" Львiвська с. Грушiв 81016 с. Грушiв, пункт пропуску "Грушiв - Будомєж"
UA209090 113 Митний пост "Угринiв", пункт пропуску "Угринiв - Долгобичув" Customs Post "Uhryniv", Checkpoint "Uhryniv - Dolhobychuv" Львiвська с. Угринiв 80014 с. Угринiв, пункт пропуску "Угринiв - Долгобичув"
UA209100   Митний пост "Львiв - Поштовий" Customs Post "Lviv - Poshtovyi" Львiвська м. Львiв 79999 пл. Двiрцева, 1 (Львiвський призалiзничний поштамт)
UA209110   Вiддiл митного оформлення "Дрогобич" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division "Drohobych" Customs Post "Pivdennyi" Львiвська м. Дрогобич 82100 вул. В. Великого, 66/1
UA209120   Вiддiл митного оформлення "Стрий" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division "Stryi" Customs Post "Pivdennyi" Львiвська м. Стрий 82400 вул. Промислова, 7
UA209130   Вiддiл митного оформлення "Броди" митного поста "Пiвнiчний" Customs Clearance Division "Brody" Customs Post "Pivnichnyi" Львiвська м. Броди 80600 вул. I. Богуна, 1-а
UA209140   Вiддiл митного оформлення "Малехiв" митного поста "Пiвнiчний" Customs Clearance Division "Malekhiv", Customs Post "Pivnichnyi" Львiвська с. Малехiв 80383 вул. Т. Дороша, 20-а
UA209150   Вiддiл митного оформлення "Запитiв" митного поста "Пiвнiчний" Customs Clearance Division "Zapytiv", Customs Post "Pivnichnyi" Львiвська смт Запитiв 80461 вул. Київська, 236
UA209160   Вiддiл митного оформлення "Сокаль" митного поста "Пiвнiчний" Customs Clearance Division "Sokal", Customs Post "Pivnichnyi" Львiвська м. Червоноград 80100 вул. Львiвська, 50
UA209170   Митний пост "Пiвнiчний" (керiвництво) Customs Post "Pivnichnyi" (Senior Staff) Львiвська с. Малехiв 80383 вул. Т. Дороша, 20-а
UA209180   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Городок" Customs Clearance Division No 1 Customs Post "Gorodok" Львiвська м. Городок 81500 вул. Львiвська, 659-а
UA209190   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Городок" Customs Clearance Division No 2 Customs Post "Gorodok" Львiвська м. Городок 81500 вул. Львiвська, 659-б
UA209200   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Городок" Customs Clearance Division No 3 Customs Post "Gorodok" Львiвська смт Краковець 81033 вул. Вербицького, 48
UA209210   Митний пост "Городок" (керiвництво) Customs Post "Gorodok" (Senior Staff) Львiвська м. Городок 81500 вул. Львiвська, 659-а
UA209220 123 Пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" митного поста "Рава-Руська" Checkpoint "Rava-Ruska - Khrebenne, Werchrata", Customs Post "Rava-Ruska" Львiвська м. Рава-Руська 80316 вул. Двiрцева, 1
UA209230   Позицiю виключено          
UA209240 123 Позицiю виключено          
UA305000   Закарпатська митниця ДФС Zakarpattia Customs Office Закарпатська м. Ужгород 88000 вул. Собранецька, 20
UA305010 124/125 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Залiзничний", мiсце митного оформлення на перонi, у примiщеннях вокзалу Чоп та пасажирських поїздах мiжнародного сполучення пунктiв пропуску "Чоп - Захонь" та "Чоп - Чiєрна над Тисою" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Zaliznychnyi", place of customs clearance on the platform, in the premises of "Chop" Station and in international passenger trains, Checkpoints "Chop - Zakhon" and "Chop - Cierna nad Tisou" Закарпатська м. Чоп 89502 пл. Героїв Майдану, 3
UA305020 124/125 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Залiзничний", пункти пропуску "Чоп - Захонь" та "Чоп - Чiєрна над Тисою" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Zaliznychnyi", Checkpoints "Chop - Zakhon" and "Chop - Cierna nad Tisou" Закарпатська м. Чоп 89502 вул. Головна, 18-б
UA305030   Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Залiзничний" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Zaliznychnyi" Закарпатська м. Чоп 89502 вул. Залiзнична, 3-а
UA305040 125 Митний пост "Батєво", пункт контролю на станцiї "Батєве" пункту пропуску "Саловка - Еперєшке" Customs Post "Batievo", Control Point at "Batieve" station, Chekpoint "Salovka-Eperjeske" Закарпатська с. Свобода 90210 вул. Терешкової, 62
UA305050   Митний пост "Залiзничний (керiвництво) Customs Post "Zaliznychnyi" (Senior Staff) Закарпатська м. Чоп 89500 площа Європейська, 7
UA305060 115 Вiддiли митного оформлення 1 - 4 митного поста "Тиса", пункт пропуску "Чоп - Захонь" Customs Clearance Divisions No 1 - 4, Customs Post "Tysa", Checkpoint "Chop - Zakhon" Закарпатська с. Соломоново 89460 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Тиса"
UA305070 174 Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Тиса", пункт пропуску "Малi Сельменцi - Вельке Слеменце" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Tysa", Pedestrian Checkpoint "Mali Selmentsi - Velke Slementse" Закарпатська с. Малi Сельменцi 89431 вул. Комлошi, б/н
UA305080   Митний пост "Тиса" (керiвництво) Customs Post "Tysa" (Senior Staff) Закарпатська с. Соломоново 89460 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Тиса"
UA305090 130 Пункт пропуску "Ужгород - аеропорт" митного поста Ужгород Checkpoint "Uzhhorod - Aeroport", Customs Post "Uzhhorod" Закарпатська м. Ужгород 88000 вул. Собранецька, 145
UA305100 114 Вiддiли митного оформлення 1 - 5 митного поста "Ужгород", пункт пропуску "Ужгород - Вишнє - Нємецьке" Customs Clearance Divisions No 1 - 5, Customs Post "Uzhhorod", Checkpoint "Uzhhorod - Vyshnie - Niemetske" Закарпатська м. Ужгород 88000 вул. Собранецька, 220
UA305110 114 Митний пост "Малий Березний", пункт пропуску "Малий Березний - Убля" Customs Post "Malyi Bereznyi", Chekpoint "Malyi Bereznyi - Ubl'a" Закарпатська с. Малий Березний 89000 вул. Ублянська, 50
UA305120   Митний пост "Ужгород" (керiвництво) Customs Post "Uzhhorod" (Senior Staff) Закарпатська м. Ужгород 88000 вул. Собранецька, 224
UA305130   Митний пост "Виноградiв-вантажний" Customs Post "Vynohradiv - Vantazhnyi" Закарпатська м. Виноградiв 90300 вул. Пiвнiчна, 25
UA305140   Митний пост "Хуст" Customs Post "Khust" Закарпатська м. Хуст 90400 вул. Сливова, 34
UA305150   Позицiю виключено          
UA305160   Вiддiли митного оформлення N 1 та N 2 митного поста "Ужгород - центральний" Customs Clearance Divisions No 1 And No 2, Customs Post "Uzhhorod - Tsentralnyi" Закарпатська с. Великi Лази 88001 вул. Схiдна, 3
UA305170   Вiддiл митного оформлення N 3 (Ядзакi) митного поста "Ужгород - центральний" Customs Clearance Division No 3 (Yazaki), Customs Post "Uzhhorod - Tsentralnyi" Закарпатська с. Минай 89424 вул. I. Туряницi, 7
UA305180   Вiддiл митного оформлення (Джейбiл) митного поста "Ужгород - центральний" Customs Clearance Division (Jabil), Customs Post "Uzhhorod - Tsentralnyi" Закарпатська с. Розiвка 89424 вул. Концiвська, 40
UA305190   Митний пост "Ужгород - центральний" (керiвництво) Customs Post "Uzhhorod - Tsentralnyi" (Senior Staff) Закарпатська с. Великi Лази 89424 вул. Схiдна, 3
UA305200   Вiддiли митного оформлення N 1 та N 2 митного поста "Мукачево" Customs Clearance Divisions No 1 And No 2, Customs Post "Mukachevo" Закарпатська м. Мукачево 89600 вул. Берегiвська об'їзна, 12
UA305210   Вiддiл митного оформлення N 3 (Берегово) митного поста "Мукачево" Customs Clearance Division No 3 (Berehovo), Customs Post "Mukachevo" Закарпатська м. Берегово 90202 вул. Сiльвая, 8
UA305220   Сектор митного оформлення (Свалява) митного поста "Мукачево" Customs Clearance Sector (Svaliava), Customs Post "Mukachevo" Закарпатська м. Свалява 89300 вул. Зелена, 1-а
UA305230   Митний пост "Мукачево" (керiвництво) Customs Post "Mukachevo" (Senior Staff) Закарпатська м. Мукачево 89600 вул. Берегiвська об'їзна, 12
UA305240 124 Вiддiли митного оформлення N 1 та N 2 митного поста "Павлово", пункт контролю на станцiї Ужгород пункту пропуску "Павлове - Матьовце" Customs Clearance Divisions No 1 And No 2, Control Point At Uzhhorod Station, Checkpoint "Pavlove - Matiovtse" Закарпатська с. Павлово 89487 вул. Капушанська, 140
UA305250   Митний пост "Павлово" (керiвництво) Customs Post "Pavlovo" (Senior Staff) Закарпатська с. Минай 89600 вул. Транспортних будiвельникiв, 35
UA305260 115 Митний пост "Лужанка", пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань" Customs Post "Luzhanka", Checkpoint "Luzhanka - Berehshuran" Закарпатська с. Астей 90201 вул. Дружби народiв, 109
UA305270 115 Митний пост "Косонь", пункт пропуску "Косино" Customs Post "Koson'", Checkpoint "Kosyno" Закарпатська с. Косонь 90223 вул. Барабаш, 78
