КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 жовтня 2011 р. N 1109


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 жовтня 2011 р. N 1109

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У назвi, в абзацах першому i третьому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 1992 р. N 78 "Про змiни порядку вiдрахувань iз заробiтної плати засуджених, що утримуються в установах Державного департаменту з питань виконання покарань" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 1999 р. N 1988 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 43, ст. 2154) i вiд 2 грудня 2009 р. N 1290 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 93, ст. 3176), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Державна пенiтенцiарна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У пунктi 11 додатка 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1992 р. N 336 "Про норми харчування осiб, якi тримаються в установах виконання покарань, слiдчих iзоляторах Державної кримiнально-виконавчої служби, iзоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподiльниках та iнших приймальниках Мiнiстерства внутрiшнiх справ" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2004 р. N 102 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 5, ст. 231) i вiд 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2233), слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     3. В абзацi тринадцятому пункту 1, абзацi восьмому пiдпункту "б", абзацi двадцять восьмому пiдпункту "в", абзацi другому пiдпункту "г" пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги рокiв, призначення та виплати пенсiй i грошової допомоги особам офiцерського складу, прапорщикам, мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та членам їхнiх сiмей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233, N 48, ст. 3200; 2007 р., N 71, ст. 2682; 2009 р., N 85, ст. 2876; 2011 р., N 56, ст. 2243) слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї".

     4. У пiдпунктi "г" пункту 9 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 р. N 731 (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, ст. 896, N 95, ст. 3136; 2009 р., N 40, ст. 1355), слова "Держкомпiдприємництва чи його територiального органу про погодження проекту регуляторного акта або копiя рiшення Урядового комiтету з питань економiчної полiтики та європейської iнтеграцiї" замiнити словами "Мiнекономрозвитку про погодження проекту регуляторного акта".

     5. В абзацi третьому пункту 6 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 27, ст. 1959; 2007 р., N 47, ст. 1933; 2010 р., N 16, ст. 744), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачi посвiдчень i нагрудних знакiв ветеранiв вiйни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 2, ст. 46; 2007 р., N 30, ст. 1216; 2009 р., N 3, ст. 85, N 73, ст. 2508; 2010 р., N 65, ст. 2250):

     1) в абзацi третьому пункту 4 постанови слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби";

     2) в абзацi першому пункту 7 та абзацi другому пункту 71 Положення про порядок видачi посвiдчень i нагрудних знакiв ветеранiв вiйни, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     7. В абзацi третьому пункту 12 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 16, ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080, N 37, ст. 1981; 2006 р., N 14, ст. 986, N 22, ст. 1609; 2007 р., N 30, ст. 1216, N 33, ст. 1341; 2010 р., N 9, ст. 450, N 68, ст. 2460), та додатку 1 до зазначеної постанови слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словом "ДПтС".

     8. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996 р. N 1454 "Про невiдкладнi заходи щодо залучення до працi осiб, якi вiдбувають покарання в мiсцях позбавлення волi" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2004 р. N 1607 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 49, ст. 3206) i вiд 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2233), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Державна пенiтенцiарна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. В абзацi третьому пунктiв 7 i 9 Положення про порядок консервацiї основних виробничих фондiв пiдприємств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1997 р. N 1183 "Про порядок консервацiї основних виробничих фондiв пiдприємств" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 44, с. 28; 1999 р., N 8, ст. 290; 2006 р., N 31, ст. 2233), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     10. У Положеннi про державну реєстрацiю статутiв територiальних громад, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1150 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1133; 2004 р., N 27, ст. 1774):

     1) у пунктi 1 Положення слова "а статутiв територiальних громад мiст Києва," замiнити словами "статуту територiальної громади мiста Києва - Укрдержреєстром, а статутiв територiальних громад мiста";

     2) у додатку 1 до Положення слова "управлiння юстицiї" замiнити словом "органу".

     11. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49, ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30, ст. 2131; 2009 р., N 65, ст. 2270; 2010 р., N 60, ст. 2086; 2011 р., N 69, ст. 2624):

     1) в абзацi другому пункту 1 постанови слова "Державним комiтетом архiвiв" замiнити словами "Державною архiвною службою";

     2) у пунктах 49 i 50 Iнструкцiї, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом".

