Код товару : 3824 99 96 90
станом на 12.08.2022
Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
- iншi:
- - iншi:
- - - iншi:
- - - - iншi:
- - - - - iншi:
- - - - - - iншi
Основна одиниця виміру: кг (код 166)
Додаткова одиниця виміру: немає

1. Ввізне мито

     Являє собою податок на переміщення товарів через митний кордон України. Див. додатково "Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України", затверджений наказом Мінфіну від 20.09.2012 року № 1011.Пільгова ставка0 %
Повна ставка0 %
Дієз 03.07.2020

Підстава:

Коментарі:
Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-iншi:
- -iншi:
- - -iншi:
- - - -iншi:
- - - - -iншi:
- - - - - -iншi

2. Зменшення ставок ввізного мита (ЄАВТ)

     Преференція по миту: "403".
     Товари, вказані у коментарі, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовою угодою України з державами ЄАВТ оподатковуються ввізним митом за зменьшеними ставками.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Ісландією

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Королiвством Норвегія

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Князiвством Лiхтенштейн

Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022

Підстава:

Коментарі:
Мiждержавна Угода з Швейцарською Конфедерацiєю
3. Зменшення ставок ввізного мита (ЄС)

     Преференція по миту: "410".
     Вказані у коментарі товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС, знаходяться у переліку зниження ввізних мит України, розрахованих по роках, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022 до 31.12.2022

Підстава:

Коментарі:
інші
4. Зменшення ставок ввізного мита (Канада)

     Преференція по миту: "420".
     Відповідно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою на вказані у коментарі товари, походженням з Канади знижено ставки ввізного мита (див. лист ДФСУ від 24.07.2017 № 19504/7/99-99-19-04-17).Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022 до 31.12.2022

Підстава:

Коментарі:
інші
5. Зменшення ставок ввізного мита(Ізраїль)

     Преференція по миту: "422".
     Відповідно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль на вказані у коментарі товари, походженням з Ізраїлю знижено ставки ввізного мита.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022 до 31.12.2022

Підстава:

Коментарі:
інші
6. Зменшення ставок ввізного мита(Британія)

     Преференція по миту: "424".
     Відповідно до положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії на вказані у коментарі товари, походженням з Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії знижено ставки ввізного мита.Cтавка0 %
Дієз 01.01.2022 до 31.12.2022

Підстава:

Коментарі:
інші
7. Податок на додану вартість

     Податок на додану вартiсть - непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V Податкового кодексу України.

     Об'єктом оподаткування (див. статтю 185 Податкового кодексу України) є операції платників податку з:

 • ввезення товарів на митну територію України в митних режимах імпорт або реімпорт, в тому числі постачання товарів з-під митних режимів магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони для їх подальшого вільного обігу на території України;
 • вивезення товарів у митному режимі експорту або реекспорту, в тому числі постачання товарів, які перебувають у вільному обігу на території України, до митних режимів магазин безмитної торгівлі, митний склад або спеціальна митна зона.

     При ввезенні товарів на митну територію України базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів згідно із законом (див. статтю 190 Податкового кодексу України).Cтавка20%
Дієз 01.01.2011

Підстава:
8. Єдиний збір в пункті пропуску

     Єдиний збiр справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного (у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.
     Не справляється у разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.Дієз 01.01.2008

Підстава:
9. Вільна торгівля (імпорт)

     Преференція по миту: "400" - країни СНД;
     Преференція по миту: "401" - Республiка Грузiя;
     Преференція по миту: "402" - Республіка Македонія.
     В рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю (з країнами СНД, Республiкою Грузiя та Республікою Македонія) можливе звільнення від сплати мита при імпорті вказаного у коментарі товару. Таке звільнення здійснюється при дотриманні умов (наявність сертификата про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), що встановлені кожною окремою угодою.Азербайджан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Грузія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1(7006) або сертифікату EUR.1(0954) або декларації про походження (7012 або 7016)
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Молдова