UA305280 115 Пункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" Checkpoint "Dzvinkove", Customs Post "Koson'" Закарпатська с. Горонглаб 90214 вул. Прикордонна, 92
UA305290   Позицiю виключено          
UA305300 115 Митний пост "Вилок", пункт пропуску "Вилок - Тiсабеч" Customs Post "Vylok", Checkpoint "Vylok - Tisabech" Закарпатська смт Вилок 90351 вул. Ракоцi, 142
UA305310 116 Вiддiли митного оформлення 1 - 4 митного поста "Неветленфолу", пункт пропуску "Дякове - Халмеу" Customs Clearance Divisions No 1 - 4, Customs Post "Nevetlenfalu", Checkpoint "Diakove - Khalmeo" Закарпатська с. Неветленфолу 90365 вул. Фогодо, 106
UA305320 126 Митний пост "Дяково", пункт пропуску "Дякове - Халмеу" Customs Post "Diakovo", Checkpoint "Diakove - Khalmeo" Закарпатська с. Неветленфолу 90365 вул. Залiзнична, 99
UA305330   Митний пост "Неветленфолу" (керiвництво) Customs Post "Nevetlenfalu" (Senior Staff) Закарпатська с. Неветленфолу 90365 вул. Фогодо, 106
UA305340 116 Митний пост "Солотвино", пункт пропуску "Солотвино - Сiгету Мармацiєй" Customs Post "Solotvyno", Checkpoint "Solotvyno - Sihetu Marmatsiiei" Закарпатська с. Солотвино 90575 вул. Сiгетська, 88
UA400000   Хмельницька митниця ДФС Khmelnytsyi Customs Office Хмельницька обл. м. Хмельницький 29000 вул. Пiлотська, 2
UA400010   Митний пост "Кам'янець-Подiльський" Customs Post "Kamianets-Podilskyi" Хмельницька обл. м. Кам'янець-Подiльський 32300 вул. Руслана Коношенка, 3
UA400020   Митний пост "Славута" Customs Post "Slavuta" Хмельницька обл. м. Славута 30000 вул. Полуботка, 5
UA400030   Митний пост "Хмельницький - центральний" Customs Post "Khmelnytskyi - Tsentralnyi" Хмельницька обл. м. Хмельницький 29000 вул. Пiвнiчна, 95/1
UA400040   Сектор митного офрмлення митного поста "Хмельницький - центральний" Customs Clearance Sector, Customs Post "Khmelnytskyi - Tsentralnyi" Хмельницька обл. м. Красилiв 31000 вул. Грушевського, 146
UA400050 130 Пункт пропуску "Хмельницький - аеропорт" митного поста "Хмельницький - центральний" Checkpoint "Khmelnytskyi - Aeroport", Customs Post "Khmelnytskyi - Tsentralnyi" Хмельницька обл. м. Хмельницький 29000 Аеропорт
UA400060   Позицiю виключено          
UA401000   Вiнницька митниця ДФС Vinnytsia Customs Office Вiнницька м. Вiнниця 21034 вул. Лебединського, 17
UA401010   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вiнниця - центральний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Vinnytsia - Tsentralnyi" Вiнницька с. Зарванцi 23223 7 км Хмельницького шосе
UA401020   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Вiнниця - центральний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Vinnytsia - Tsentralnyi" Вiнницька м. Жмеринка 23100 вул. Барляєва, 28
UA401030 130 Пункт пропуску "Аеропорт - Вiнниця" митного поста "Вiнниця - Центральний" Checkpoint "Aeroport - Vinnytsia", Customs Post "Vinnytsia - Tsentralnyi" Вiнницька с. Гавришiвка 23202 Аеропорт
UA401040   Митний пост "Вiнниця - центральний" (керiвництво) Customs Post "Vinnytsia - Tsentralnyi" (Senior Staff) Вiнницька с. Зарванцi 23223 7 км Хмельницького шосе
UA401050   Митний пост "Гайсин" Customs Post "Haisyn" Вiнницька м. Гайсин 23700 вул. Механiзаторiв, 23
UA401060   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Днiстер" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Dnister" Вiнницька м. Могилiв-Подiльський 24000 вул. Володимирська, 11
UA401070 117 Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер", пункт пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач" Customs Clearance Division "Avtomobilnyi", Customs Post "Dnister", Checkpoint "Mohyliv-Podilskyi - Otach" Вiнницька м. Могилiв-Подiльський 24000 пл. Соборна, 7
UA401080 127 Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" митного поста "Днiстер", пункт пропуску "Могилiв-Подiльський - Волчинець" Customs Clearance Division "Zaliznychnyi", Customs Post "Dnister", Checkpoint "Mohyliv-Podilskyi - Volchynets" Вiнницька м. Могилiв-Подiльський 24000 вул. Вокзальна, 13
UA401090   Митний пост "Днiстер" (керiвництво) Customs Post "Dnister" (Senior Staff) Вiнницька м. Могилiв-Подiльський 24000 вул. Володимирська, 11
UA401100   Митний пост "Пiщанка" Customs Post "Pishchanka" Вiнницька смт Пiщанка 24700 вул. Центральна, 40
UA401110 117 Пункт пропуску "Болган - Хрiстова" митного поста "Пiщанка" Checkpoint "Bolhan - Khristova", Customs Post "Pishchanka" Вiнницька с. Болган 24712 с. Болган
UA401120 147 Пункт пропуску "Ямпiль - Косеуць" митного поста "Ямпiль" Checkpoint "Yampil - Cosauti", Customs Post "Yampil" Вiнницька м. Ямпiль 24500 вул. Савiна, 25
UA401130 247 Пункт пропуску "Цекинiвка - Сорока" митного поста "Ямпiль" Checkpoint "Tsekynivka - Soroka", Customs Post "Yampil" Вiнницька с. Цекинiвка 24545 с. Цекинiвка
UA401140 217 Пункт пропуску "Велика Кiсниця - Хрушка" митного поста "Ямпiль" Checkpoint "Velyka Kisnytsia - Khrushka", Customs Post "Yampil" Вiнницька с. Велика Кiсниця 24546 с. Велика Кiсниця
UA401150   Митний пост "Ямпiль" (керiвництво) Customs Post "Yampil" (Senior Staff) Вiнницька м. Ямпiль 24500 вул. Савiна, 25
UA401160 117 Вiддiл митного оформлення "Бронниця" митного поста "Днiстер", пункт пропуску "Бронниця - Унгурь" Customs Clearance Division "Bronnytsia", Customs Post "Dnister", checkpoint "Bronnytsia - Ungur" Вiнницька с. Бронниця 24052 с. Бронниця
UA401170   Сектор митного оформлення митного поста "Вiнниця - центральний" Customs Clearance Sector, Customs Post "Vinnytsia - Tsentralnyi" Вiнницька м. Вiнниця 21017 вул. Гонти
UA403000   Тернопiльська митниця ДФС Ternopil Customs Office Тернопiльська м. Тернопiль 46020 вул. Текстильна, 38
UA403010   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Тернопiль - центральний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Ternopil - Tsentralnyi" Тернопiльська м. Тернопiль 46010 вул. Текстильна, 28-а
UA403020   Сектор митного оформлення митного поста "Тернопiль - центральний" Customs Clearance Sector, Customs Post "Ternopil - Tsentralnyi" Тернопiльська м. Збараж 47300 майдан Кармелюка, 5
UA403030   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Тернопiль - центральний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Ternopil - Tsentralnyi" Тернопiльська м. Тернопiль 46010 вул. Текстильна, 38
UA403040 130 Пункт пропуску "Тернопiль - аеропорт" митного поста "Тернопiль - центральний" Checkpoint "Ternopil - Aeroport", Customs Post "Ternopil - Tsentralnyi" Тернопiльська м. Тернопiль 46013 Пiдволочиське шосе, Аеропорт
UA403050   Митний пост "Тернопiль - центральний" (керiвництво) Customs Post "Ternopil - Tsentralnyi" (Senior Staff) Тернопiльська м. Тернопiль 46010 вул. Текстильна, 38
UA403060   Митний пост "Чорткiв" Customs Post "Chortkiv" Тернопiльська м. Чорткiв 48500 вул. В. Великого, 31
UA408000   Чернiвецька митниця ДФС Chernivtsi Customs Office Чернiвецька м. Чернiвцi 58000 вул. Руська, 248-м
UA408010   Вiддiл митного оформлення N 1 Customs Clearance Division No 1 Чернiвецька м. Чернiвцi 58000 вул. Руська, 248-м
UA408020 416 Вiддiли митного оформлення N 1 та N 2 митного поста "Вадул-Сiрет", пункт пропуску "Порубне - Сiрет" Customs Clearance Divisions No 1, No 2, Customs Post "Vadul-Siret", Checkpoint "Porubne - Siret" Чернiвецька с. Тереблече 60435 вул. Головна, 2-к
UA408030 126 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Вадул-Сiрет", пункт пропуску "Вадул-Сiрет - Вiкшани" Customs Clearance Divisions No 3, Customs Post "Vadul-Siret", Checkpoint "Vadyl-Siret - Vikshany" Чернiвецька с. Черепкiвцi 60444 вул. Привокзальна, 3-а
UA408040   Митний пост "Вадул-Сiрет" (керiвництво) Customs Post "Vadyl-Siret" (Senior Staff) Чернiвецька с. Черепкiвцi 60444 вул. Привокзальна, 3-в
UA408050 117 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Кельменцi - Ларга" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint "Kelmentsi - Larha" Чернiвецька смт Кельменцi 60100 вул. Я. Мудрого, 26
UA408060 127 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi", пункт контролю на станцiї "Ларга" пункту пропуску "Кельменцi - Ларга" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint At Larha Station "Kelmetsi - Larha" Чернiвецька смт Кельменцi 60100 Привокзальна площа, 4
UA408070 117 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Мамалига - Крива" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint "Mamalyha - Kryva" Чернiвецька с. Мамалига 60364 вул. Головна, 228
UA408080 127 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Мамалига - Крива" (залiзничний) Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint "Mamalyha - Kryva" (Railway Station) Чернiвецька с. Мамалига 60364 пров. Шкiльний, 3
