Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38249]iншi:
--3824 99iншi:
---[3824994]iншi:
----[3824997]iншi:
-----3824 99 96iншi:

- - - - - - 3824 99 96 10паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене
- - - - - - 3824 99 96 20рiдини, що використовуються в електронних сигаретах
- - - - - - 3824 99 96 30антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових, крiм товарiв товарної пiдкатегорiї 3824 99 92 10
- - - - - - 3824 99 96 60розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчної продукцiї
- - - - - - 3824 99 96 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.