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Закупiвлi товару резидентом однiєї з держав учасниць Угоди про стоворення зони вiльної торгiвлi
Узбекистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Туркменистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Казахстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Киргизстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Таджикистан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату СТ-1
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Чорногорія

Діє за умови:
Сертифікат про походження EUR.1
Бiлорусь

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Вірменія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Казахстан

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Молдова

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого вiдвантаження"
Македонія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого транспортування"
10. Ліцензія Мінекономіки(імпорт)

     Код документу: "0911" - ліцензія на імпорт товарів(Import licence).
     Видається Мінекономіки України або його уповноваженими органами та подається митниці разом з МД на товари, що підлягають ліцензуванню при імпорті.Дієз 01.01.2022 до 31.12.2022

Підстава:

Коментарі:
Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин
-Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що містять контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), видаються на виконання положень Монреальського протоколу, на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку, контрольованих речовин митне оформлення здійснюється без ліцензії.

11. Небезпечні відходи

     Код документу: "5070" - Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв.
     Пропуск через митний кордон України та випуск у відповідний митний режим під час переміщення через митний кордон України (ввезення, вивезення, транзит), вказаних у коментарі товарів, здійснюються митними органами на підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку Міндовкілля про те, що відходи, які включені до Зеленого або Жовтого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 "Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням", затвердженого ПКМУ від 13.07.2000 року № 1120 (конкретно щодо виду документу, який необхідний див. у коментарі).

Дієз 25.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
382490
-(письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновок Мінприроди про те, що відходи, які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням)
-Уламки бетону

12. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[1C107] Графітові та керамічні матеріали, крім тих, що визначені у позиції 1C007, а саме:


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[1C233] Літій, збагачений ізотопом літій-6 (6Li) відносно вмісту цього ізотопу в природному літії, та вироби або пристрої, що містять збагачений літій, а саме: елементарний літій, сплави, сполуки, суміші, що містять літій, вироби з них, відходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цій позиції.


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
- -[1C350.1] тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1);
-[1C350.2] хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2);
-[1C350.3] диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56);
-[1C350.4] щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.5] метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, A5);
-[1C350.6] диметилфосфіт (CAS 868-85-9, A6);
-[1C350.7] фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7);
-[1C350.8] триметилфосфіт (CAS 121-45-9, A8);
-[1C350.9] тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, A9);
-[1C350.10] 3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, A10);
-[1C350.11] 2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11);
-[1C350.12] 2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, A12);
-[1C350.13] 3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, A13);
-[1C350.14] фторид калію (CAS 7789-23-3, A14);
-[1C350.15] етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15);
-[1C350.16] диметиламін (CAS 124-40-3, A16);
-[1C350.17] діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17);
-[1C350.18] діетил-N, N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, A18);
-[1C350.19] діетилфосфіт (CAS 762-04-9, A19);
-[1C350.20] диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, A20);
-[1C350.21] етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, A21);
-[1C350.22] етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22);
-[1C350.23] щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.24] фторид водню (CAS 7664-39-3, A24);
-[1C350.25] метилбензилат (CAS 76-89-1, A25);
-[1C350.26] метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, A26);
-[1C350.27] 2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, A27);
-[1C350.28] пінаколіловий спирт (CAS 464-07-3, A28);
-[1C350.29] щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.30] триетилфосфіт (CAS 122-52-1, A30);
-[1C350.31] трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31);
-[1C350.32] бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32);
-[1C350.33] діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, A33);
-[1C350.34] диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34);
-[1C350.35] етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, A35);
-[1C350.36] метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, A36);
-[1C350.37] 3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, A37);
-[1C350.38] п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38);
-[1C350.39] пінаколін (CAS 75-97-8, A39);
-[1C350.40] ціанід калію (CAS 151-50-8, A40);
-[1C350.41] біфторид калію (CAS 7789-29-9, A41);
-[1C350.42] біфторид амонію (CAS 1341-49-7, A42);
-[1C350.43] фторид натрію (CAS 7681-49-4, A44);
-[1C350.44] біфторид натрію (CAS 1333-83-1, A43);
-[1C350.45] ціанід натрію (CAS 143-33-9, A45);
-[1C350.46] триетаноламін (CAS 102-71-6, A46);
-[1C350.47] пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, A47);
-[1C350.48] діізопропіламін (CAS 108-18-9, A48);
-[1C350.49] діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, A49);
-[1C350.50] сульфід натрію (CAS 1313-82-2, A50);
-[1C350.51] однохлориста сірка (CAS 10025-67-9, A51);
-[1C350.52] двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, A52);
-[1C350.53] триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, A53);
-[1C350.54] N, N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлор ид хлоргідрат(CAS 4261-68-1, A54);
-[1C350.55] метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55);
-[1C350.56] диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56);
-[1C350.57] дихлорид N, N-диметиламінофосфорилу (CAS 677-43-0, A57);
-[1C350.58] фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, A58);
-[1C350.59] етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, A59);
-[1C350.60] О, О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, A60);
-[1C350.61] О, О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, A61);
-[1C350.62] гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, A62);
-[1C350.63] дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, A63);