UA408090 117 Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Россошани - Брiчень" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint "Rossoshany - Brichen" Чернiвецька с. Росошани 60154 вул. Центральна, 191
UA408100 117 Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Сокиряни - Окниця" Customs Clearance Division No 6, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint "Sokyriany - Oknytsia" Чернiвецька м. Сокиряни 60200 вул. Могилiвська, 28
UA408110 127 Вiддiл митного оформлення N 7 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Сокиряни - Окниця" Customs Clearance Division No 7, Customs Post "Kelmetsi", Checkpoint "Sokyriany - Oknytsia" (Railway Station) Чернiвецька м. Сокиряни 60200 вул. Залiзнична, 7
UA408120 217 Вiддiл митного оформлення N 8 митного поста "Кельменцi", пункт пропуску "Вашкiвцi - Грiменкеуць" Customs Clearance Division No 8, Customs Post "Kelmentsi", Checkpoint "Vashkivtsi - Hrimenkeuts" Чернiвецька с. Вашкiвцi 60222 вул. Грушевського
UA408130   Позицiю виключено          
UA408140   Митний пост "Кельменцi" (керiвництво) Customs Post "Kelmentsi" (Senior Staff) Чернiвецька смт Кельменцi 60100 вул. Сагайдачного, 1
UA408150   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чернiвцi" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Chernivtsi" Чернiвецька м. Чернiвцi 58000 вул. Пiвденно-Кiльцева, 51 А
UA408160 130 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чернiвцi", пункт пропуску "Чернiвцi" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Chernivtsi", Checkpoint "Chernivtsi" (Aeroport) Чернiвецька м. Чернiвцi 58000 вул. Чкалова, 30
UA408170   Митний пост "Чернiвцi" (керiвництво) Customs Post "Chernivtsi" (Senior Staff) Чернiвецька м. Чернiвцi 58000 вул. Пiвденно-Кiльцева, 51 А
UA500000   Одеська митниця ДФС Odesa Customs Office Одеська м. Одеса 65078 вул. Гайдара, 21-а
UA500010 150 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - центральний", пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Odesa - Tsentralnyi", Checkpoint "Odeskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Одеса 65006 Хаджибеївська дор., 4/1
UA500020 120 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - центральний", пункт контролю "Одеса-Лiски" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Odesa - Tsentralnyi", Control Point "Odesa-Lisky" Одеська с. Усатове-1 67665 вул. Залiзничникiв, 14
UA500030 150 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Одеса - центральний", пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Odesa - Tsentralnyi", Checkpoint "Odeskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Одеса 65003 вул. Андрiєвського, 2
UA500040 150 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Одеса - центральний", пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Odesa - Tsentralnyi", Checkpoint "Odesa Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Одеса 65026 Митна площа, 1
UA500050 150 Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Одеса - центральний", пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Odesa - Tsentralnyi", Checkpoint "Odeskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Одеса 65026 вул. Приморська, 6, 1-й поверх морського вокзалу ОМТП
UA500060   Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Одеса - центральний" Customs Clearance Division No 6, Customs Post "Odesa - Tsentralnyi" Одеська Бiляєвський район, с. Усатове 67663 вул. Новомосковська дорога, 23
UA500070   Позицiю виключено          
UA500080   Митний пост "Одеса - центральний" (керiвництво) Customs Post "Odesa - Tsentralnyi" (Senior Staff) Одеська м. Одеса 65026 Митна площа, 1
UA500090   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чорноморський" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Chornomorskyi" Одеська м. Чорноморськ 68000 вул. Промислова, 7
UA500100 150 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чорноморський", пункт пропуску "Чорноморський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Chornomorskyi", Checkpoint "Chornomorskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Чорноморськ 68000 вул. Транспортна, 30
UA500110 150 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Чорноморський", пункт пропуску "Чорноморський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Chornomorskyi", Checkpoint "Chornomorskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Чорноморськ с. Бурлача Балка 68093 вул. Пiвнiчна, 4
UA500120 150 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Чорноморський", пункт пропуску "Чорноморський рибний порт" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Chornomorskyi", Checkpoint "Chornomorskyi Rybnyi Port" Одеська м. Чорноморськ 68094 м. Iллiчiвськ-5, IМРП
UA500130   Позицiю виключено          
UA500140   Позицiю виключено          
UA500150 150 Пункт пропуску "Чорноморський судноремонтний завод" митного поста "Чорноморський" Checkpoint "Chornomorskyi Sudnoremontnyi Zavod", Customs Post "Chornomorskyi" Одеська м. Чорноморськ с. Малодолинське 68093 вул. Космонавтiв, 59-б
UA500160   Митний пост "Чорноморський" (керiвництво) Customs Post "Chornomorskyi" (Senior Staff) Одеська м. Чорноморськ 68000 вул. Промислова, 7
UA500170 150 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Пiвденний", пункт контролю "Визирка" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Pivdennyi", Checkpoint "Vyzyrka" Одеська с. Визирка 67543 Лиманський р-н, територiя Визирської сiльської ради, вул. 1-й км автодороги порту "Южний", буд. 1-м
UA500180 150 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Пiвденний", пункт пропуску "Морський порт "Пiвденний" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Pivdennyi", Checkpoint "Morskyi port Pivdennyi" Одеська Лиманський р-н, с. Григорiвка 67553 Морський порт "Пiвденний", Южненська фiлiя Державного пiдприємства "Адмiнiстрацiя морських портiв України", навантажувальний район N 1, корпус N 601
UA500190   Митний пост "Пiвденний" (керiвництво) Customs Post "Pivddennyi" (Senior Staff) Одеська Лиманський р-н, с. Григорiвка 67553 Морський порт "Пiвденний", Южненська фiлiя Державного пiдприємства "Адмiнiстрацiя морських портiв України", навантажувальний район N 1, корпус N 601
UA500200 130 Митний пост "Мiжнародний аеропорт "Одеса", пункт пропуску "Одеса" Customs Post "Mizhnarodnyi Aeroport "Odesa", Checkpoint "Odesa" Одеська м. Одеса 65054 Аеропорт Центральний, 1
UA500210   Позицiю виключено          
UA500220   Позицiю виключено          
UA500230 117 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Аккерман", пункт пропуску "Старокозаче - Тудора" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Akkerman", Checkpoint "Starokozache - Tudora" Одеська - - на вiдстанi 6 км вiд с. Старокозаче Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi, на автошляху Р-72 "Контрольно-пропускний пункт "Старокозаче" - Бiлгород-Днiстровський"
UA500240 117 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Аккерман", пункт пропуску "Маяки - Удобне - Паланка" Customs Clearance Division
No 2, Customs Post "Akkerman", Checkpoint "Maiaky - Udobne - Palanka"
Республiка Молдова с. Паланка МД-4227 MD-4227, Республiка Молдова, район Штефан-Воде, поблизу с. Паланка, 55-й км. автошляху М15 Одеса-Ренi Європейського маршруту Е87
UA500250 117 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Аккерман", пункт пропуску "Серпневе 1 - Басараб'яска" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Akkerman", Checkpoint "Serpneve 1 - Basarabiaska" Одеська смт Серпневе 68522 Тарутинський р-н, смт Серпневе
UA500260 150 Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Аккерман", пункт пропуску "Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Akkerman", Checkpoint "Bilhorod-Dnistrovskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Бiлгород-Днiстровський 67770 вул. Шабська, 81
UA500270   Позицiю виключено          
UA500280 217 Пункт пропуску "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга" митного поста "Аккерман" Checkpoint "Maloiaroslavets 1 - Chadur-Lunha", Customs Post "Akkerman" Одеська с. Малоярославець 68554 пункт пропуску "Малоярославець 1 - Чадир - Лунга"
UA500290 217 Пункт пропуску "Лiсне - Сеiць" митного поста "Аккерман" Checkpoint "Lisne - Seits", Customs Post "Akkerman" Одеська с. Лiсне 68530 пункт пропуску "Лiсне - Сiєць"
UA500300   Позицiю виключено          
