КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 8 березня 2022 р. N 226


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 лютого 2022 р. N 161, вiд 28 лютого N 167, вiд 1 березня 2022 р. N 173, вiд 4 березня 2022 р. N 191, вiд 5 березня 2022 р. N 203, вiд 6 березня 2022 р. N 211 i вiд 7 березня 2022 р. N 219, змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 березня 2022 р. N 226

ЗМIНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2022 р. N 153

     Доповнити додаток такими позицiями:

"Код згiдно з УКТЗЕД* Опис товару
1003 Ячмiнь
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження
3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзаваної гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв
4010 Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, або бельтинг з вулканiзаваної гуми
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки
4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадрукованi
4823701000 Вироби з паперової маси, формованi, вилитi або пресованi: пiдноси та коробки для упаковки яєць, формованi
5807 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за формою або розмiром, але не вишитi:
5909 Шланги для насосiв та подiбнi шланги з текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з обшивкою, з пристроями з iнших матерiалiв або без них
5910 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами
7210701000 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi
7612908000 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємностi трубчастi, що деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання: iншi; iншi
7307 Фiтинги для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металiв
8432900000 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв, частини
8433900000 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, частини
9302 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
32049000 Органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи: iншi".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.