     12. У пунктi 15 Правил медичного огляду з метою виявлення ВIЛ-iнфекцiї, облiку ВIЛ-iнфiкованих i хворих на СНIД та медичного нагляду за ними, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 1998 р. N 2026 "Питання запобiгання та захисту населення вiд ВIЛ-iнфекцiї та СНIД" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1895), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "Мiн'юст".

     13. У назвi та абзацi третьому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1999 р. N 653 "Про заходи щодо забезпечення дiяльностi Державного департаменту з питань виконання покарань" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 16, ст. 661; 2009 р., N 93, ст. 3176) слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби".

     14. У пунктi 11 та пiдпунктi "б" пункту 17 Положення про державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 р. N 1109 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1178; 2002 р., N 34, ст. 1612; 2003 р., N 37, ст. 1981), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     15. У пунктi 2 Порядку формування та розподiлу квот на закупiвлю вовни, овчин, каракулю i смушкiв у вiвчарських господарствах та вiдшкодування рiзницi мiж регульованими i дiючими цiнами на них, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 1999 р. N 2255 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 50, ст. 2451; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 47, ст. 1933), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     16. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 вересня 2000 р. N 1393 "Про створення галузевого державного архiву Державного департаменту з питань виконання покарань" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 36, ст. 1544):

     1) у назвi постанови слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби";

     2) у пунктi 1 слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби", а слова "кримiнально-виконавчої системи" - словами "кримiнально-виконавчої служби";

     3) пункти 2 i 3 виключити.

     17. У Положеннi про порядок надання Державнiй прикордоннiй службi та виконання нею доручень правоохоронних i розвiдувальних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 2001 р. N 35 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 4, ст. 119; 2006 р., N 13, ст. 883; 2009 р., N 23, ст. 742):

     1) абзац восьмий пункту 5 викласти у такiй редакцiї:

     "Голови ДПтС або його заступникiв, начальникiв територiальних органiв управлiння ДПтС в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi або їх заступникiв;";

     2) у пунктi 16 слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словом "Мiн'юстом".

     18. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштiв, отриманих органами державної влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до законодавства та їх розмiри" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37, ст. 1697; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2010 р., N 1, ст. 30; 2011 р., N 39, ст. 1605) у позицiї "Мiн'юст":

     у графi "Вид витрат" абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "витрати, пов'язанi з органiзацiєю надання вiддiлами державної реєстрацiї актiв цивiльного стану платних послуг, у тому числi оплатою працi додатково залучених працiвникiв вiддiлiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, крiм державних службовцiв";

     у графi "Розмiр коштiв, що спрямовуються на органiзацiю надання послуг" абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "100 вiдсоткiв плати за платнi послуги, якi надаються вiддiлами державної реєстрацiї актiв цивiльного стану вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану".

     19. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2001 р. N 1348 "Про норми годування штатних тварин вiйськових частин, закладiв, установ i органiзацiй Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, структурних пiдроздiлiв Державної спецiальної служби транспорту, органiв внутрiшнiх справ, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та установ кримiнально-виконавчої системи" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 41, ст. 1350, N 57, ст. 1930; 2010 р., N 86, ст. 3042):

     1) у постановi:

     у назвi та текстi постанови слова "кримiнально-виконавчої системи" замiнити словами "кримiнально-виконавчої служби";

     у пунктi 2 слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi";

     2) у назвi норм годування штатних тварин вiйськових частин, закладiв, установ i органiзацiй Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, структурних пiдроздiлiв Державної спецiальної служби транспорту, органiв внутрiшнiх справ, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та установ кримiнально-виконавчої системи, затверджених зазначеною постановою, слова "кримiнально-виконавчої системи" замiнити словами "кримiнально-виконавчої служби";

     3) у нормах замiни продуктiв i фуражу пiд час їх видачi для годування штатних тварин вiйськових частин, закладiв, установ i органiзацiй Збройних Сил, iнших вiйськових формувань, структурних пiдроздiлiв Державної спецiальної служби транспорту, органiв внутрiшнiх справ, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та установ кримiнально-виконавчої системи, затверджених зазначеною постановою:

     у назвi слова "кримiнально-виконавчої системи" замiнити словами "кримiнально-виконавчої служби";

     у примiтцi слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     20. У пунктi 3 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 жовтня 2001 р. N 1450 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 28, ст. 1870; 2006 р., N 22, ст. 1609), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     21. У текстi Мiжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нацiї" на 2002 - 2011 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 сiчня 2002 р. N 14 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 9, ст. 403), у роздiлi "Заходи щодо виконання Програми" у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     22. У Положеннi про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2002 р. N 319 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 588; 2006 р., N 22, ст. 1624; 2011 р., N 12, ст. 519):

     1) в абзацi першому пункту 5 слова "Державним департаментом страхового фонду документацiї" замiнити словом "Мiн'юстом";

     2) в абзацi шостому пункту 11 слово "МНС" замiнити словом "Мiн'юсту";

     3) в абзацi другому пункту 19 слова "Державного департаменту страхового фонду документацiї" замiнити словом "Мiн'юсту";

     4) у пунктах 4, 7, 8, 13 i 16 слова "Державний департамент страхового фонду документацiї" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Укдержархiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, iнших вiйськових формувань та осiб рядового, начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 739; 2006 р., N 11, ст. 716, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233, N 50, ст. 3324; 2010 р., N 92, ст. 3270):

     1) у пунктi 2 постанови:

     в абзацi першому слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi";

     в абзацi третьому слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби", а слово "Департаменту" - словом "служб";

     2) у пiдпунктi "в" пункту 1 та абзацi третьому пункту 7 примiток до норми N 1 - загальновiйськової норм харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань та пунктi 1 примiток до норм замiни продуктiв харчування вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словом "ДПтС".

     24. У назвi роздiлу XXI додатка 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544; 2006 р., N 8, ст. 432) слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     25. У перелiку центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, вiдповiдальних за виконання зобов'язань, що випливають iз членства України в мiжнародних органiзацiях, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участi центральних органiв виконавчої влади у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747), у графi "Центральнi органи виконавчої влади, iншi державнi органи" слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     26. У пунктi 8 Типового положення про державну надзвичайну протиепiдемiчну комiсiю при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнiй, Київськiй та Севастопольськiй мiськiй, районнiй державнiй адмiнiстрацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1501 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1929):

     1) в абзацi другому слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС";

     2) в абзацi третьому слова "управлiнь Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "територiальних органiв управлiння ДПтС".

     27. У Типовому положеннi про архiвний вiддiл районної, районної у мiстi Києвi i Севастополi державної адмiнiстрацiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 жовтня 2002 р. N 1616 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 44, ст. 2024; 2003 р., N 25, ст. 1199; 2007 р., N 64, ст. 2498):

     1) у пунктi 1 слово "Держкомархiву" замiнити словом "Укрдержархiву";

     2) у пунктi 2 слова "наказами Держкомархiву" замiнити словами "наказами Мiн'юсту та Укрдержархiву";

     3) в абзацi другому пункту 9 слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом".

     28. У Типовому положеннi про державний архiв областi, мiста Києва i Севастополя, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2002 р. N 1641 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 44, ст. 2034; 2007 р., N 64, ст. 2498):

     1) у пунктi 2 слова "наказами Держкомархiву" замiнити словами "наказами Мiн'юсту та Укрдержархiву";

     2) в абзацi другому пункту 10 слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом";

     3) у текстi Типового положення слово "Держкомархiв" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Укрдержархiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     29. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2002 р. N 1740 "Про затвердження Порядку здiйснення добровiльного медичного обстеження наречених" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 47, ст. 2128; 2003 р., N 11, ст. 475; 2007 р., N 38, ст. 1519):

     1) в абзацi другому пункту 2 постанови слова "Мiнiстерству юстицiї" замiнити словами "Державнiй реєстрацiйнiй службi", а слова "державними органами" замiнити словами "органами державної";

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 3 слова "Державний орган" замiнити словами "Орган державної";

     у пунктi 4 слова "державних органiв" замiнити словами "органiв державної".