UA500310   Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Аккерман" Customs Clearance Sector No 2, Customs Post "Akkerman" Одеська с. Салгани 67725 вул. Шабська, 28
UA500320   Митний пост "Аккерман" Customs Post "Akkerman" Одеська м. Бiлгород-Днiстровський 67770 вул. Шабська, 104
UA500330 117 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Подiльськ", пункт пропуску "Платонове - Гоянул Ноу" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Podilsk", Checkpoint "Platonove - Hoianul Nou" Одеська Окнянський р-н, с. Платонове. 67900 пункт пропуску "Платонове - Гоянул Ноу"
UA500340 217 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Подiльськ", пункт пропуску "Олексiївка - Вадул Туркулуй" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Podilsk", Checkpoint "Oleksiivka - Vadul Turkului" Одеська Кодимський р-н, с. Олексiївка. 66013 пункт пропуску "Олексiївка - Вадул Туркулуй"
UA500350 217 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Подiльськ", пункт пропуску "Станiславка - Веренкеу" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Podilsk", Checkpoint "Stanislavka - Verenkeu" Одеська Подiльськiй р-н, с. Станiславка. 66000 пункт пропуску "Станiславка - Веренкеу"
UA500360 217 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Подiльськ", пункт пропуску "Тимкове - Броштень" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Podilsk", Checkpoint "Tymkove - Broshten" Одеська Кодимський р-н, с. Тимкове. 66052 пункт пропуску "Тимкове - Броштень"
UA500370 127 Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Подiльськ", пункт пропуску "Слобiдка - Кобасна" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Podilsk", Checkpoint "Slobidka - Kobasna" (Slobidka Station) Одеська смт Слобiдка 66050 вул. Вокзальна, 3
UA500380 217 Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Подiльськ", пункт пропуску "Йосипiвка - Колосове" Customs Clearance Division No 6, Customs Post "Podilsk", Checkpoint "Yosypivka - Kolosove" Одеська Фрунзiвський р-н, с. Йосипiвка. 66731 пункт пропуску "Йосипiвка - Колосове"
UA500390   Позицiю виключено          
UA500400   Митний пост "Подiльськ" (керiвництво) Customs Post "Podilsk" (Senior Staff) Одеська м. Подiльськ 66300 вул. Соборна, 119
UA500410 117 Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кучурган", пункт пропуску "Кучурган - Первомайськ" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Kuchurchan", Checkpoint "Kuchurhan - Pervomaisk" Одеська Роздiльнянський р-н, с. Кучурган 67450 пункт пропуску "Кучурган - Первомайськ"
UA500420 127 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кучурган", пункт пропуску "Кучурган - Новосавицьке" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Kuchurhan", Checkpoint "Kuchurhan - Novosavytske" Одеська Роздiльнянський р-н, с. Труд-Куток, ст. Кучурган 67431 пункт пропуску "Кучурган - Новосавицьке"
UA500430 217 Пункт пропуску "Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр" митного поста "Кучурган" Checkpoint "Slovianoserbka - Blyzhnii Khutir", Customs Post "Kuchurhan" Одеська Великомихайлiвський р-н, с. Слов'яносербка 67142 пункт пропуску "Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр"
UA500440 217 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Кучурган", пункт пропуску "Градинцi - Незавертайлiвка" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Kuchurhan", Customs Post "Hradyntsi - Nezavertailivka" Одеська Бiляївський р-н, с. Граденицi 67640 пункт пропуску "Градинцi - Незавертайлiвка"
UA500450 217 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Кучурган", пункт пропуску "Великолоське - Мелеєшть" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Kuchurhan", Checkpoint "Velykoloske - Meleiesht" Одеська с. Великоплоське 67140 пункт пропуску "Великолоське - Мелеєшть"
UA500460   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Кучурган" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Kuchurhan" Одеська м. Роздiльна 67400 вул. Європейська, 37-а
UA500470   Митний пост "Кучурган" (керiвництво) Customs Post "Kuchurhan" (Senior Staff) Одеська м. Роздiльна 67400 вул. Європейська, 37-а
UA500480   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iзмаїльський" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Izmailskyi" Одеська м. Iзмаїл 68600 пр-т Суворова, 10
UA500490 150 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iзмаїльський", пункт пропуску "Iзмаїльський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Izmailskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Iзмаїл 68600 набережна Л. Капiкраяна, 4
UA500500   Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Iзмаїльський" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Izmailskyi" Одеська м. Ренi 68800 вул. Вознесенська, 146-а
UA500510 117 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Iзмаїльський", пункт пропуску "Ренi - Джюрджюлешть" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Izmailskyi", Checkpoint "Reni - Dzhiurdzhiulesht" (Automobile) Одеська м. Ренi 68800 вул. Дорога Дружби, 20
UA500520 117 Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Iзмаїльський", пункт пропуску "Табаки - Мирне" Customs Clearance Division No 5, Customs Post "Izmailskyi", Checkpoint "Tabaky - Myrne" Одеська с. Табаки 68702 Болградський район, 7-й км вiд мiста Болград по шосе Iзмаїл - Кишинiв
UA500530 117 Пункт пропуску "Виноградiвка-Вулкенєшть" митного поста "Iзмаїльський" Checkpoint "Vynohradivka-Vulkeniusht", Customs Post "Izmailskyi" Одеська с. Виноградiвка 68702 Болградський р-н, 7 км вiд м. Болград по шосе Одеса - Кагул
UA500540 150 Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Iзмаїльський", пункт пропуску "Усть-Дунайський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 6, Customs Post "Izmailskyi", Checkpoint "Ust-Dunaiskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Вилкове 68355 вул. Придунайська, 2
UA500550   Позицiю виключено          
UA500560 217 Пункт пропуску "Долинське - Чiшмiкiой" митного поста "Iзмаїльський" Checkpoint "Dolynske-Chishmikioi", Customs Post "Izmailskyi" Одеська с. Долинське 68800 пункт пропуску "Долинське - Чiшмiкiой"
UA500570 127 Пункт пропуску "Ренi - Джюрджюлешть" (станцiя "Ренi") митного поста "Iзмаїльський" Checkpoint "Reni - Dzhiurdzhiulesht" ("Reni" Station), Customs Post "Izmailskyi" Одеська м. Ренi 68800 вул. Соборна, 36
UA500580 150 Пункт пропуску "Ренiйський морський торговельний порт", митного поста "Iзмаїльський" Checkpoint "Reniiskyi Morskyi Torhovelnyi Port", Customs Post "Izmailskyi" Одеська м. Ренi 68802 вул. Дунайська, 188
UA500590 117 Пункт пропуску "Новi Трояни - Чадир Лунга", митного поста "Iзмаїльський" Checkpoint "Novi Troiany - Chadyr-Lunga", Customs Post "Izmailskyi" Одеська с. Новi Трояни 68711 Болградський р-н, с. Новi Трояни, 50 км вiд м. Болград по шосе Болград - Чадир - Лунга
UA500600   Митний пост "Iзмаїльський" (керiвництво) Customs Post "Izmailskyi" (Senior Staff) Одеська м. Iзмаїл 68600 проспект Суворова, 10
UA500610   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Спецiалiзований" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Spetsializovanyi" Одеська м. Одеса 65999 Середньофонтанська, 26
UA500620   Позицiю виключено          
UA500630   Позицiю виключено          
UA500640   Митний пост "Спецiалiзований" (керiвництво) Customs Post "Spetsializovanyi" (Senior Staff) Одеська м. Одеса 65999 Середньофонтанська, 26
UA500650 150 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований", пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Spetsializo-vanyi", Checkpoint "Odeskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Одеса 65006 Хаджибеївська дор. 4/1
UA500670 166 Вiддiл митного оформлення N 7 митного поста "Iзмаїльський", пункт пропуску "Орлiвка" Customs Clearance Division No 7, Customs Post "Izmailskyi", Chekpoint "Orlivka" Одеська Ренiйський район, сiльрада Орлiвська 68831 Поромна дорога, 1
UA500660   Позицiю виключено          
UA504000   Миколаївська митниця ДФС Mykolaiv Customs Office Миколаївська м. Миколаїв 54017 вул. Московська 57-а
UA504010 150 Митний пост "Днiпро-Бузький", пункт пропуску "Днiпро-Бузький морський торговельний порт" Customs Post "Dnipro-Buzkyi", Checkpoint "Dnipro-Buzkyi Morskyi Torhovelnyi Port" Миколаївська с. Галицинове 57286 вул. Набережна, 66
UA504020 150 Пункт пропуску "Спецiалiзований морський порт "Ольвiя" митного поста "Октябрський" Customs Post "Oktiabrskyi", Checkpoint "Specialized sea port "Olvia" Миколаївська м. Миколаїв 54052 а/с 1090, Спецiалiзований морський порт
