ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.10.1997 р. N 11/1-9748

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо застосування положень Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукiї"

     До вiдома та використання в роботi повiдомляємо, що Законом України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" вiд 17.07.97 р. N 468/97-ВР, який набув чинностi з 07.10.97 р. вiдповiдно до статтi 1 скасовано всi пiльги по сплатi ввiзного (iмпортного) мита для фiзичних або юридичних осiб, якi надавались iншими законодавчими актами України при ввезеннi товарiв, що зазначенi у 1-24 групi ТН ЗЕД, а саме:

     1. Статтею 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України" вiд 11.01.93 р. N 4-93 в редакцiї Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд N 54-93;

     2. Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.95 р. N 327/95 - ВР;

     Звертаємо вашу увагу, що при митному оформленнi готової продукцiї, виготовленої за кордоном з сировини українського замовника, ввiзне мито та податок на додану вартiсть стягуються на загальних пiдставах.

     3. Постановою Верховної Ради України "Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб" вiд 19.02.97 р. N 85/97 - ВР;

     4. Пунктом "и" Статтi 19 Закону України "Про єдиний митний тариф" вiд 05.02.92 р. N 2097-ХII в редакцiї Закону України "Про внесення змiн i доповнень до деяких законодавчих актiв України з питань пiльгового оподаткування пiдприємств i органiзацiй всеукраїнських та мiжнародних об'єднань громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" 10.07.96 р. N 303/96-ВР.

     По товарам, що класифiкуються у 1-24 групах ТН ЗЕД забороняється надавати вiдстрочення сплати мита та податку на додану вартiсть.

     В зв'язку з цим, донарахувати та стягнути суми ввiзного мита за ВМД на iмпортнi товари 1-24 групи, що були оформленнi iз наданням пiльг по сплатi ввiзного мита вiдповiдно до вищезазначених законодавчих актiв, з 07.10.97 р. по дату отримання цього листа вiдповiдно до ст. 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Голова Служби Л.Деркач

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.