Лизинг, арендные сделки

ЛIЗИНГ, ОРЕНДНI УГОДИ

     Лiзинг - це пiдприємницька дiяльнiсть, яка спрямована на iнвестування власних або залучених фiнансових засобiв i полягає в наданнi лiзингодавцем в виключне користування на певний строк лiзингоотримувачу майна, що є у власностi лiзингодавця або набувається ним у власнiсть за дорученням i узгодженням з лiзингоотримувачем у вiдповiдного продавця майна, за умови сплати лiзингоотримувачем перiодичної лiзингової платнi.

     Лiзинговi операцiї регулюються Законом України вiд 16.12.1997 N 723/97-ВР "Про фiнансовий лiзинг" (в редакцiї Закону України вiд 11.12.2003 N 1381-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про лiзинг"). В залежностi вiд умов зовнiшньоекономiчного договору лiзингу та напряму перемiщення майна, митне оформлення таких товарiв можливо в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, iмпорту (випуск для вiльного обiгу) або експорту.

     Додатково дивись:

     Конвенцiя УНIДРУА "Про мiжнародний фiнансовий лiзинг";

     Конвенцiя "Про мiждержавний лiзинг";

     Конвенцiя "Про тимчасове ввезення"(Стамбул, 1990).

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9142 від 09.12.1996
Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України
Закон України ВР № 723/97-ВР від 16.12.1997
Про фiнансовий лiзинг
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3101 від 27.03.1998
Щодо лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй, що оформляються у режимi "тимчасове ввезення/вивезення" i здiйснюються суб'єктами ЗЕД, до яких наказами МЗЕЗiТУ застосованi спецiальнi санкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7787 від 22.07.1998
Щодо порядку пропуску та митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться в Україну для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 558 від 09.09.1998
Щодо митного контролю за товарами,заявленими в митний режим "тимчасове ввезення"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2476-ЕП від 19.10.1998
Постанова КМУ № 1297 від 17.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Постанова КМУ № 1753 від 07.11.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-185-ЕП від 25.01.1999
Щодо скасування листiв Держмитслужби
Постанова НБУ № 136 від 24.03.1999
Про затвердження Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю за експортними, iмпортними операцiями
Міждержавна угода від 25.11.1998
Конвенцiя про мiждержавний лiзинг
Лист НБУ № 13-211/1447 від 26.05.1999
Щодо надання iнформацiї за формою N 531
Лист НБУ № 13-111/1001 від 03.06.1999
Про постанову Правлiння НБУ вiд 24.03.99 N 136
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2569-ЕП від 16.08.1999
Лист ВР № 06-10/546 від 20.07.1999
Як оформляти електричнi машини,ввезенi з-за кордону для ремонту на українському пiдприємствi
Наказ Мінтрансу № 364 від 12.07.1999
Про затвердження Порядку надання висновкiв щодо обґрунтованостi причин перевищення термiнiв повернення виручки в iноземній валютi за договорами лiзингу
Постанова КМУ № 2168 від 29.11.1999
Про внесення змiн до Положення про Сорочинський ярмарок
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4063-ЕП від 22.12.1999
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 16.08.99 N 15/1-2569-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-283-ЕП від 01.02.2000
Щодо надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.01.2000 N 51
Лист ДПАУ № 420/5/16-1318 від 21.01.2000
О продлении срока временного пребывания зерновых комбайнов
Постанова КМУ № 255 від 10.02.2000
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 51
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-634-ЕП від 28.02.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 83 від 16.02.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення об'єктiв лiзингу (оренди), що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-930-ЕП від 21.03.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 16.02.2000 N 83
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1198-ЕП від 05.04.2000
Щодо оподаткування операцiй з ввезення товарiв за договорами оренди (лiзингу)
Наказ КРМ № 312 від 19.04.2000
Про внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 16.02.99 р. N 85
Лист ДПАУ № 4509/7/16-1305-26 від 30.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2245-ЕП від 16.06.2000
Щодо митного оформлення iноземних напiвпричепiв
Інше від 19.07.2000
Розпорядження КМУ № 140-р від 23.04.2001
Про митне оформлення лiтакiв, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/10-2161-ЕП від 26.04.2001
Щодо митного оформлення лiтакiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-2370-ЕП від 15.03.2002
До листа Держмитслужби вiд 05.04.2000 N 15/3-1198-ЕП
Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002
Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, лiзингу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-3100-ЕП від 04.04.2002
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 134 від 10.05.2002
Про затвердження Порядку розгляду документiв, поданих резидентом для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору до видiв, визначених у Закону України вiд 23.09.1994 N 185/94-ВР
Постанова КМУ № 1356 від 12.09.2002
Про внесення змiни до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2002 р. N 257
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15-11949-ЕП від 04.12.2002
Щодо митного оформлення вантажiв, що ввозяться на територiї спецiальних економiчних зон вiдповiдно до договорiв фiнансового лiзингу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2826-ЕП від 20.11.1998
Лист НБУ № 13-111/3928 від 22.09.2003
Лист ДПАУ № 6/6/15-2416 від 02.01.2003
Закон України ВР № 1381-IV від 11.12.2003
Про внесення змiн до Закону України "Про лiзинг"
Постанова КМУ № 571 від 29.04.2004
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України та визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1998 р. N 913
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/6784-ЕП від 27.05.2004
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДПАУ № 14289/7/15-2417-15 від 29.07.2004
Лист ДПАУ № 625/4/15-1110 від 14.12.2004
Щодо оподаткування операцiй оперативного лiзингу
Лист ДПАУ № 10694/5/15-2416-26 від 05.12.2003
Про податок на додану вартiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-15-17831 від 17.12.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-1187-ЕП від 04.03.2005
Про митне оформлення тимчасового вивезення товарiв за договором оренди
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-48/2613-ЕП від 17.03.2005
Про передання в оренду майна
Лист ДПАУ № 3327/6/15-2315 від 20.04.2005

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.