ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 19 липня 2018 року N 80


Про деякi питання встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та внесення змiн до Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку України
вiд 10 грудня 2019 року N 148,
вiд 27 квiтня 2020 року N 57

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 36 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi регулюють питання встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв, Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Пункт 1 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27.04.2020р. N 57)

     2. Унести до Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269) (зi змiнами), такi змiни:

     1) таблицю пункту 1 доповнити пiсля рядка 16 новим рядком 17 такого змiсту:

"

1 2 3 4
17 ренд 710 ZAR

".

     У зв'язку з цим рядки 17 - 28 уважати вiдповiдно рядками 18 - 29;

     2) у таблицi пункту 2:

     рядок 11 та примiтку 1 колонки 2 виключити.

     У зв'язку з цим рядки 12 - 104 уважати вiдповiдно рядками 11 - 103, примiтки 2 - 4 уважати вiдповiдно примiтками 1 - 3;

     примiтку 1 колонки 2 рядка 11 виключити.

     У зв'язку з цим примiтки 2, 3 уважати вiдповiдно примiтками 1, 2;

     таблицю пiсля рядка 49 доповнити новим рядком 50 такого змiсту:

"

1 2 3 4
50 лаоський кiп 418 LAK

".

     У зв'язку з цим рядки 50 - 103 уважати вiдповiдно рядками 51 - 104;

     таблицю пiсля рядка 51 доповнити новим рядком 52 такого змiсту:

"

1 2 3 4
52 лек 008 ALL

".

     У зв'язку з цим рядки 52 - 104 уважати вiдповiдно рядками 53 - 105;

     таблицю пiсля рядка 63 доповнити новим рядком 64 такого змiсту:

"

1 2 3 4
64 мозамбiкський метикал 943 MZN

".

     У зв'язку з цим рядки 64 - 105 уважати вiдповiдно рядками 65 - 106;

     рядок 73 виключити.

     У зв'язку з цим рядки 74 - 106 уважати вiдповiдно рядками 73 - 105;

     рядок 97 викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4
97 угiя 929 MRU

";

     3) у таблицi пункту 3:

     рядок 5 викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4
5 добра 930 STN

";

     рядок 10 виключити.

     У зв'язку з цим рядки 11 - 30 уважати вiдповiдно рядками 10 - 29;

     рядок 14 виключити.

     У зв'язку з цим рядки 15 - 29 уважати вiдповiдно рядками 14 - 28;

     рядок 15 виключити.

     У зв'язку з цим рядки 16 - 28 уважати вiдповiдно рядками 15 - 27.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 листопада 2003 року N 496 "Про затвердження Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 27 листопада 2003 року за N 1094/8415;

     2) пункт 2 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 18 лютого 2004 року N 67 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 09 березня 2004 року за N 304/8903;

     3) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 вересня 2004 року N 438 "Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 27 вересня 2004 року за N 1216/9815;

     4) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 13 березня 2006 року N 83 "Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 31 березня 2006 року за N 364/12238;

     5) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 листопада 2008 року N 351 "Про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2008 року за N 1108/15799;

     6) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 квiтня 2009 року N 264 "Про внесення змiни до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 06 травня 2009 року за N 406/16422;

     7) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 10 листопада 2011 року N 391 "Про внесення змiни до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 29 листопада 2011 року за N 1362/20100;

     8) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 31 березня 2014 року N 180 "Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 01 квiтня 2014 року за N 375/25152;

     9) постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 березня 2015 року N 194 "Про внесення змiн до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв";

     10) пункт 2 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 13 жовтня 2016 року N 391 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України".

     4. Департаменту вiдкритих ринкiв (Пономаренко С. В.) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     5. Постанова набирає чинностi з 01 серпня 2018 року.

Голова Я. В. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
19 липня 2018 року N 80

Положення
про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв i розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США

Положення втратило чиннiсть з 27 грудня 2019 року
(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10 грудня 2019 року N 148)

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.