UA504030 150 Пункт пропуску "ЗАТ "Миколаївський калiйний термiнал" митного поста "Октябрський" Checkpoint "Mykolaiv Kaliinyi Terminal Ltd", Customs Post "Oktiabrkyi" Миколаївська м. Миколаїв 54052 вул. Айвазовського, 23
UA504040 150 Пункт контролю "Суднобудiвий завод "Океан" митного поста "Октябрський" Checkpoint "Sudnobudivnyi Zavod "Okean", Customs Post "Oktiabrskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54052 вул. Заводська площа, 1
UA504050   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Октябрський" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Oktiabrskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54052 вул. Айвазовського, 15
UA504060   Митний пост "Октябрський" (керiвництво) Customs Post "Oktiabrskyi" (Senior Staff) Миколаївська м. Миколаїв 54052 вул. Айвазовського, 23
UA504070   Митний пост "Первомайськ" Customs Post "Pervomaisk" Миколаївська м. Вознесенськ 56500 вул. Київська, 287
UA504080   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Первомайськ" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Pervomaisk" Миколаївська м. Первомайськ 55200 вул. Кам'яномостiвська, 3
UA504090 150 Пункт пропуску "ТОВ "Сiльськогосподарське пiдприємство "Нiбулон" митного поста "Миколаїв - морський" Customs Post "Mykolaiv - Morskyi", Checkpoint "Llc Agricultural Company Nibulon", Customs Post "Mykolaiv Morskyi" Миколаївська Миколаїв 54001 Каботажний узвiз, 1
UA504100 140 Пункт пропуску "Миколаївський рiчковий порт" митного поста "Миколаїв морський" Checkpoint "Mykolaivkyi Richkovyi Port", Customs Post "Mykolaiv Morskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54058 вул. Проектна, 1
UA504110 150 Пункт контролю "Чорноморський суднобудiвний завод" митного поста "Миколаїв морський" Checkpoint "Chhornomorskyi Sudnobudivnyi Zavod", Customs Post "Mykolaiv Morskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54001 вул. Iндустрiальна, 1
UA504120   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Миколаїв - морський" Csutoms Clearance Sector No 1, Customs Post "Mykolaiv - Morskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54002 вул. Громадянський узвiз, 1
UA504130 150 Пункт пропуску "Миколаївський морський торговельний порт" сектору митного оформлення N 1 митного поста "Миколаїв морський" Checkpoint "Mykolaivskyi Morskyi Torhovelnyi Port", Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Mykolaiv Morskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54002 вул. Заводська, 23
UA504140 150 Пункт контролю "Миколаївське морське агентство" сектору митного оформлення N 1 митного поста "Миколаїв морський" Checkpoint "Mykolaivske Morske Ahenstwo", Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Mykolaiv Morskyi" Миколаївська м. Миколаїв 54002 Каботажний узвiз, 3
UA504150 150 Пункт пропуску "Порт "Очакiв" сектору митного оформлення N 1 митного поста "Миколаїв морський" Checkpoint "Ochakiv Port", Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Mykolaiv Morskyi" Миколаївська с. Куцуруб 57550 вул. Ольвiйська, 1
UA504160   Митний пост "Миколаїв - морський" (керiвництво) Customs Post "Mykolaiv Morskyi" (Senior Staff) Миколаївська Миколаїв 54001 Каботажний узвiз, 1
UA504170   Митний пост "Костянтинiвка" Customs Post "Kostiantynivka" Миколаївська с. Костянтинiвка 54025 вул Миколаївська, 4
UA504180   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Костянтинiвка" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Kostiantynivka" Миколаївська м. Миколаїв 54036 Одеське шосе, 69/1
UA504190   Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Костянтинiвка" Customs Clearance Sector No 2, Customs Post "Kostiantynivka" Миколаївська с. Мiшково-Погорiлове 57214 вул. Степова, 1
UA504200 130 Пункт пропуску "Миколаїв - аеропорт" митного поста "Костянтинiвка" Checkpoint "Mykolaiv Aeroport", Customs Post "Kostiantynivka" Миколаївська с. Баловне 56664 вул. Київське шосе, 9
UA504210 130 Пункт пропуску "Аєропорт "Кульбакiне" митного поста "Костянтинiвка" Checkpoint "Kylbakine Aeroport", Customs Post "Kostiantynivka" Миколаївська м. Миколаїв 54037 вул. Знаменська, 4
UA508000   Митниця ДФС у Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi Customs Office in Kherson Region, Autonomous Republic of Krimea and Sevastopol Херсонська м. Херсон 73000 вул. Гоголя, 13
UA508010   Митний пост "Каховка" Customs Post "Kakhovka" Херсонська м. Каховка 74800 вул. Пiвденна, 8
UA508020 150 Митний пост "Скадовськ", пункт пропуску "Скадовський морський торговельний порт" Customs Post "Skadovsk", Checkpoint "Skadovskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Херсонська м. Скадовськ 75700 вул. В'ячеслава Чорновола, 7
UA508030   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Херсон-центральний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Kherson-Tsentralnyi" Херсонська м. Олешки 75100 вул. Гвардiйська, 123
UA508040 910 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Херсон-центральний", контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Kherson-Tsentralnyi", Entry-Exit Control Point "Chonhar" Херсонська Мiжнародна автомобiльна дорога М-18 "Харкiв - Сiмферополь - Алушта - Ялта" км 524 (європейський маршрут Е105) 75570 Мiжнародна автомобiльна дорога М-18 "Харкiв - Сiмферополь - Алушта - Ялта" км 524 (європейський маршрут Е105)
UA508050 910 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Херсон-центральний", контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Kherson-Tsentralnyi", Entry-Exit Control Point "Kalanchak" Херсонська     Контрольний пункт в'їзду-виїзду на адмiнiстративному кордонi вiльної економiчної зони "Крим", мiжнародна автомобiльна дорога М-17 "Херсон - Джанкой - Феодосiя - Керч" (європейський маршрут Е97).
UA508060 910 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Херсон-центральний", контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Kherson-Tsentralnyi", Entry-Exit Control Point "Chaplynka" Херсонська     Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адмiнiстратив-ному кордонi вiльної економiчної зони "Крим", територiальна автомобiльна дорога Т-22-02 "Нова Каховка - Армянськ"
UA508070   Сектор митного оформлення митного поста "Херсон-центральний" Customs Clearance Sector, Customs Post "Kherson-Tsentralnyi" Херсонська м. Херсон 73000 вул. Нестерова, 2-в
UA508080 920 Контрольний пункт в'їзду - виїзду "Новоолексiївка" митного поста "Херсон - центральний" Entry - Exit Control Point "Novooleksiivka", Customs Post "Kherson - Tsentralnyi" Херсонська смт Новоолексiївка 75560 вул. Вокзальна, 6
UA508090 920 Контрольний пункт в'їзду - виїзду "Вадим" митного поста "Херсон - центральний" Entry - Exit Control Point "Vadym", Customs Post "Kherson - Tsentralnyi" Херсонська - - залiзнична станцiя "Вадим"
UA508100   Митний пост "Херсон - центральний" (керiвництво) Customs Post "Kherson - Tsentralnyi" (Senior Staff) Херсонська м. Олешки 75100 вул. Гвардiйська, 123
UA508110 140 Пункт пропуску "Херсонський рiчковий порт" митного поста "Херсон - порт" Checkpoint "Khersonskyi Richkovyi Port", Customs Post "Kherson - Port" Херсонська м. Херсон 73000 Одеська площа, 6
UA508120 150 Вiддiли митного оформлення N 1 та N 2 митного поста "Херсон - порт", пункт пропуску "Херсонський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 1 and No 2, Customs Post "Kherson - Port", Checkpoint "Khersonskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Херсонська м. Херсон 73000 Одеська площа, 6
UA508130 130 Митний пост "Херсон - аеропорт" пункт пропуску "Аеропорт "Херсон" Customs Post "Kherson - aeroport", Checkpoint "Aeroport "Kherson" Херсонська м. Херсон 73000 Аеропорт ЦА
UA508140 920 Контрольний пункт в'їзду - виїзду "Херсон" митного поста "Херсон - порт" Entry - Exit Control Point "Kherson", Customs Post "Kherson - Port", Херсонська м. Херсон 73000 Привокзальна площа, 3-а
UA508150   Митний пост "Херсон - порт" (керiвництво) Customs Post "Kherson - Port" (Senior Staff) Херсонська м. Херсон 73000 Одеська площа, 6
UA700000   Донецька митниця ДФС Donetsk Customs Office Донецька м. Марiуполь 87510 пр. Лунiна, 1
UA700010   Митний пост "Краматорськ" Customs Post "Kramatorsk" Донецька м. Краматорськ 84300 вул. Олекси Тихого, 8
UA700020   Митний пост "Бахмут" Customs Post "Bakhmut" Донецька м. Бахмут 84500 вул. П. Лумумби, 87
UA700030   Позицiю виключено          
UA700040   Митний пост "Слов'янськ" Customs Post "Sloviansk" Донецька м. Слов'янськ 84101 Новосодiвська площадка, 1, корп. 2
