ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.06.2020 N 16-3/16-01/7/1303

 

Митницям Держмитслужби


Про застосування заходiв захисту нацiонального товаровиробника

     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо повiдомлення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) про застосування:

     остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки;

     попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту;

     остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї (додаються).

     Комiсiя 22 травня 2020 року прийняла:

     1) рiшення N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки", згiдно з яким застосувала строком на п'ять рокiв остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59, походженням з Китайської Народної Республiки.

     Справляння остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється за ставками:

Назва товару Код товару згiдно з УКТЗЕД Ставка мита
для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Далiщiнцун, 421001 мiсто Хен'ян, провiнцiя Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China)
труби обсаднi виключно з зовнiшнiми дiаметрами 193,68 мм та 244,48 мм 7304 29 30 00 0 %
труби обсаднi виключно з зовнiшнiм дiаметром 508 мм 7304 29 90 00 0 %
iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби 7304 19,
7304 23 00 00,
7304 29,
7304 39,
7304 59
51,52 %
для виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301)
труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм 7304 29 30 00 0 %
труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм 7304 29 90 00 0 %
iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби 7304 19,
7304 23 00 00,
7304 29,
7304 39,
7304 59
51,52 %
для iнших виробникiв та/або експортерiв з Китайської Народної Республiки
сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби 7304 19,
7304 23 00 00,
7304 29,
7304 39,
7304 59
51,52 %

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 51,52 %.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр" вiд 28.05.2020 N 100, тобто з 28.06.2020.

     2) рiшення N СП-445/2020/4411-03 "Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту", згiдно з яким застосовано строком на 200 днiв попереднi спецiальнi заходи у виглядi спецiального мита у розмiрi 18 % щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту за таким описом:

     полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше, що класифiкується за кодами 3901 20 10 00, 3901 20 90 00 згiдно з УКТЗЕД, та полiвiнiлхлорид, що класифiкується за кодами 3904 10 00 00, 3904 21 00 00, 3904 22 00 00 згiдно з УКТЗЕД.

     Документальне пiдтвердження фiзико-хiмiчних властивостей товару забезпечується шляхом надання сертифiката якостi, складеного виробником товару, або висновку експертних установ (органiзацiй) вiдповiдно до частини третьої статтi 357 Митного кодексу України.

     Не пiдлягає застосуванню попереднiх спецiальних заходiв iмпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Азербайджанська Республiка, Республiка Вiрменiя, Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Республiка Таджикистан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Iсламська Республiка Афганiстан, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Бутан, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Союз Коморських Островiв, Демократична Республiка Конго, Джибутi, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республiка Ефiопiя, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Республiка Кiрибатi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Королiвство Лесото, Республiка Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, М'янма, Непал, Нiгер, Руанда, Демократична Республiка Сан-Томе i Принсiпi, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Федеративна Республiка Сомалi, Республiка Пiвденний Судан, Республiка Судан, Демократична Республiка Схiдний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об'єднана Республiка Танзанiя, Вануату, Єменська Республiка, Замбiя.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03 набирає чинностi через 10 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр" вiд 28.05.2020 N 100, тобто з 08.06.2020.

     3) рiшення N АД-446/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї", згiдно з яким, у тому числi, застосувала строком на п'ять рокiв остаточнi антидемпiнговi заходи шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: "сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604", що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 3605 00 00 00, походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї.

     При цьому для товару походженням з:

     Республiки Бiлорусь застосовується ставка 21,32 %;

     Росiйської Федерацiї - 45,79 %.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою - 45,79 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування повiдомлення про нього у газетi "Урядовий кур'єр" вiд 29.05.2020 N 101, тобто з 29.06.2020.

     Додаток: на 12 арк. в 1 прим.

В.о. заступника директора департаменту - начальника управлiння походження товарiв та Митного тарифу Департаменту митно-тарифного та нетарифного регулювання Володимир СТОРОЖЧУК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.