     30. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 61 "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцiєю, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 120) пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Державнiй реєстрацiйнiй службi - на документах, що видаються цiєю Службою та структурними пiдроздiлами територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї, що забезпечують реалiзацiю повноважень Державної реєстрацiйної служби;".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

     31. У додатку до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2003 р. N 132 "Про використання та пiдтримання у контрольному станi довiдникiв суб'єктiв формування Державної iнформацiйної системи реєстрацiйного облiку фiзичних осiб та їх документування" - iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 2006 р. N 327 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 11, ст. 752), у графi "Вiдповiдальнi за пiдтримання довiдника у контрольному станi" слова "Мiн'юст" i "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити вiдповiдно словами "Укрдержреєстр" i "ДПтС".

     32. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2003 р. N 1831 "Деякi питання вiдрядження осiб начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, Державної кримiнально-виконавчої служби та податкової мiлiцiї до органiв виконавчої влади, iнших цивiльних установ" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2516; 2006 р., N 31, ст. 2233; 2008 р., N 18, ст. 501) слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби".

     33. В абзацi четвертому пункту 9 Порядку облiку пожеж та їх наслiдкiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2003 р. N 2030 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 52, ст. 2802; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 30, ст. 1216; 2008 р., N 27, ст. 841; 2009 р., N 68, ст. 2359), слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     34. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2004 р. N 177 "Про забезпечення щорiчної виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 7, ст. 396; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200; 2007 р., N 30, ст. 1216) слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi".

     35. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2004 р. N 410 "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрацiї iпотек" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 13, ст. 896):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерство юстицiї" замiнити словами "Державну реєстрацiйну службу";

     2) в абзацi третьому пункту 2 Тимчасового порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiн'юст" замiнити словом "Укрдержреєстр".

     36. У пiдпунктi 5 пункту 5 Положення про пiклувальнi ради при спецiальних виховних установах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2004 р. N 429 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 13, ст. 905), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     37. У текстi Порядку виплати грошової компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування деяким категорiям громадян, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2004 р. N 785 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1598; 2008 р., N 51, ст. 1693), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     38. В абзацi першому розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2004 р. N 890 "Про монiторинг i оцiнку ефективностi заходiв, що забезпечують контроль стану епiдемiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу за нацiональними показниками" слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi".

     39. В абзацi першому пункту 4 та абзацi восьмому пункту 78 Порядку розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. N 1112 "Деякi питання розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 35, ст. 2337; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200; 2007 р., N 30, ст. 1216; 2009 р., N 54, ст. 1873), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     40. В абзацi другому пункту 2 та першому реченнi абзацу першого пункту 3 Механiзму перерахування коштiв, якi спрямовуються на виплату щомiсячної державної адресної допомоги до пенсiї (дотацiї), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 вересня 2004 р. N 1215 "Про пiдвищення рiвня пенсiйного забезпечення" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     41. В абзацi другому пункту 10 та першому реченнi абзацу четвертого пункту 11 Порядку проведення грошової оцiнки документiв Нацiонального архiвного фонду, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2004 р. N 1649 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 50, ст. 3277; 2008 р., N 75, ст. 2520), слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом".

     42. В абзацi третьому пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 квiтня 2005 р. N 266 "Про порядок реалiзацiї м'яса з державного резерву" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 15, ст. 757) слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi".

     43. У пунктi 6 Порядку передачi наукової документацiї з дослiдження археологiчної спадщини, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2005 р. N 1255 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3298), слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом".

     44. В абзацi першому пункту 6 Типового положення про раду з питань реалiзацiї спiльного iз Свiтовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВIЛ/СНIДом в Українi", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2005 р. N 1287 "Питання реалiзацiї спiльного iз Свiтовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВIЛ/СНIДом в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3323), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "управлiння ДПтС".

     45. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2006 р. N 143 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового профiлактичного огляду певних категорiй населення на виявлення туберкульозу" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 7, ст. 356) слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi".

     46. Пункт 2 Порядку виконання на територiї України Конвенцiї про цивiльно-правовi аспекти мiжнародного викрадення дiтей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня 2006 р. N 952 "Про виконання на територiї України Конвенцiї про цивiльно-правовi аспекти мiжнародного викрадення дiтей" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 28, ст. 2016; 2010 р., N 67, ст. 2409), пiсля слова "мiськрайоннi" доповнити словом ", мiжрайоннi".