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[8C001] "Синтактична піна", призначена для підводного використання, яка має усі такі характеристики:

13. Експортний контроль товарів військов. призначення

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Оформлюється i видається Державною службою експортного контролю України. Може вимагатися як підстава для декларування та митного оформлення вказаного у коментарі товару за умови його належності до контрольних списків товарів, що підлягають експортному контролю.Дієз 30.08.2017

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-a) інших галогенів; b) кисню; або c) азоту; 10) рідинні окислювачі, що містять у своєму складі інгібовану димлячу бурим кольором азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

14. Наркотичнi засоби, психотропні речовини, прекурсор

     Один з документів:
     "5066" - Дозвiл на право ввезення(вивезення), чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин;
     "5068" - Дозвiл на право ввезення(вивезення), чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин (ВЕЗ "Крим");
     "5069" - Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про відсутність у товарах наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України яких здійснюється за наявності дозволу.
     Під час переміщення вказаних у коментарі товарів через митний кордон України підставою для їх пропуску та митного оформлення є Дозвiл на право ввезення(вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу(ст. 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори").Дієз 01.06.2012

Підстава:

Коментарі:
Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори
-Товари, на переміщення яких через митну територію України встановлено заборону (ст.196 МКУ)(ст.2, 13 Закона України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори)

15. Застосування техрегламентів(медвироби)

     Код документу: "9907" - документи про вiдповiднiсть, передбаченi технiчними регламентами на медичнi вироби.
     Зазначений у коментарі товар підпадає під дію одного з технічних регламентів, затверджених постановами КМУ:
     від 02.10.2013 № 753 - щодо медичних виробів та допоміжних засобів;
     від 02.10.2013 № 754 - щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro;
     від 02.10.2013 № 755 - щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують.
     Відповідно до положень Податкового кодексу України операцiї з ввезення на митну територiю України медичних виробiв пiдлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою податку у розмiрi 7%. за умови, що такi медичнi вироби:
     - дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi;
     - внесено до Державного реєстру (ДРМТВМП) або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть.
     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано хоча б однiєї iз зазначених умов, операцiї з ввезення на митну територiю України таких медичних виробiв оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20% (докладно див. лист ДФСУ від 05.02.2018 № 3375/7/99-99-15-03-02-17).Дієз 01.07.2015

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
382490
-Сумішеві концентрати для приготування діалізуючого розчину (сухі та рідкі) (крім товарів, на які не поширюється дія Технічного регламенту)
-Для медичного використання
-В декларації про відповідність зазначається сертифікат відповідності

16. Забезпечення сплати митних платежів (ПД)