UA700050   Митний пост "Азовсталь" Customs Post "Azovstal" Донецька м. Марiуполь 87505 пр. Перемоги, 1
UA700060   Митний пост "Сартана" Customs Post "Sartana" Донецька м. Марiуполь 87504 вул. Левченка, 1
UA700070 150 Пункт пропуску "Марiупольський морський порт комбiнату "Азовсталь" митного поста "Марiуполь - порт" Checkpoint "Mariupolskyi Morskyi Port Kombinatu "Azovstal", Customs Post "Mariupol - Port" Донецька м. Марiуполь 87500 вул. Лепорського, 1
UA700080 150 Пункт пропуску "Марiупольський морський торговельний порт митного поста "Марiуполь - порт" Checkpoint "Mariupolskyi Morskyi Torhovelnyi Port, Customs Post "Mariupol - Port" Донецька м. Марiуполь 87510 проспект Лунiна, 99
UA700090 150 Пункт контролю "Азовський судноремонтний завод" митного поста "Марiуполь - порт" Checkpoint "Azovskyi Sudnoremontnyi Zavod", Customs Post "Mariupol - Port" Донецька м. Марiуполь 87510 проспект Лунiна, 2
UA700100   Митний пост "Марiуполь - порт" Customs Post "Mariupol - Port" Донецька м. Марiуполь 87510 проспект Лунiна, 99
UA700110   Митний пост "Костянтинiвка" Customs Post "Kostiantynivka" Донецька м. Костянтинiвка 85106 вул. Пашi Ангелiної, 1-б
UA700120 130 Пункт пропуску "Марiуполь" митного поста "Марiуполь спецiалiзований" Checkpoint "Mariupol", Customs Post "Mariupol-Spetsializovanyi" Донецька м. Марiуполь 87500 Першотравневє шосє, аєропорт
UA700130   Позицiю виключено          
UA700140   Митний пост "Марiуполь спецiалiзований" Customs Post "Mariupol Spetsializovanyi" Донецька м. Марiуполь 87537 вул. Купрiна, 10
UA700150   Митний пост "Покровськ" Customs Post "Pokrovsk" Донецька м. Покровськ 85300 вул. Захисникiв України, 4-а
UA700160   Позицiю виключено          
UA702000   Луганська митниця ДФС Luhansk Customs Office Луганська м. Старобiльськ 92703 вул. Лангемака, 76
UA702010   Митний пост "Старобiльськ" Customs Post "Starobilsk" Луганська м. Старобiльськ 92703 вул. Лангемака, 76
UA702020   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сєвєродонецьк" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Sevierodonetsk" Луганська смт Мирна Долина 93300 комплекс виробничих будiвель i споруд N 34
UA702030   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сєвєродонецьк" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Sevierodonetsk" Луганська м. Рубiжне 93000 вул. Мендєлєєва 63
UA702040   Митний пост "Сєвєродонецьк" (керiвництво) Customs Post "Sevierodonetsk" (Senior Staff) Луганська смт Мирна Долина 93300 Комплекс виробничих будiвель i споруд N 34
UA702050   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Лисичанськ" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Lysychansk" Луганська м. Лисичанськ 93120 вул. Карла Маркса, 151-в
UA702060   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Лисичанськ" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Lysychansk" Луганська м. Лисичанськ 93120 вул. Карла Маркса, 151
UA702070   Митний пост "Лисичанськ" (керiвництво) Customs Post "Lysychansk" (Senior Staff) Луганська м. Лисичанськ 93120 вул. Карла Маркса, 151
UA702080 211 Митний пост "Мiлове", пункт пропуску "Мiлове - Чертково" Customs Post "Milove", Checkpoint "Milove - Chertkovo" Луганська смт Мiлове 92500 вул. Дружби Народiв, 185
UA702090 111 Митний пост "Просяне", пункт пропуску "Просяне - Бугайовка" Customs Post "Prosiane", Checkpoint "Prosiane - Buhaiovka" Луганська с. Просяне 92400 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Просяне - Бугайовка"
UA702100   Сектор митного оформлення митного поста "Лантратiвка" Customs Clearance Sector, Customs Post "Lantrativka" Луганська с. Демино-Олександрiвка 92110  
UA702110 121 Пункт пропуску "Лантратiвка - роз'їзд Вистрiл" (залiзнична станцiя "Лантратiвка") митного поста "Лантратiвка" Checkpoint "Lantrativka-Roz'izd Vystril" (Railway Station "Lantrativka"), Customs Post "Lantrativka" Луганська смт Троїцьке 92100 вул. Вокзальна, 3-а, залiзнична станцiя "Лантратiвка"
UA702120 111 Митний пост "Танюшiвка", пункт пропуску "Танюшiвка - Ровеньки" Customs Post "Taniushkivka", Checkpoint "Taniushkivka - Rovenky" Луганська с. Танюшiвка 92312 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Танюшiвка - Ровеньки"
UA702130   Митний пост "Лантратiвка" (керiвництво) Customs Post "Lantrativka" (Senior Staff) Луганська смт Троїцьке 92100 вул. Вокзальна, 3-а, залiзнична станцiя "Лантратiвка"
UA702140   Сектор митного оформлення митного поста "Танюшiвка" Customs Clearance Sector, Customs Post "Taniushivka" Луганська с. Новобiла 92310 Новопсковський район, с. Новобiла
UA702150   Митний пост "Танюшiвка" (керiвництво) Customs Post "Taniushivka" (Senior Staff) Луганська с. Танюшiвка 92312 мiжнародний пункт пропуску для автомобiльного сполучення "Танюшiвка - Ровеньки"
UA805000   Сумська митниця ДФС Sumy Customs Office Сумська м. Суми 40020 вул. Юрiя Вєтрова, 24
UA805010 211 Митний пост "Бiлопiлля", пункт пропуску "Рижiвка - Тьоткiно" Customs Post "Bilopillia", Checkpoint "Ruzhivka - Tiotkino" Сумська - 41800 Бiлопiльський район, 13-км траси Бiлопiлля - Тьоткiно на вiдстанi 5 км вiд села Рижiвка
UA805020 221 Пункт контролю на станцiї "Ворожба" пункту пропуску "Волфiне - Глушково" митного поста "Бiлопiлля" Control Point At Vorozhba Station, Checkpoint "Volfine - Hlushkovo", Customs Post "Bilopillia' Сумська м. Ворожба 41811 вул. Новiкова, 10
UA805030 111 Митний пост "Юнакiвка", пункт пропуску "Юнакiвка - Суджа" Customs Post "Yunakivka", Checkpoint "Yunakivka - Sudzha" Сумська - 42312 Сумський район, Басiвська с/р, автодорога Н-07 "Київ - Суми - Юнакiвка", 378 км + 944 метра
UA805040 111 Вiддiл митного оформлення "Велика Писарiвка" митного поста "Велика Писарiвка", пункт пропуску "Велика Писарiвка - Грайворон" Customs Clearance Division "Velyka Pysarivka", Checkpoint "Velyka Pysarivka - Hraivoron" Сумська - 42840 Великописарiвський район, сiльська рада Дмитрiвська, автодорога Т-17-05 Лохвиця - Охтирка - КПП Дмитрiвка, 175 км + 450 м
UA805050 211 Вiддiл митного оформлення "Краснопiлля" митного поста "Велика Писарiвка", пункт пропуску "Покровка - Колотиловка" Customs Clearance Division "Krasnopillia", Customs Post "Velyka Pysarivka", Checkpoint "Pokrovka - Kolotylovka" Сумська с. Покровка 42437 пункт пропуску "Покровка - Колотиловка"
UA805060 221 Пункт пропуску "Пушкарне-Iлек-Пеньковка" митного поста "Велика Писарiвка" Checkpoint "Pushkarne-Ilek-Penkovka", Customs Post "Velyka Pysarivka" Сумська с. Грабовське 42450 Краснопiльський район, с. Грабовське - лiнейна залiзнична станцiя "Пушкарне"
UA805070   Митний пост "Велика Писарiвка" (керiвництво) Customs Post "Velyka Pysarivka" (Senior Staff) Сумська - 42840 Великописарiвський район, сiльська рада Дмитрiвська, автодорога Т-17-05 Лохвиця - Охтирка - КПП Дмитрiвка, 175 км + 450 м
UA805080 111 Митний пост "Бачiвськ", пункт пропуску "Бачiвськ - Троєбортне" Customs Post "Bachivsk", Checkpoint "Bachivsk - Troiebortne" Сумська - 41411 Глухiвський р-н, траса Кiптi - Глухiв - Бачiвськ 242 км + 516 м
UA805090 111 Митний пост "Катеринiвка", пункт пропуску "Катеринiвка - Крупець" Customs Post "Katetynivka", Checkpoint "Katerynivka - Krupets" Сумська - 41443 Глухiвський р-н, траса Глухiв - Рильськ, 21 км
UA805100   Вiддл митного оформлення "Вантажний" митного поста "Залiзничний" Customs Clearance Division "Vantazhnyi", Customs Post "Zaliznychnyi" Сумська м. Дружба 41220 вул. Козацька, 8
UA805110   Вiддiл митного оформлення "Пасажирський" митного поста "Залiзничний" Customs Clearance Division "Pasazhyrskyi", Customs Post "Zaliznychnyi" Сумська м. Дружба 41220 вул. Привокзальна, 2
UA805120 121 Пункт пропуску "Зернове - Суземка" митного поста "Залiзничний" Checkpoint "Zernove - Syzemka", Customs Post "Zaliznychnyi" Сумська м. Середино-Буда 41000 вул. Вокзальна, 40
UA805130 121 Пункт контролю на станцiї "Хутiр - Михайлiвський" митного поста "Залiзничний" Checkpoint At Khutir - Mykhailivskyi Station, Customs Post "Zaliznychnyi" Сумська м. Дружба 41220 залiзнична станцiя "Хутiр-Михайлiвський" Пiвденно-Захiдної залiзницi
UA805140   Митний пост "Залiзничний" (керiвництво) Customs Post "Zaliznychnyi" (Senior Staff) Сумська м. Дружба 41220 вул. Привокзальна, 2
UA805150   Вiддiл митного оформлення "Конотоп" митного поста "Центральний" Customs Clearance Division "Konotop" Customs Post "Tsentralnyi" Сумська м. Конотоп 41600 проспект Миру, 91
UA805160   Позицiю виключено          
