ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення умов поставок

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) частину четверту статтi 265 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Сторони для визначення умов договорiв поставки мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї, правила мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо або у виключнiй формi цим Кодексом чи законами України";

     2) третє речення частини першої статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) пiсля слова "рекомендацiї" доповнити словом "правила";

     3) третє речення частини першої статтi 9 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9 - 10, ст. 65) викласти в такiй редакцiї: "Базиснi умови поставки визначаються вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс";

     4) абзац другий частини восьмої статтi 14 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78) викласти в такiй редакцiї:

     "Базиснi умови поставки визначаються вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс";

     5) абзац перший пункту 2.19 статтi 2 Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638) викласти в такiй редакцiї:

     "2.19. Умови поставки - умови, визначенi у договорах (контрактах), згiдно з якими сторони мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї, правила мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо або у виключнiй формi цим та iншими законами України";

     6) абзац другий частини третьої статтi 8 Закону України "Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 52, ст. 562) викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також органiзовують перевезення вантажiв рiзними видами транспорту територiєю України та iноземних держав вiдповiдно до договорiв (контрактiв), згiдно з якими сторони мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї, правила мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо або у виключнiй формi цим та iншими законами України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5060-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.