     Код документу: "1801" - ПД.
     Вiдповiдно до положень частини другої статтi 305 Митного кодексу України ввезення на митну територію України вказаних у коментарі товарів здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв.Дієз 06.01.2020

Підстава:
 • Постанова КМУ № 461 від 21.05.2012
  Про затвердження перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю та/або перемiщення територiєю України транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати платежiв
 • Постанова КМУ № 979 від 27.11.2019
  Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 i N 461

Коментарі:
Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені
17. Ризик класифікації товару

     Вказаний у коментарі товар належить до товарів групи ризику, при його оформленні митний контроль та митний огляд зазначених товарiв здiйснюється з обов'язковим залученням спiвробiтникiв ВНКТ (ВКМВН) з обов'язковим оформленням рiшення про визначення коду товару.Дієз 22.02.2012

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2011-2013 до УКТ ЗЕД оригінальний код :
3824909800 Товари, показники якості яких впливають на класифікацію товарів, які можуть бути встановлені шляхом перевірки достовірності декларування та проведення лабораторних досліджень

18. Заборона ввезення

     Ввезення в Україну вказаного у коментарі товару заборонено відповідним законодавчим актом.Дієз 12.04.2022

Підстава:

Коментарі:
Товари, що походять з Російської Федерації
-У відповідності з п.2, ч. 3 Статті 44 Митного кодексу України від 13/03/2012 N 4495-VI, при митному оформленні, подання сертифікату про походження товару э обов'язковим

19. Особливостi класифiкацiї товарiв

     Інформаційні листи Держмитслужби України стосовно класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД.Дієз 17.12.2021

Підстава:
20. Умови, що визначають країну походження товару

     Вказаний у коментарі товар міститься у Переліку умов виробничих та технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце. Це стосується товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічних угод в рамках країн - учасниць СНД.Дієз 14.09.2011

Підстава:

Коментарі:
Виготовлення, пiд час якого всi використовуванi матерiали повиннi класифiкуватись в позицiї, вiдмiннiй вiд позицiї продукту. Проте матерiали тiєї самої позицiї, що й продукт, можуть використовуватися за умови, що їхня вартiсть не перевищує 50 % цiни кiнцевої продукцiї
21. Нормативи відбору проб і зразків

     У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товарiв для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.Дієз 13.01.2017

Підстава:
 • Наказ Мінфіну № 1058 від 02.12.2016
  Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв ДФСУ iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень

Коментарі:
Інші продукти хімічної промисловості.
22. Товари ризику в Київській обласній митниці

     До вказаного в коментарі товару Київскою обласною митницею встановлено посилені заходи контролю (обов'язковий митний огляд, відбір зразків товару, залучення підрозділу тарифів та вартості митниці тощо).Дієз 13.03.2012

Підстава:
 • Наказ № 136 від 12.03.2012
  Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, до яких застосовуються додатковi заходи митного контролю в Київськiй обласнiй митницi
 • Наказ Держмитслужби № 234 від 01.07.2020
  Про затвердження Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД версiї 2012 р. до УКТЗЕД версiї 2017 р.

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2011-2013 до УКТ ЗЕД оригінальний код :
3824909800 Застосовуються додаткові заходи контролю.

23. Товари ризику в Дніпропетровській м-ці

     Вказаний у коментарі товар віднесено до товарів групи ризику в Дніпропетровській митниці.Дієз 25.11.2011

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2011-2013 до УКТ ЗЕД оригінальний код :
3824909800 Товари "прикриття"

24. Товари ризику в Миколаївській м-ці

     Вказанні у коментарі товари під час їх митного оформлення у Миколаївській митниці в режимі "імпорт" підлягають перевірці у Відділі контролю номенклатури та класифікації товарів.Дієз 21.02.2012

Підстава:
 • Наказ № 84 від 20.02.2012
  Про затвердження Перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття", стосовно яких запроваджується посилений контроль за правильнiстю класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД
 • Наказ Держмитслужби № 234 від 01.07.2020
  Про затвердження Перехiдних таблиць вiд УКТЗЕД версiї 2012 р. до УКТЗЕД версiї 2017 р.

