Автотранспортные средства

АВТОТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

     Для ознайомлення з правилами перемiщення через митний кордон автотранспортних засобiв перш за все необхiдно розподiлити їх за деякими ознаками. Згiдно з Українською класифiкацiєю товаров зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД) автомобiлi вiднесено до групи 87, яка включає:

     код 8701 за УКТЗЕД - трактори;

     код 8702 за УКТЗЕД - автомобiлi, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя;

     код 8703 за УКТЗЕД - автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi;

     код 8704 за УКТЗЕД - автомобiлi вантажнi;

     код 8705 за УКТЗЕД - автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi).

     Легковi автомобiлi можуть належати як громадянину-резиденту, так i громадянину-нерезиденту, та перемiщуватися через митний кордон України з метою:

     - постiйного ввезення в Україну (iмпорт);

     - тимчасового ввезення в Україну (пiд зобов'язання про зворотнє вивезення);

     - постiйного вивезення за межi України (експорт);

     - тимчасового вивезення за межi України (пiд зобов'язання про зворотнє ввезення);

     - транзиту через територiю України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2053-ЕП від 26.05.2004
Наказ КРМ № 525 від 20.05.2004
Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв до транспортних засобiв), що ввозяться громадянами в Україну
Наказ КРМ № 525 від 20.05.2004
Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв до транспортних засобiв), що ввозяться громадянами в Україну
Наказ КРМ № 569 від 05.06.2004
Щодо передачi повноважень стосовно вирiшення певних питань пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2368-ЕП від 18.06.2004
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2368-ЕП від 18.06.2004
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 34/34-2898-ЕП від 13.07.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 05.07.04 N 25/14-34/8375-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 34/34-2898-ЕП від 13.07.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 05.07.04 N 25/14-34/8375-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2914-ЕП від 14.07.2004
Закон України ВР № 1970-IV від 01.07.2004
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/9439-ЕП від 29.07.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3248-ЕП від 03.08.2004
Щодо внесення змiн до деяких законодавчих актiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3335-ЕП від 05.08.2004
Про страхування громадянської вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-9-16/10657-ЕП від 31.08.2004
Про застосування положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
Постанова КМУ № 1369 від 15.10.2004
Про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженням дипломатичної служби за кордоном
Постанова КМУ № 1369 від 15.10.2004
Про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженням дипломатичної служби за кордоном
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-4686-ЕП від 20.10.2004
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.10.04 N 1369
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-4686-ЕП від 20.10.2004
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.10.04 N 1369
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/14766-ЕП від 14.12.2004
Про застосування положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
Наказ Мінюсту № 137/5/2732 від 08.12.2004
Про внесення змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв
Наказ МВС № 1528 від 09.12.2004
Про затвердження технiчних описiв нацiонального посвiдчення водiя та свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу нових зразкiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/6-9-16/15021-ЕП від 20.12.2004
Про вимоги до технологiчних схем митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв на ВМК
Постанова КМУ № 1730 від 23.12.2004
Про затвердження Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України
Постанова КМУ № 5 від 06.01.2005
Про затвердження розмiрiв страхових платежiв за договорами мiжнародного обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Постанова КМУ № 46 від 15.01.1994
Про внесення змiн до Положення про порядок сплати до держбюджету рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10-22/0806-ЕП від 28.02.2005
Про окремi питання квалiфiкацiї порушень митних правил при перемiщеннi громадянами транспортних засобiв
Розпорядження № 3470 від 01.02.2005
Про погодження Статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/2807-ЕП від 21.03.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 222 від 30.03.2005
Про органiзацiю митного контролю автотранспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2168-ЕП від 21.04.2005
Про органiзацiю митного контролю автотранспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9/4523-ЕП від 25.04.2005
Про вiдкликання листiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/5420-ЕП від 16.05.2005
Про зняття з контролю ВМД АТЗ
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-2891-ЕП від 27.05.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/22-ЕП від 12.01.2005
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004 N 1730
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/7191-ЕП від 21.06.2005
Про порядок надання iнформацiї
Закон України ВР № 2739-ІV від 06.07.2005
Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв
Закон України ВР № 2739-ІV від 06.07.2005
Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв
Закон України ВР № 2740-IV від 06.07.2005
Про внесення змін до Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/9207-ЕП від 29.07.2005
Щодо набуття чинності Законом України від 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/-10242-ЕП від 19.08.2005
Щодо тимчасового ввезення транспортних засобiв громадянами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/11594-ЕП від 16.09.2005
Щодо застосування положень статтi 1 Закону України вiд 06.07.2005 N 2739-IV
Наказ МВС № 335 від 10.04.2002
Про затвердження Iнструкцiї про проведення державної реєстрацiї, перереєстрацiї та облiку транспортних засобiв, оформлення i видачi реєстрацiйних документiв, номерних знакiв на них
Наказ ДМСУ (до 2012) № 876 від 19.09.2005
Про визнання деяких наказiв Держмитслужби України такими, що втратили чиннiсть
Лист ВР № 06-10/10-956 від 19.09.2005
Лист ВР № 06-10/10-956 від 19.09.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/12165-ЕП від 29.09.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/12165-ЕП від 29.09.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/13441-ЕП від 26.10.2005
Щодо транзиту через митну територiю України транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2156-ЕП від 21.11.2005
Щодо впорядкування звiтностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2156-ЕП від 21.11.2005
Щодо впорядкування звiтностi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.