     47. У пунктi 30 додатка до Державної програми розвитку фiзичної культури i спорту на 2007 - 2011 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2006 р. N 1594 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 46, ст. 3078), у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     48. У текстi плану заходiв щодо взаємодiї мiсцевих органiв виконавчої влади та правоохоронних органiв, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2007 р. N 453 "Деякi питання взаємодiї мiсцевих держадмiнiстрацiй та правоохоронних органiв", у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     49. У пунктi 111 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї подолання корупцiї в Українi "На шляху до доброчесностi" та державної антикорупцiйної полiтики на перiод до 2011 року, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 2007 р. N 657, - iз змiнами, внесеними розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 серпня 2009 р. N 1013 та вiд 3 лютого 2010 р. N 192, у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     50. У Порядку розгляду заяв про змiну iменi (прiзвища, власного iменi, по батьковi) фiзичної особи, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 р. N 915 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 52, ст. 2115):

     1) пункт 4 доповнити абзацом такого змiсту:

     "квитанцiя про сплату державного мита.";

     2) у пунктi 6:

     в абзацi третьому слова "про витребування їх копiй" замiнити словами "до зазначених вiддiлiв";

     в абзацi четвертому слово "Мiн'юсту" замiнити словом "Укрдержреєстру";

     в абзацi п'ятому слово "або" замiнити словом "та";

     в абзацi шостому слова "або даних" замiнити словами ", в якi за результатами державної реєстрацiї змiни iменi необхiдно внести змiни вiдповiдно до закону, або даних";

     3) пункт 13 викласти у такiй редакцiї:

     "13. Державна реєстрацiя змiни iменi не тягне за собою внесення змiн до актових записiв цивiльного стану, складених стосовно особи, яка змiнила iм'я, та її малолiтнiх i неповнолiтнiх дiтей, крiм передбачених законом випадкiв, а також повнолiтнiх дiтей.

     У разi внесення змiн повторно видаються свiдоцтва про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану. Ранiше виданi свiдоцтва про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану анулюються та знищуються в установленому порядку.";

     4) у текстi Порядку слова "реєстрацiя" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державна реєстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     51. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цiнностi документiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 59, ст. 2346):

     1) у Порядку утворення та дiяльностi комiсiй з проведення експертизи цiнностi документiв, затвердженому зазначеною постановою:

     у пiдпунктi 1 пункту 10 та абзацi другому пункту 12 слова "Голова Комiтету" замiнити словами "Голова Укрдержархiву";

     у пунктi 11 слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом";

     у пiдпунктi 3 пункту 17 слово "затвердження" замiнити словом "погодження";

     у текстi Порядку слово "Держкомархiв" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Укрдержархiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у Порядку вiднесення документiв Нацiонального архiвного фонду до унiкальних, їх облiку та зберiгання, затвердженому зазначеною постановою:

     в абзацi другому пункту 1, пунктах 3, 8, 11 та абзацi другому пункту 12 слово "Держкомархiвом" замiнити словом "Мiн'юстом";

     у пунктах 5, 7 i 9 слово "Держкомархiв" у всiх вiдмiнках замiнити словом "Укрдержархiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 6 слова "у порядку, встановленому Держкомархiвом" виключити.

     52. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 серпня 2007 р. N 1017 "Про затвердження перелiку платних послуг, якi можуть надаватися органами та установами Державної кримiнально-виконавчої служби" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 59, ст. 2354) викласти у такiй редакцiї:

     "3. Мiнiстерству юстицiї разом з Мiнiстерством фiнансiв та Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi затвердити порядок надання платних послуг органами та установами Державної кримiнально-виконавчої служби, що утримуються за рахунок бюджетних коштiв.".