UA805170   Митний пост "Центральний" (керiвництво) Customs Post "Tsentralnyi" (Senior Staff) Сумська м. Суми 40020 вул. Юрiя Вєтрова, 35
UA805180   Вiддiл митного оформлення "Центральний" митного поста "Центральний" Customs Clearance Division "Tsentralnyi", Customs Post "Tsentralnyi" Сумська м. Суми 40020 вул. Юрiя Вєтрова, 35
UA805190 130 Пункт пропуску в аеропорту "Суми" митного поста "Центральний" Checkpoint in the "Sumy" Airport, Customs Post "Tsentralnyi" Сумська м. Суми 40000 вул. Герасима Кондратьєва, 168
UA805200   Сектор митного оформлення "Тростянець" митного поста "Центральний" Customs Clearance Sector "Trostianets", Customs Post "Tsentralnyi" Сумська м. Тростянець 42600 вул. Набережна, 28-а
UA805210   Сектор митного оформлення "Шостка" митного поста "Центральний" Customs Clearance Sector "Shostka", Customs Post "Tsentralnyi" Сумська м. Шостка 41100 вул. Весняна, 36
UA805220   Митний пост "Ромни" Customs Post "Romny" Сумська м. Ромни 42000 вул. Римаренкiв, 24
UA805230   Пункт контролю на станцiї "Конотоп" митного поста "Залiзничний" Control Point At "Konotop" Station, Customs Post "Zaliznychnyi" Сумська м. Конотоп 41602 вул. Свободи, 23
UA806000   Полтавська митниця ДФС Poltava Customs Office Полтавська м. Полтава 36022 вул. Анатолiя Кукоби, 28
UA806010   Сектор митного оформлення N 1 вiддiлу митного оформлення N 1 Customs Clearance Sector No 1, Customs Clearance Division No 1 Полтавська м. Миргород 37600 вул. Хорольська, 35
UA806020   Вiддiл митного оформлення N 1 Customs Clearance Division No 1 Полтавська м. Полтава 36010 вул. Половки, 64-д
UA806030   Сектор митного оформлення N 2 вiддiлу митного оформлення N 1 Customs Clearance Sector No 2, Customs Clearance Division No 1 Полтавська м. Гадяч 37300 вул. Лохвицька, 46-з
UA806040   Вiддiл митного оформлення N 2 Customs Clearance Division No 2 Полтавська м. Полтава 36010 вул. Половки, 64
UA806050   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кременчук" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Kremenchuk" Полтавська м. Кременчук 39630 вул. Ярмаркова, 7
UA806060   Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кременчук" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Kremenchuk" Полтавська м. Горiшнi Плавнi 39800 вул. Будiвельникiв, 27
UA806070   Митний пост "Кременчук" (керiвництво) Customs Post "Kremenchuk" (Senior Staff) Полтавська м. Кременчук 39630 вул. Ярмаркова, 7
UA806080 130 Пункт пропуску "Аеропорт - Полтава" Checkpoint "Aeroport - Poltava" Полтавська м. Полтава 36040 Аеропорт ЦА
UA807000   Харкiвська митниця ДФС Kharkiv Customs Office Харкiвська м. Харкiв 61003 вул. Короленка, 16-б
UA807010   Вiддiл митного оформлення "Вантажний" митного поста "Куп'янськ" Customs Clearance Division "Vantazhnyi", Customs Post "Kupiansk" Харкiвська м. Куп'янськ 63701 вул. Харкiвська, 7
UA807020 121 Пункт контролю на станцiї "Куп'янськ - Вузловий" пункту пропуску "Тополi - Валуйки" митного поста "Куп'янськ" Control Point At Kupiansk - Vuzlovyi Station, Checkpoint "Topoli - Valuiky", Customs Post "Kupiansk" Харкiвська м. Куп'янськ 63709 вул. Печерицi, 2-а
UA807030 121 Пункт пропуску "Тополi - Валуйки" митного поста "Куп'янськ" Customs Post "Kupiansk" Checkpoint "Topoli - Valuiky" Харкiвська Дворiчанський район 62712 станцiя "Тополi"
UA807040 211 Вiддiл митного оформлення "Пiски" митного поста "Куп'янськ", пункт пропуску "Пiски - Логачiвка" Customs Clearance Division "Pisku", Customs Post "Kupiansk" Control Point "Pisku - Lohachivka" Харкiвська с. Пiски 62714 с. Пiски
UA807050 121 Вiддiл митного оформлення "Сортувальний" митного поста "Куп'янськ", пункт контролю на станцiї "Куп'янськ - Сортувальний" пункту пропуску "Тополi - Валуйки" Customs Clearance Division "Sortuvalnyi", Customs Post "Kupiansk", Control Point At "Kupiansk - Sortuvalnyi" Station, Checkpoint "Topoli - Valuiky" Харкiвська м. Куп'янськ 63706 вул. Красна, 65-р
UA807060   Митний пост "Куп'янськ" (керiвництво) Customs Post "Kupiansk" (Senior Staff) Харкiвська м. Куп'янськ 63701 вул. Харкiвська, 7
UA807070 130 Митний пост "Харкiв - аеропорт", пункт пропуску "Аеропорт - "Харкiв" Customs Post "Kharkiv - Aeroport", Checkpoint "Aeroport - Kharkiv" Харкiвська м. Харкiв 61031 вул. Ромашкiна, 1
UA807080 130 Пункт пропуску "Сокольники" митного поста "Харкiв - аеропорт" Checkpoint "Sokolnyky", Customs Post "Kharkiv - Aeroport" Харкiвська м. Харкiв 61023 вул. Сумська, 134
UA807090 121 Митний пост "Харкiв - залiзничний", пункт контролю на станцiї "Харкiв - сортувальний" пункту пропуску "Козача Лопань - Долбiно" Customs Post "Kharkiv - Zaliznychnyi", Control Point At "Kharkiv - Sortuvalnyi" Station, Checkpoint "Kozacha Lopan - Dolbino" Харкiвська м. Харкiв 61040 вул. Залiзнична, 4-б
UA807100 121 Пункт контролю на станцiї "Харкiв - пасажирський" пункту пропуску "Козача Лопань - Долбiно", Митний пост "Харкiв - залiзничний" Control Point At "Kharkiv - pasazhyrskyi" Station, Checkpoint "Kozacha Lopan - Dolbino", Customs Post "Kharkiv - zaliznychnyi" Харкiвська м. Харкiв 61052 пл. Привокзальна, 1
UA807110 221 Пункт пропуску "Одноробiвка - Головчино" митного поста "Харкiв - залiзничний" Checkpoint "Odnorobivka - Holovchyno", Customs Post "Kharkiv - zaliznychnyi" Харкiвська Золочiвський район 62215 станцiя "Одноробiвка"
UA807120 111 Вiддiл митного оформлення "Гоптiвка" митного поста "Магiстральний", пункт пропуску "Гоптiвка - Нехотєєвка" Customs Clearance Division "Hoptivka", Customs Post "Mahistralnyi", Checkpoint "Hoptivka - Nehotievka" Харкiвська - - 38-й кiлометр траси "Харкiв - Бєлгород"
UA807130 121 Пункт пропуску "Козача Лопань - Долбiно", митного поста "Магiстральний" Checkpoint "Kozacha Lopan - Dolbino", Customs Post "Mahistralnyi" Харкiвська Дергачiвський район, смт Козача Лопань 62310 вул. Кооперативна, 8
UA807140 111 Вiддiл митного оформлення "Плетенiвка" митного поста "Магiстральний", пункт пропуску "Плетенiвка - Шебекiно" Customs Clearance Division "Pletenivka", Customs Post "Mahistralnyi", Checkpoint "Pletenivka - Schebekino" Харкiвська с. Гатище 62509 вул. Плетенiвський шлях, 1
UA807150 221 Пункт пропуску "Вовчанськ - Нежеголь", митного поста "Магiстральний" Checkpoint "Volchansk - Nezhehol'", Customs Post "Mahistralnyi" Харкiвська м. Вовчанськ 62501 пл. Привокзальна, 1, залiзнична станцiя "Вовчанськ"
UA807160 211 Митний пост "Чугунiвка", пункт пропуску "Чугунiвка - Веригiвка" Customs Post "Chuhunivka", Checkpoint "Chuhunivka - Veryhivka" Харкiвська сiльрада Мiловська 62622 3 км автодороги Чугунiвка - Веригiвка
UA807170   Митний пост "Харкiв - центральний" Customs Post "Kharkiv - Tsentralnyi" Харкiвська м. Харкiв 61051 вул. Клочкiвська, 370
UA807180   Сектор митного оформлення "Лiски" митного поста "Харкiв - центральний" Customs Clearance Division "Lisku", Customs Post "Kharkiv - Tsentralnyi" Харкiвська м. Харкiв 61030 вул. Бiологiчна, 6
UA807190   Митний пост "Харкiв - автомобiльний" Customs Post "Kharkiv - Automobinyi" Харкiвська м. Харкiв 61038 вул. Академiка Павлова, 88
UA807200   Митний пост "Пiсочин" Customs Post "Pisochyn" Харкiвська смт Бабаї 62403 вул. Вторчерметiвська, 4
UA807210   Позицiю виключено          
UA807220   Сектор митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень митного поста "Харкiв - центральний" Customs Clearance Sector For International Express Shipments, Customs Post "Kharkiv - Tsentralnyi" Харкiвська м. Харкiв 61004 вул. Мар'їнська, 3-а
UA807230   Митний пост "Магiстральний" (керiвництво) Customs Post "Mahistralnyi" (Senior Staff) Харкiвська     38-й кiлометр траси "Харкiв - Бєлгород"
UA901000   Кiровоградська митниця ДФС Kirovohrad Customs Office Кiровоградська м. Кропивницький 25030 вул. Тореза, 27-б
UA901010   Митний пост "Кiровоград - центральний" Customs Post "Kirovohrad - Tsentralnyi" Кiровоградська м. Кропивницький 25030 вул. Тореза, 27-в
UA901020   Сектор митного оформлення "Побузьке" митного поста "Кiровоград - центральний" Customs Clearance Division "Pobuzke", Customs Post "Kirovohrad - Tsentralnyi" Кiровоградська смт Побузьке 26555 вул. Промислова, 12
UA901030   Митний пост "Олександрiя" Customs Post "Oleksandriia" Кiровоградська м. Олександрiя 28000 вул. Першотравнева, 43
UA901040   Сектор митного оформлення "Свiтловодськ" митного поста "Олександрiя" Customs Clearance Division "Svitlovodsk", Customs Post "Oleksandriia" Кiровоградська м. Свiтловодськ 27500 вул. Лiсозаводська, 1-а
UA902000   Черкаська митниця ДФС Cherkasy Customs Office Черкаська м. Черкаси 18036 вул. Дашкевича, 76
