Переработка давальческого сырья

ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

     З 01.06.2012, дати набрання чинностi Митного кодексу України в редакцiї 2012 року, товари, що перемiщуються через митний кордон України з метою переробки в якостi давальницької сировини, помiщуються в митнi режими переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї.

     Додатково див. "Оформлення в митнi режими" - "Переробки" в роздiлi програми "Каталог".

     Закон України вiд 15.09.95 № 327/95 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" втратив чиннiсть з 01.06.2012 вiдповiдно до пiдпункту 28 пункту 2 Роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1487-ЕП від 28.12.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 261 від 28.03.2007
Про втрату чинностi наказу Державної митної служби України вiд 09.12.2003 N 847
Постанова КМУ № 619 від 13.04.2007
Про тимчасову заборону ввезення окремих видiв давальницької сировини на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/622-ЕП від 13.04.2007
Наказ Мінфіну № 402 від 26.03.2007
Про затвердження Перелiку товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно з УКТЗЕД, на якi Мiнiстерством фiнансiв видаються документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/332-ЕП від 18.04.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/654-ЕП від 18.04.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1/473-ЕП від 18.05.2007
Щодо перелiку товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно за УКТЗЕД, на якi Мiнiстерством фiнансiв України видаються документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв
Постанова КМУ № 1351 від 21.11.2007
Про тимчасову заборону ввезення окремих видiв давальницької сировини на митну територiю України та проведення операцiй, пов'язаних з її переробкою
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1966-ЕП від 26.11.2007
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2007 N 1351
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1975-ЕП від 27.11.2007
Щодо набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2007 N 1351
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/27-ЕП від 10.01.2008
Щодо Закону України N 1109-V вiд 31.05.07
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15/17-ЕП від 08.01.2008
Щодо Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/55-ЕП від 14.01.2008
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 10.01.08 N 15/27-ЕП
Постанова КМУ № 386 від 17.04.2008
Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/898-ЕП від 05.05.2008
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.04.2008 N 386
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1070-ЕП від 29.05.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 617 від 06.06.2008
Про посилення контролю за переробкою окремих категорiй товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/765-ЕП від 10.06.2008
Наказ Мінфіну № 925 від 14.07.2008
Про внесення змiн до Перелiку товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно з УКТЗЕД, на якi Мiнiстерством фiнансiв України видаються документи, необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/9175-ЕП від 18.08.2008
Щодо посилення контролю за дотриманням митного режиму переробки товарiв груп 01-24 згiдно з УКТЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 907 від 18.08.2008
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 06.06.08 N 617
Наказ ДМСУ (до 2012) № 909 від 18.08.2008
Про затвердження Плану заходiв щодо посилення контролю за режимом переробки на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/2082-ЕП від 13.11.2008
Лист Мінюсту № 20-91-1445 від 14.01.2005
Щодо доручення Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/12660-ЕП від 19.11.2008
Про лист Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.01.05 N 20-91-1445
Розпорядження КМУ № 1520-р від 10.12.2008
Про внесення змiни до перелiку окремих товарних позицiй, сплата за якими ввiзного мита, податкiв та зборiв пiдприємствами у разi здiйснення операцiй з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 1078 від 03.12.2008
Питання ввезення на митну територiю України як давальницької сировини товарiв групи 02 згiдно з УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/2259-ЕП від 12.12.2008
Про заборону ввезення м'ясосировини в якостi давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 1415-ЕП від 12.12.2008
Щодо заборони ввезення товарiв 02 групи в якостi давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2016-ЕП від 18.12.2008
Закон України ВР № 922-VI від 04.02.2009
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо запобiгання негативним наслiдкам впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток агропромислового комплексу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/409-ЕП від 24.03.2009
Щодо опублiкування та набуття чинностi Закону України
Постанова КМУ № 269 від 25.03.2009
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1015-ЕП від 24.07.2009
Щодо критерiю достатньої переробки цукрових сиропiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/2-3/1538-ЕП від 20.08.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/1329-ЕП від 18.09.2009
Розпорядження КМУ № 1196-р від 23.09.2009
Про доповнення додатка до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26
Наказ ДМСУ (до 2012) № 727 від 06.08.2009
Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1368-ЕП від 16.10.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/2103-ЕП від 24.11.2009
Про перевiрку критерiю достатньої переробки холодильникiв
Розпорядження КМУ № 1459-р від 02.12.2009
Про доповнення додатка до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2006 р. N 26
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1647-ЕП від 10.12.2009
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1067 від 06.11.2009
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмиткому вiд 14.08.96 N 382
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/12550-ЕП від 24.12.2009
Про застосування митного режиму переробки на митнiй територiї України
Інше № К-1946/09 від 16.12.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10.14/819-ЕП від 29.01.2010
Щодо критерiю достатньої переробки ванiльного цукру з Росiйської Федерацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/271-ЕП від 05.02.2010
Про перевiрку критерiю достатньої переробки холодильникiв
Наказ ДПАУ № 84 від 16.02.2010
Про затвердження Змiн до Порядку видачi, облiку, вiдстрочення та оплати (погашення) векселя, що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-13092 від 09.12.1998
Про доведення додаткової iнформацiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.