     53. У Порядку ведення Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 2007 р. N 1064 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 65, ст. 2516; 2008 р., N 21, ст. 600):

     1) у пунктi 2:

     в абзацi третьому слово "Мiн'юст" замiнити словом "Укрдержреєстр";

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "реєстратори - вiддiли державної реєстрацiї актiв цивiльного стану структурних пiдроздiлiв головних управлiнь юстицiї Мiн'юсту в Автономнiй Республiцi Крим, в областях, мм. Києвi та Севастополi, а також районних, районних у мiстах, мiських (мiст обласного значення), мiськрайонних, мiжрайонних управлiнь юстицiї Укрдержреєстру; ";

     2) у пунктi 6:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдомостi, зазначенi в актових записах про народження, шлюб, розiрвання шлюбу, змiну iменi, смерть, що складенi дипломатичними представництвами та консульськими установами України, вносяться до Реєстру вiддiлом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану структурного пiдроздiлу Головного управлiння юстицiї в м. Києвi протягом семи робочих днiв з моменту надходження першого примiрника актового запису.";

     в абзацi третьому слово "п'яти" замiнити словом "трьох", а слова "першого примiрника" виключити;

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недiйсним, позбавлення та поновлення батькiвських прав вносяться до Реєстру на пiдставi вiдповiдного рiшення суду в день надходження копiї такого рiшення до реєстратора або в день пред'явлення особою, зазначеною в рiшеннi суду, або уповноваженою нею особою копiї такого рiшення.";

     3) пункт 7 доповнити пiдпунктом 51 такого змiсту:

     "51) у разi розiрвання шлюбу судом до Реєстру вносяться вiдомостi iз зазначенням повного найменування суду, яким постановлено рiшення, його дати та номера; прiзвища, iменi, по батьковi осiб, якi розiрвали шлюб; найменування органу державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, що реєстрував шлюб, який розiрвано, номера актового запису та дати державної реєстрацiї шлюбу; прiзвища, iменi та по батьковi особи, що внесла вiдомостi, та її посади;";

     4) в абзацi четвертому пункту 11 слова "видається повторне" замiнити словами "повторно видається";

     5) у пунктi 16:

     в абзацi другому слова "суди, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, нотарiуси, органи СБУ" замiнити словами "суди (суддi), органи дiзнання чи досудового слiдства, нотарiуси";

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "вiддiли державної реєстрацiї актiв цивiльного стану структурних пiдроздiлiв головних управлiнь юстицiї Мiн'юсту в Автономнiй Республiцi Крим, в областях, мм. Києвi та Севастополi, а також районних, районних у мiстах, мiських (мiст обласного значення), мiськрайонних, мiжрайонних управлiнь юстицiї Укрдержреєстру, дипломатичнi представництва та консульськi установи України у зв'язку з виконанням ними функцiй, визначених актами законодавства;";

     6) пункт 17 викласти у такiй редакцiї:

     "17. Реєстратор приймає рiшення про видачу витягу з Реєстру або про вiдмову в його видачi iз зазначенням причини в день надходження вiдповiдної заяви.";

     7) у пунктi 22 слова "держателем яких є Мiн'юст" замiнити словами "держателями яких є Мiн'юст та Укрдержреєстр";

     8) у текстi Порядку слово "реєстрацiя" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державна реєстрацiя" у вiдповiдному вiдмiнку.

     54. У пiдпунктi 7 пункту 4 Типового положення про службу у справах дiтей обласної, Київської та Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї i пiдпунктi 6 пункту 4 Типового положення про службу у справах дiтей районної, районної у мiстах Києвi та Севастополi державної адмiнiстрацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2007 р. N 1068 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 66, ст. 2541), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     55. В абзацi першому пункту 2 Порядку проведення перерахунку пенсiй, призначених вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 лютого 2008 р. N 45 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 12, ст. 301), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     56. У текстi додатка 2 до Державної цiльової програми iнформування громадськостi з питань європейської iнтеграцiї України на 2008 - 2011 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 2008 р. N 594 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 49, ст. 1584), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     57. Абзац четвертий пункту 7 Положення про Почесну грамоту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 728 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 63, ст. 2138; 2010 р., N 26, ст. 1035, N 78, ст. 2758; 2011 р., N 36, ст. 1483), пiсля слiв "центрального органу виконавчої влади" доповнити словами "(у разi її утворення)".