UA902010   Митний пост "Умань" Customs Post "Uman" Черкаська м. Умань 20300 вул. Iндустрiальна, 14-а
UA902020   Митний пост "Смiла" Customs Post "Smila" Черкаська м. Смiла 20700 вул. Промислова, 7
UA902030   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Смiла" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Smila" Черкаська с. Саморiдня 19400 вул. Київське шосе, 3/2
UA902040   Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Смiла" Customs Clearance Sector No 2, Customs Post "Smila" Черкаська м. Звенигородка 20200 вул. Гулькiна, 42
UA902050   Митний пост "Черкаси - пiвденний" Customs Post "Cherkasy - Pivdennyi" Черкаська м. Черкаси 18008 вул. Смiлянська, 163
UA902060 130 Пункт пропуску "Аеропорт - Черкаси" митного поста "Черкаси - пiвденний" Checkpoint "Aeroport - Cherkasy", Customs Post "Cherkasy - Pivdennyi" Черкаська м. Черкаси 18008 вул. Смiлянська, 168
UA902070   Митний пост "Черкаси - пiвнiчний" Customs Post "Cherkasy - Pivnichnyi" Черкаська м. Черкаси 18003 вул. Рiздвяна, 175/11
UA902080   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Черкаси - пiвнiчний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Cherkasy - Pivnichnyi" Черкаська м. Черкаси 18000 пр. Хiмiкiв, 74
UA903000   Енергетична митниця ДФС Enerhetychna Customs Office Київська м. Київ 04215 вул. Свiтлицького, 28-а
UA903010   Вiддiл митного оформлення "Київ" митного поста "Центральний" Customs Clearance Division "Kyiv", Customs Post "Tsentralnyi" Київська м. Київ 04215 вул. Свiтлицького, 28-а
UA903020   Сектор митного оформлення "Чернiгiв" митного поста "Центральний" Customs Clearance Division "Chernihiv", Customs Post "Tsentralnyi" Чернiгiвська с. Рiвнопiлля 15582 Гомельське шосе, буд. 6
UA903030   Вiддiл митного оформлення "Коростень" митного поста "Центральний" Customs Clearance Division "Korosten", Customs Post "Tsentralnyi" Житомирська м. Коростень 11509 вул. Сосновського, 28-г
UA903040 982 Вiддiл митного оформлення "Новоград-Волинський" митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division "Novohrad-Volynskyi", Customs Post "Zakhidnyi" Житомирська с. Майстрова Воля 11700 вул. Наливна станцiя, 1-а
UA903060   Вiддiл митного оформлення "Одеса" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division "Odesa", Customs Post "Pivdennyi" Одеська м. Одеса 65003 вул. М. Гефта, 1-а
UA903070 150 Пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт" митного поста "Пiвденний" (для товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею) Checkpoint "Odeskyi Morskyi Torhovelnyi Port", Customs Post "Pivdennyi" (For Goods, Subject To Customs Clearance By Enerhetychna Customs Office) Одеська м. Одеса 65026 Митна площа, 1
UA903080   Сектор митного оформлення МТП "Южний" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Sector Seaport "Yuzhny", Customs Post "Pivdennyi" Одеська м. Южне 65481 вул. Заводська, 3-а, корп. 217
UA903090   Сектор митного оформлення "Чорноморськ" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Sector "Chornomorsk", Customs Post "Pivdennyi" Одеська м. Чорноморськ 68000 вул. Пiвнiчна, 2
UA903100   Вiддiл митного оформлення "Львiв" митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division "Lviv", Customs Post "Zakhidnyi" Львiвська м. Львiв 79040 вул. Городоцька, 369
UA903110   Вiддiл митного оформлення "Миколаїв" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Division "Mykolaiv", Customs Post "Pivdennyi" Миколаївська м. Миколаїв 54058 вул. Космонавтiв, 1
UA903120 150 Пункт пропуску "Миколаївський морський торговельний порт" митного поста "Пiвденний" Checkpoint "Mykolaivskyi Morskyi Torhovelnyi Port", Customs Post "Pivdennyi" Миколаївська м. Миколаїв 54058 вул. Космонавтiв, 1
UA903130   Вiддiл митного оформлення "Куп'янськ" митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division "Kupiansk" Customs Post "Skhidnyi" Харкiвська м. Куп'янськ 63701 вул. Харкiвська, 7
UA903140   Вiддiл митного оформлення "Сарни" митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division "Sarny", Customs Post "Zakhidnyi" Рiвненська м. Сарни 34500 вул. Привокзальна, 8
UA903150   Вiддiл митного оформлення "Полтава" митного поста "Схiдний" Customs Clearance Division "Poltava", Customs Post "Skhidnyi" Полтавська м. Полтава 36010 вул. Половка, 64-д
UA903160   Митний пост "Схiдний" (керiвництво) Customs Post "Skhidnyi" (Senior staff) Полтавська м. Полтава 36010 вул. Половка, 64-д
UA903170   Митний пост "Центральний" (керiвництво) Customs Post "Tsentralnyi" (Senior staff) Київська м. Київ 04215 вул. Свiтлицького, 28-а
UA903180   Митний пост "Пiвденний" (керiвництво) Customs Post "Pivdennyi" (Senior staff) Одеська м. Одеса 65003 вул. М. Гефта, 1-а
UA903190   Позицiю виключено          
UA903200   Сектор митного оформлення "Iзмаїл" митного поста "Пiвденний" (для товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею) Customs Clearance Sector "Izmail", Customs Post "Pivdennyi" (For Goods, Subject To Customs Clearance By Enerhetychna Customs Office) Одеська м. Iзмаїл 68609 просп. Суворова, 10
UA903210   Позицiю виключено          
UA903220   Митний пост "Захiдний" Customs Post "Zakhidnyi" Львiвська м. Львiв 79040 вул. Городецька, 369
UA903230 982 Сектор митного оформлення "Ужгород" митного поста "Захiдний" Customs Clearance Sector "Uzhhorod", Customs Post "Zakhidnyi" Закарпатська Перечинський р-н, с. Дубреничi 89210 вул. Центральна, 99
UA903240   Сектор митного оформлення "Смига" митного поста "Захiдний" Customs Clearance Sector "Smiga", Customs Post "Zakhidnyi" Рiвненська смт Смига 35680 Урочище Дружби, 1
UA903250   Вiддiл митного оформлення "Калуш" митного поста "Захiдний" Customs Clearance Division "Kalush", Customs Post "Zakhidnyi" Iвано-франкiвська м. Калуш 77306 вул. Промислова, 4
UA903260   Сектор митного оформлення "Одеса-порт" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Sector "Odesa-port", Customs Post "Pivdennyi" Одеська м. Одеса 65003 вул. М. Гефта, 1-а
UA903270 150 Сектор митного оформлення "Херсон" митного поста "Пiвденний" Customs Clearance Sector "Kherson", Customs Post "Pivdennyi" Херсонська м. Херсон 73011 вул. Чайковського, 236; Нафтогавань, б/н - для пункту пропуску
UA126000   Мiжрегiональна митниця ДФС Mizhrehionalna customs office м. Київ м. Київ 01033 вул. Саксаганського, 66
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної фiскальної служби України вiд 31.01.2017р. N 44, листами Державної фiскальної служби України вiд 01.03.2017р. N 5210/7/99-99-18-02-02-17, вiд 03.03.2017р. N 5506/7/99-99-18-02-02-17, наказами Державної фiскальної служби України вiд 29.03.2017р. N 213, вiд 27.04.2017р. N 322, вiд 18.05.2017р. N 358, вiд 16.06.2017р. N 423, вiд 20.06.2017р. N 431, вiд 04.09.2017р. N 579, вiд 12.12.2017р. N 837, вiд 02.02.2018р. N 60, вiд 26.02.2018р. N 98, вiд 24.05.2018р. N 321, вiд 25.06.2018р. N 399, вiд 03.08.2018р. N 543, вiд 01.10.2018р. N 626, вiд 28.11.2018р. N 782, вiд 26.03.2019р. N 235, вiд 15.04.2019р. N 303, вiд 27.05.2019р. N 429, вiд 09.07.2019р. N 542)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДФС
19.01.2017 N 26

Опис Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

     1. Код Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, зазначений у колонцi "Код мiсця митного оформлення" цього Класифiкатора, складається з восьми знакiв i формується за такою схемою:

     UA МММППП, де:

     МММ - код ДФС, митницi ДФС;
     ППП - код мiсця митного оформлення.

     2. У колонцi "Ознака пункту пропуску" цього Класифiкатора зазначаються три знаки, з яких:

     перший знак - цифри 1 - 4, 9, якi визначають категорiю пункту пропуску, пункту контролю, а саме:

     1 - мiжнародний;
     2 - мiждержавний;
     3 - мiсцевий;
     4 - мiжнародний, мiсцевий;
     9 - iнше;

     другий знак - цифри 1 - 9, якi визначають вид сполучення через пункт пропуску, а саме:

     1 - автомобiльне;
     2 - залiзничне;
     3 - повiтряне;
     4 - рiчкове;
     5 - морське;
     6 - поромне;
     7 - пiшохiдне;
     8 - трубопровiдне;
     9 - лiнiя електропередачi;

     третiй знак - цифри 0 - 7, якi визначають сумiжну країну, на кордонi з якою розташовано пункт пропуску, або її вiдсутнiсть, а саме:

     0 - сумiжна країна вiдсутня;
     1 - Росiйська Федерацiя;
     2 - Республiка Бiлорусь;
     3 - Республiка Польща;
     4 - Словацька Республiка;
     5 - Угорщина;
     6 - Румунiя;
     7 - Республiка Молдова.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю О. А. Центнарук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.