ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 282 Митного кодексу України щодо пiдтримки наукової i науково-технiчної дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Частину першу статтi 282 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) науковi прилади, обладнання, запаснi частини i витратнi матерiали до них, реактиви, зразки, наукова лiтература, що ввозяться в Україну державними науковими установами, державними закладами вищої освiти для забезпечення власної освiтньої, наукової та науково-технiчної дiяльностi, що класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД:

     0701 10 00 00, 1302 20 10 00, 1302 31 00 00, 2504, 2804 61 00 00, 2818 20 00 00, 2818 30 00 00, 2823 00 00 00, 2825 10 00 00, 2825 60 00 00, 2825 90 40 00, 2825 90 85 00, 2827 (крiм 2827 39 85 10), 2835 22 00 00, 2836 99 17 00, 2839 11 00 00, 2841 70 00 00, 2841 90 30 00, 2842 90 10 00, 2844, 2846, 2849, 2902 11 00 00, 2903 12 00 00, 2903 13 00 00, 2905 19 00 00, 2906 13 90 00, 2906 29 00 00, 2907 11 00 00, 2908 99 00 00, 2912, 2915 31 00 00, 2916 20 00 00, 2917 11 00 00, 2918, 2921 44 00 00, 2923 20 00 00, 2926 40 00 00, 2926 90 70 00, 2931 90 00 90, 2932 11 00 00, 2933 59 95 00, 2940 00 00 00, 3002 90 50 00, 3501 10 90 00, 3502 90 70 00, 3502 90 90 00, 3504 00 90 00, 3506 91 90 90, 3801, 3821 00 00, 3822 00 00 00, 3907 30 00 00, 3910 00 00 90, 3921 19 00 00, 3926 90 97 90, 4905 (крiм 4905 10 00 00), 4906 00 00 00, 4911 99 00 00, 6804 21 00 00, 6815 10 10 00, 6903 20 90 00, 6909 11 00 00, 7006 00 90 00, 7017 10 00 00, 7020 00 10 90, 7320 90 90 90, 7410 21 00 00, 7612 90 80 00, 8101 (крiм 8101 97 00 00), 8102 (крiм 8102 97 00 00), 8103 20 00 00, 8103 90 10 00, 8108 (крiм 8108 30 00 00), 8109 (крiм 8109 30 00 00), 8112 12 00 00, 8112 19 00 00, 8401 30 00 00, 8414 10 25 00, 8414 10 89 90, 8414 30 20 90, 8414 30 81 90, 8414 30 89 90, 8414 60 00 00, 8414 80 80 00, 8417 80 30 00, 8417 80 50 00, 8419 20 00 00, 8419 39 00, 8419 50 80 00, 8419 89 98 00, 8419 90 15 00, 8421 19 20 00, 8421 21 00 00, 8463 90 00 00, 8464 20 11 00, 8479 89 97 90, 8481 80 87 00, 8501 40 20 90, 8505 90 29 10, 8514 10 80 00, 8514 20 10 00, 8514 30 80 90, 8514 90 70 00, 8537 10 91 00, 8540 20 80 00, 8541 40 90 00, 8541 50 00, 8542 31 11 00, 8542 39 11 00, 8542 39 19 00, 8543 20 00 00, 8543 70 02 00, 8543 70 90 00, 9001 90 00 90, 9002 20 00 00, 9002 90 00 90, 9006 30 00 00, 9006 91 00 00, 9011, 9012 10, 9012 90 10 00, 9013 20 00 00, 9013 80 90 00, 9013 90 10 00, 9013 90 80 00, 9016 00, 9017 10 90 00, 9018 (крiм 9018 31, 9018 32, 9018 39 00 00, 9018 41 00 00, 9018 49, 9018 50, 9018 90 10 00, 9018 90 20 00, 9018 90 30 00, 9018 90 40 00, 9018 90 50 00, 9018 90 60 00), 9022 19 00 00, 9022 29 00 00, 9024 10 20 10, 9024 10 40, 9024 80 11 00, 9024 90 00 00, 9025 19 80 10, 9025 19 80 98, 9025 80 40 90, 9026 10 29 00, 9026 20 20 00, 9027 10, 9027 20 00 00, 9027 30 00 00, 9027 50 00 00, 9027 80 11 00, 9027 80 91 00, 9027 90 10 00, 9027 90 50 00, 9030 10 00 00, 9030 20 00 00, 9030 31 00 00, 9030 32 00 00, 9030 33 20 00, 9030 82 00 00, 9030 90 00 00, 9031 20 00 00, 9031 41 00 00, 9031 80 80 00, 9033 00 90 00, 9617 00 00 00.

     Обсяги, порядок ввезення та цiльового використання таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення цього пункту не поширюються на пiдакцизнi товари, а також товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом та/або державою-агресором щодо України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом.

     Термiни "державнi науковi установи", "наукова дiяльнiсть", "науково-технiчна дiяльнiсть" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть"; термiни "заклад вищої освiти", "освiтня дiяльнiсть" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про вищу освiту".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 липня 2022 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 лютого 2022 року
N 2083-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.