     58. В абзацi восьмому роздiлу "Органiзацiйна структура державної системи професiйної орiєнтацiї населення" Концепцiї державної системи професiйної орiєнтацiї населення, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 2008 р. N 842 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 72, ст. 2426), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     59. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 2008 р. N 874 "Про утворення Мiжвiдомчої комiсiї з питань проведення оборонного огляду" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 75, ст. 2524; 2010 р., N 45, ст. 1465) позицiю "Перший заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити позицiєю "Заступник Голови ДПтС".

     60. У складi Комiсiї з питань забезпечення реалiзацiї прав релiгiйних органiзацiй, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2008 р. N 953 "Про затвердження Положення про Комiсiю з питань забезпечення реалiзацiї прав релiгiйних органiзацiй та її складу" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 84, ст. 2823; 2010 р., N 67, ст. 2416), позицiю "Заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити позицiєю "Заступник Голови ДПтС".

     61. У пунктi 6 плану заходiв, спрямованих на виконання обов'язкiв та зобов'язань України, що випливають з її членства в Радi Європи, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 1002, у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     62. У пунктi 12 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї реформування кримiнальної юстицiї України, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 1153, у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     63. У пунктi 8 i абзацi третьому пункту 12 плану заходiв щодо реалiзацiї Концепцiї соцiального захисту бездомних громадян до 2012 року, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. N 1402, у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     64. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1511 "Про схвалення Концепцiї Державної цiльової програми реформування Державної кримiнально-виконавчої служби на перiод до 2017 року" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 93, ст. 3087):

     1) в абзацi другому пункту 1 i пунктi 2 розпорядження слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Державна пенiтенцiарна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у роздiлi "Фiнансування заходiв, пов'язаних з виконанням Програми" Концепцiї Державної цiльової програми реформування Державної кримiнально-виконавчої служби на перiод до 2017 року, затвердженої зазначеним розпорядженням, слова "Державним департаментом з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     65. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2009 р. N 519 "Про затвердження Порядку навчання кандидатiв на зайняття посади державного реєстратора та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1319):

     1) у постановi:

     пункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5. Державнiй реєстрацiйнiй службi, Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi та Мiнiстерству фiнансiв формувати починаючи з 2012 року у межах установлених бюджетних призначень державне замовлення на пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв.";

     у текстi постанови слова "Державний комiтет з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Державна реєстрацiйна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

     у пунктi 2 слово "Держкомпiдприємництва" замiнити словом "Мiн'юсту";

     у другому реченнi пункту 7 слово "Держкомпiдприємництво" замiнити словом "Мiн'юст";

     у текстi Порядку слово "Держкомпiдприємництво" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Укрдержреєстр" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у додатках 1 i 2 до Порядку слова "Державний комiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва" замiнити словами "Державна реєстрацiйна служба України".

     66. Абзац третiй пункту 3 Методики оцiнювання рiвня органiзацiї роботи iз зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 630 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 47, ст. 1582), виключити.

     67. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 740 "Про затвердження плану заходiв з реалiзацiї Концепцiї соцiальної адаптацiї осiб, якi вiдбували покарання у видi позбавлення волi на певний строк, до 2015 року":

     1) у пунктi 3 розпорядження слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi";

     2) у текстi плану заходiв з реалiзацiї Концепцiї соцiальної адаптацiї осiб, якi вiдбували покарання у видi позбавлення волi на певний строк, до 2015 року, затвердженого зазначеним розпорядженням, у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     68. У пунктах 1 i 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2009 р. N 895 "Про заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" слова "Державному департаменту з питань виконання покарань" замiнити словами "Державнiй пенiтенцiарнiй службi".

     69. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 листопада 2009 р. N 1226 "Про посвiдчення i нагрудний знак "Ветеран Державної кримiнально-виконавчої служби України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 89, ст. 3018):

     1) у текстi постанови слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Державна пенiтенцiарна служба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у зразку посвiдчення "Ветеран Державної кримiнально-виконавчої служби України", затвердженого зазначеною постановою, слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замiнити словами "Державна пенiтенцiарна служба України";

     3) в абзацi третьому опису посвiдчення "Ветеран Державної кримiнально-виконавчої служби України", затвердженого зазначеною постановою, слова "Державний департамент України з питань виконання покарань" замiнити словами "Державна пенiтенцiарна служба України".