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2011-2013 до УКТ ЗЕД оригінальний код :
3824909800


1. Вільна торгівля (експорт)

     Преференція по миту: "400" - країни СНД;
     Преференція по миту: "401" - Республiка Грузiя;
     Преференція по миту: "402" - Республіка Македонія;
     Преференція по миту: "404" - країни ГУАМ.
     В рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю (з країнами СНД, Республiкою Грузiя та Республікою Македонія) можливе звільнення від сплати вивізного мита при експорті вказаного у коментарі товару. Таке звільнення здійснюється при дотриманні умов (наявність сертификата про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі), що встановлені кожною окремою угодою.Азербайджан
Грузія
Узбекистан
Туркменистан
Киргизстан
Таджикистан
Вірменія
Чорногорія

Діє за умови:
Сертифікат про походження EUR.1
Казахстан
Молдова
Бiлорусь
Македонія

Діє за умови:
 • Пiдтвердження походження товарiв
 • Дотримання правил "Безпосередньої закупiвлi"
 • Дотримання правил "прямого транспортування"
2. Ліцензія Мінекономіки(експорт)

     Код документу - "5214".
     Видається Мінекономіки України або його уповноваженими підрозділами та подається митниці разом з ВМД на товари, що підлягають ліцензуванню при експорті.Дієз 01.01.2022 до 31.12.2022

Підстава:

Коментарі:
Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин
-Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що містять контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), видаються на виконання положень Монреальського протоколу, на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку, контрольованих речовин митне оформлення здійснюється без ліцензії. Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415
-Ліцензії на експорт (імпорт) товарів та обладнання, зазначених у цьому додатку, що містять контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази), видаються на виконання положень Монреальського протоколу, на підставі погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, що надається Міндовкілля в установленому зазначеним Міністерством порядку. Дії щодо одержання погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. За відсутності у товарах та обладнанні, зазначених у цьому додатку, контрольованих речовин митне оформлення здійснюється без ліцензії.

3. Небезпечні відходи

     Код документу: "5070" - Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв.
     Пропуск через митний кордон України та випуск у відповідний митний режим під час переміщення через митний кордон України (ввезення, вивезення, транзит), вказаних у коментарі товарів, здійснюються митними органами на підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку Міндовкілля про те, що відходи, які включені до Зеленого або Жовтого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 "Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням", затвердженого ПКМУ від 13.07.2000 року № 1120 (конкретно щодо виду документу, який необхідний див. у коментарі).

Дієз 25.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
382490
-(письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновок Мінприроди про те, що відходи, які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням)
-Уламки бетону

4. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[1C107] Графітові та керамічні матеріали, крім тих, що визначені у позиції 1C007, а саме:


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[1C233] Літій, збагачений ізотопом літій-6 (6Li) відносно вмісту цього ізотопу в природному літії, та вироби або пристрої, що містять збагачений літій, а саме: елементарний літій, сплави, сполуки, суміші, що містять літій, вироби з них, відходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цій позиції.


