МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2018 N 78


Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
01 лютого 2018 року N 78

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     Роздiл I "Загальний (Iмпорт)" доповнити новими позицiями 106 - 109 такого змiсту:

"

106 До 01 сiчня 2023 року ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, що входять до складу нацiональної кiнематографiчної спадщини, та товарiв, призначених для використання у кiнематографiчнiй дiяльностi, суб'єктами кiнематографiї, яким вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi" надається державна пiдтримка 179 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, пункт 4, пiдпункт 14
- - 179 Податковий кодекс України,
Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 61
107 Товари, що фiнансуються вiдповiдно до контрактiв, укладених згiдно з Договором мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги 180 Договiр мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 09 вересня 2015 року,
стаття 11, пункт 2
180 Договiр мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 09 вересня 2015 року,
стаття 11, пункт 2
180 Договiр мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 09 вересня 2015 року,
стаття 11, пункт 2
108 До 31 грудня 2018 року операцiї iз ввезення на митну територiю України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД - - 181 Податковий кодекс України,
Перехiднi положення, пiдроздiл 5, пункт 19
181 Податковий кодекс України,
Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 64
109 До 01 сiчня 2023 року операцiї суб'єктiв космiчної дiяльностi, на яких поширюється дiя Закону України "Про космiчну дiяльнiсть", iз ввезення на митну територiю України товарiв у митному режимi iмпорту товарiв, визначених у пiдпунктi 4 пункту 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Митного кодексу України - - - - 182 Податковий кодекс України,
Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 3, пiдпункт "а"

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.