     70. У пунктi 5 додатка 1 до Державної цiльової соцiально-економiчної програми будiвництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 92, ст. 3108; 2011 р., N 45, ст. 1835), слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     71. У пунктi 21 плану першочергових заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку м. Одеси та Одеської областi, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2009 р. N 1262, у графi "Вiдповiдальнi за виконання" слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     72. У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2009 р. N 1284 "Про встановлення лiмiту легкових автомобiлiв, що обслуговують державнi органи, якi здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами, органи i пiдроздiли цивiльного захисту, Державної спецiальної служби транспорту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 93, ст. 3170) у графi "Найменування державного органу" слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     73. У Положеннi про мiжвiдомчу робочу групу з питань здiйснення заходiв щодо перенесення установ виконання покарань та слiдчих iзоляторiв за межi центральної частини мiст, затвердженому розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 12 "Про утворення мiжвiдомчої робочої групи з питань здiйснення заходiв щодо перенесення установ виконання покарань та слiдчих iзоляторiв за межi центральної частини мiст" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 41):

     1) у пунктi 7:

     в абзацi першому слова "зазначеного Департаменту" замiнити словами "зазначеної Служби";

     в абзацi третьому слова "начальник управлiння iз забезпечення взаємодiї з Державним департаментом з питань виконання покарань Мiн'юсту" замiнити словами "керiвник структурного пiдроздiлу Мiн'юсту, що вiдповiдає за взаємодiю з ДПтС";

     2) у текстi Положення слова "Державний департамент з питань виконання покарань" у всiх вiдмiнках замiнити словом "ДПтС".

     74. У пунктах 1, 10 та 13 плану заходiв з реалiзацiї Концепцiї державної системи професiйної орiєнтацiї населення на перiод до 2011 року, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2010 р. N 150, у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     75. В абзацi п'ятому пiдпункту 2 пункту 3 Положення про Комiсiю з контролю за використанням i вiдчуженням земель оборони та iнших земель державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2010 р. N 439 "Про утворення Комiсiї з контролю за використанням i вiдчуженням земель оборони та iнших земель державної власностi" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 45, ст. 1459), слова "Державного департаменту з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     76. У пiдпунктi 1 пунктiв 4 i 12 плану заходiв щодо виконання Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi протидiї поширенню наркоманiї, боротьби з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 2010 р. N 2140, у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

     77. У пiдпунктi 2 пункту 2 та пунктi 7 плану заходiв з проведення Нацiональної кампанiї "Стоп насильству!" на перiод до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 грудня 2010 р. N 2154, у складi виконавцiв слова "Державний департамент з питань виконання покарань" замiнити словом "ДПтС".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 жовтня 2011 р. N 1109

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 квiтня 1998 р. N 592 "Про систему органiв юстицiї" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 18, ст. 649).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 1998 р. N 2027 "Про утворення в системi органiв Мiнiстерства юстицiї служби громадянства та реєстрацiї фiзичних осiб" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1888).

     3. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 1999 р. N 1257 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 47, ст. 2312).

     4. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 2004 р. N 834 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 27, ст. 1774).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 390 "Про утворення Державного департаменту у справах релiгiй" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1209).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2006 р. N 1575 "Про утворення Державного комiтету України у справах нацiональностей та релiгiй" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 45, ст. 3019).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2006 р. N 1577 "Про затвердження Положення про Мiнiстерство юстицiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 45, ст. 3020).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2007 р. N 1143 "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 71, ст. 2681).

     9. Пункт 13 змiн, що вносяться до положень про центральнi органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 2008 р. N 101 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 16, ст. 416).

     10. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 травня 2008 р. N 774 "Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 1999 р. N 1257 та визнання таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 2006 р. N 76" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 39, ст. 1304).

     11. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 березня 2009 р. N 161 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 17, ст. 515).

     12. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2009 р. N 531 "Питання посилення взаємодiї органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з пiдготовки та прийняття нормативно-правових актiв" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 40, ст. 1355).

     13. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 2010 р. N 996 "Про забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 84, ст. 2945).

     14. Пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань доступу до iнформацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2011 р. N 938 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 69, ст. 2624).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.