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
- -[1C350.1] тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1);
-[1C350.2] хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2);
-[1C350.3] диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56);
-[1C350.4] щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.5] метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, A5);
-[1C350.6] диметилфосфіт (CAS 868-85-9, A6);
-[1C350.7] фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7);
-[1C350.8] триметилфосфіт (CAS 121-45-9, A8);
-[1C350.9] тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, A9);
-[1C350.10] 3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, A10);
-[1C350.11] 2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11);
-[1C350.12] 2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, A12);
-[1C350.13] 3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, A13);
-[1C350.14] фторид калію (CAS 7789-23-3, A14);
-[1C350.15] етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15);
-[1C350.16] диметиламін (CAS 124-40-3, A16);
-[1C350.17] діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17);
-[1C350.18] діетил-N, N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, A18);
-[1C350.19] діетилфосфіт (CAS 762-04-9, A19);
-[1C350.20] диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, A20);
-[1C350.21] етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, A21);
-[1C350.22] етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22);
-[1C350.23] щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.24] фторид водню (CAS 7664-39-3, A24);
-[1C350.25] метилбензилат (CAS 76-89-1, A25);
-[1C350.26] метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, A26);
-[1C350.27] 2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, A27);
-[1C350.28] пінаколіловий спирт (CAS 464-07-3, A28);
-[1C350.29] щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.30] триетилфосфіт (CAS 122-52-1, A30);
-[1C350.31] трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31);
-[1C350.32] бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32);
-[1C350.33] діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, A33);
-[1C350.34] диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34);
-[1C350.35] етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, A35);
-[1C350.36] метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, A36);
-[1C350.37] 3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, A37);
-[1C350.38] п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38);
-[1C350.39] пінаколін (CAS 75-97-8, A39);
-[1C350.40] ціанід калію (CAS 151-50-8, A40);
-[1C350.41] біфторид калію (CAS 7789-29-9, A41);
-[1C350.42] біфторид амонію (CAS 1341-49-7, A42);
-[1C350.43] фторид натрію (CAS 7681-49-4, A44);
-[1C350.44] біфторид натрію (CAS 1333-83-1, A43);
-[1C350.45] ціанід натрію (CAS 143-33-9, A45);
-[1C350.46] триетаноламін (CAS 102-71-6, A46);
-[1C350.47] пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, A47);
-[1C350.48] діізопропіламін (CAS 108-18-9, A48);
-[1C350.49] діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, A49);
-[1C350.50] сульфід натрію (CAS 1313-82-2, A50);
-[1C350.51] однохлориста сірка (CAS 10025-67-9, A51);
-[1C350.52] двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, A52);
-[1C350.53] триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, A53);
-[1C350.54] N, N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлор ид хлоргідрат(CAS 4261-68-1, A54);
-[1C350.55] метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55);
-[1C350.56] диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56);
-[1C350.57] дихлорид N, N-диметиламінофосфорилу (CAS 677-43-0, A57);
-[1C350.58] фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, A58);
-[1C350.59] етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, A59);
-[1C350.60] О, О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, A60);
-[1C350.61] О, О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, A61);
-[1C350.62] гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, A62);
-[1C350.63] дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, A63);


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[8C001] "Синтактична піна", призначена для підводного використання, яка має усі такі характеристики:

5. Експортний контроль товарів військов. призначення

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Оформлюється i видається Державною службою експортного контролю України. Може вимагатися як підстава для декларування та митного оформлення вказаного у коментарі товару за умови його належності до контрольних списків товарів, що підлягають експортному контролю.Дієз 30.08.2017

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-a) інших галогенів; b) кисню; або c) азоту; 10) рідинні окислювачі, що містять у своєму складі інгібовану димлячу бурим кольором азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

6. Наркотичнi засоби, психотропні речовини, прекурсор

     Один з документів:
     "5066" - Дозвiл на право ввезення(вивезення), чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин;
     "5068" - Дозвiл на право ввезення(вивезення), чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин (ВЕЗ "Крим");
     "5069" - Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про відсутність у товарах наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України яких здійснюється за наявності дозволу.
     Під час переміщення вказаних у коментарі товарів через митний кордон України підставою для їх пропуску та митного оформлення є Дозвiл на право ввезення(вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу(ст. 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори").Дієз 01.06.2012

Підстава:

Коментарі:
Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори
-Товари, на переміщення яких через митну територію України встановлено заборону (ст.196 МКУ)(ст.2, 13 Закона України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори)

7. Особливостi класифiкацiї товарiв

     Інформаційні листи Держмитслужби України стосовно класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД.Дієз 17.12.2021

Підстава:
8. Нормативи відбору проб і зразків

     У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товарiв для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.Дієз 13.01.2017

Підстава:
 • Наказ Мінфіну № 1058 від 02.12.2016
  Про затвердження Порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв ДФСУ iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень

Коментарі:
Інші продукти хімічної промисловості.

1. Єдиний збір в пункті пропуску

     Єдиний збiр справляється з транспортних засобiв, визначених у ст. 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV, якi перетинають державний кордон, за здiйснення у пунктах пропуску митного (у разi транзиту вантажу i транспортного засобу) контролю вантажу i транспортного засобу, за проїзд транспортного засобу автомобiльними дорогами та за проїзд автотранспорту з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.
     Не справляється у разi: перетинання державного кордону авiацiйними та водними транспортними засобами, залiзничними вагонами без вантажу, залiзничними пасажирськими вагонами, легковими автомобiлями; транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу; в'їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через держкордон без перетинання митного кордону; перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi.Дієз 01.01.2008

Підстава:
2. Небезпечні відходи

     Код документу: "5070" - Письмова згода (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв.
     Пропуск через митний кордон України та випуск у відповідний митний режим під час переміщення через митний кордон України (ввезення, вивезення, транзит), вказаних у коментарі товарів, здійснюються митними органами на підставі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку Міндовкілля про те, що відходи, які включені до Зеленого або Жовтого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 "Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням", затвердженого ПКМУ від 13.07.2000 року № 1120 (конкретно щодо виду документу, який необхідний див. у коментарі).

Дієз 25.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
382490
-(письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновок Мінприроди про те, що відходи, які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням)
-Уламки бетону

3. Експортний контроль

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Вказані у коментарі товари можуть експортуватись або імпортуватись лише суб'єктами господарювання, які отримали повноваження у порядку, затвердженому ПКМУ від 08.06.1998 № 838 (із змінами та доповненнями) за наявностi у них вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю.Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[1C107] Графітові та керамічні матеріали, крім тих, що визначені у позиції 1C007, а саме:


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[1C233] Літій, збагачений ізотопом літій-6 (6Li) відносно вмісту цього ізотопу в природному літії, та вироби або пристрої, що містять збагачений літій, а саме: елементарний літій, сплави, сполуки, суміші, що містять літій, вироби з них, відходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цій позиції.


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
- -[1C350.1] тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1);
-[1C350.2] хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2);
-[1C350.3] диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56);
-[1C350.4] щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.5] метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, A5);
-[1C350.6] диметилфосфіт (CAS 868-85-9, A6);
-[1C350.7] фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, A7);
-[1C350.8] триметилфосфіт (CAS 121-45-9, A8);
-[1C350.9] тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, A9);
-[1C350.10] 3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, A10);
-[1C350.11] 2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, A11);
-[1C350.12] 2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, A12);
-[1C350.13] 3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, A13);
-[1C350.14] фторид калію (CAS 7789-23-3, A14);
-[1C350.15] етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, A15);
-[1C350.16] диметиламін (CAS 124-40-3, A16);
-[1C350.17] діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, A17);
-[1C350.18] діетил-N, N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, A18);
-[1C350.19] діетилфосфіт (CAS 762-04-9, A19);
-[1C350.20] диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, A20);
-[1C350.21] етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, A21);
-[1C350.22] етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, A22);
-[1C350.23] щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, A23) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.24] фторид водню (CAS 7664-39-3, A24);
-[1C350.25] метилбензилат (CAS 76-89-1, A25);
-[1C350.26] метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, A26);
-[1C350.27] 2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, A27);
-[1C350.28] пінаколіловий спирт (CAS 464-07-3, A28);
-[1C350.29] щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, A29) див. Список товарів військового призначення;
-[1C350.30] триетилфосфіт (CAS 122-52-1, A30);
-[1C350.31] трихлористий миш'як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, A31);
-[1C350.32] бензилова кислота (CAS 76-93-7, A32);
-[1C350.33] діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, A33);
-[1C350.34] диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, A34);
-[1C350.35] етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, A35);
-[1C350.36] метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, A36);
-[1C350.37] 3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, A37);
-[1C350.38] п'ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, A38);
-[1C350.39] пінаколін (CAS 75-97-8, A39);
-[1C350.40] ціанід калію (CAS 151-50-8, A40);
-[1C350.41] біфторид калію (CAS 7789-29-9, A41);
-[1C350.42] біфторид амонію (CAS 1341-49-7, A42);
-[1C350.43] фторид натрію (CAS 7681-49-4, A44);
-[1C350.44] біфторид натрію (CAS 1333-83-1, A43);
-[1C350.45] ціанід натрію (CAS 143-33-9, A45);
-[1C350.46] триетаноламін (CAS 102-71-6, A46);
-[1C350.47] пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, A47);
-[1C350.48] діізопропіламін (CAS 108-18-9, A48);
-[1C350.49] діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, A49);
-[1C350.50] сульфід натрію (CAS 1313-82-2, A50);
-[1C350.51] однохлориста сірка (CAS 10025-67-9, A51);
-[1C350.52] двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, A52);
-[1C350.53] триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, A53);
-[1C350.54] N, N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлор ид хлоргідрат(CAS 4261-68-1, A54);
-[1C350.55] метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, A55);
-[1C350.56] диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, A56);
-[1C350.57] дихлорид N, N-диметиламінофосфорилу (CAS 677-43-0, A57);
-[1C350.58] фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, A58);
-[1C350.59] етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, A59);
-[1C350.60] О, О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, A60);
-[1C350.61] О, О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, A61);
-[1C350.62] гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, A62);
-[1C350.63] дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, A63);


Дієз 19.10.2018

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-[8C001] "Синтактична піна", призначена для підводного використання, яка має усі такі характеристики:

4. Експортний контроль товарів військов. призначення

     Один з документів:
     "5010" - Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв;
     "5012" - Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв.
     Оформлюється i видається Державною службою експортного контролю України. Може вимагатися як підстава для декларування та митного оформлення вказаного у коментарі товару за умови його належності до контрольних списків товарів, що підлягають експортному контролю.Дієз 30.08.2017

Підстава:

Коментарі:
Згідно перехідних таблиць від УКТ ЗЕД 2014 р. (ГС 2012) до УКТ ЗЕД 2020 р. (ГС 2017) оригінальний код :
3824909790
-a) інших галогенів; b) кисню; або c) азоту; 10) рідинні окислювачі, що містять у своєму складі інгібовану димлячу бурим кольором азотну кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

5. Наркотичнi засоби, психотропні речовини, прекурсор

     Один з документів:
     "5066" - Дозвiл на право ввезення(вивезення), чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин;
     "5068" - Дозвiл на право ввезення(вивезення), чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин (ВЕЗ "Крим");
     "5069" - Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про відсутність у товарах наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України яких здійснюється за наявності дозволу.
     Під час переміщення вказаних у коментарі товарів через митний кордон України підставою для їх пропуску та митного оформлення є Дозвiл на право ввезення(вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу(ст. 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори").Дієз 01.06.2012

Підстава:

Коментарі:
Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори
-Товари, на переміщення яких через митну територію України встановлено заборону (ст.196 МКУ)(ст.2, 13 Закона України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори)

6. Забезпечення сплати митних платежів

     Вiдповiдно до положень частини другої статтi 305 Митного кодексу України транзитні перевезення митною територію України вказаних у коментарі товарів здiйснюються за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв.Дієз 06.01.2020

Підстава:
 • Постанова КМУ № 461 від 21.05.2012
  Про затвердження перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю та/або перемiщення територiєю України транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати платежiв
 • Постанова КМУ № 979 від 27.11.2019
  Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 450 i N 461

Коментарі:
Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені
7. Особливостi класифiкацiї товарiв

     Інформаційні листи Держмитслужби України стосовно класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД.Дієз 17.12.2021

Підстава:

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.